پایان نامه حقوق

بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران:پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : 2-9-2. تشابه جعاله و اجاره : اجاره و جعاله هر دو با هدف تحصیل... متن کامل

Read More
پایان نامه حقوق

بررسی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران:دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : در روایتی آمده می باشد که محمد بن مسلم از یکی از امام باقر(ع)... متن کامل

Read More
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته الهیات بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : اجیر باید کالایی را که به سفارش مستأجر ساخته یا تعمیر و... متن کامل

Read More
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه الهیات بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : 2-7-1-5.  زمان استحقاق و مالکیت براجرت در اجاره اشخاص (اجاره... متن کامل

Read More
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد الهیات بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : اگر اجرت کیلی و وزنی باشد واجب می باشد علم به مقدار آن وجود... متن کامل

Read More
پایان نامه حقوق

پایان نامه درمورد بررسی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : هر عقد و قراردادی آثار ویژه ی خود را دارد، عقد اجاره نیز از... متن کامل

Read More
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه درباره بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : 2-6-2. اقدام اجیرمشترک (مطلق) اجیرمشترک اگر مباشرت شرط نشده... متن کامل

Read More
پایان نامه حقوق

پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : در عقد اجاره می­توان انجام اقدام معین را برای زمان معینی... متن کامل

Read More
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران  تکه ای از متن پایان نامه : جایی که معیار تعیین منفعت زمان کار می باشد، مدت اجاره... متن کامل

Read More