دانلود پایان نامه ارشد: عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

اشمیتز[1] موفقیت راهبرد صنعتی شدن یا جهت گیری صادراتی در کشورهای تازه صنعتی شده برای حفظ تداوم موفقیت های خود در زمینه گسترش صادرات با گرفتاری های جدی روبرو هستند و برای کشورهایی که که خواهند همان راه آنها را بپیمایند این دشواری ها شدیدتر می باشد.بنا بر این نمی توان آنرا برای تمام کشورهای در حال توسعه به طور موکد توصیه نمود.زیرا که تحقق توسعه صادرات و به تبع آن توسعه صنعتی مربوط به فراهم آمدن مجموعه شرایطی می باشد که ممکن می باشد اغلب کشورها فاقد تمام و یا تعدادی از آنها باشند. عزم وتعهد دولت در فراهم کردن زمینه های تشویقی و حمایتی از صنایع و صادرات کالاهای صنعتی،اجرای همه جانبه این راهبرد(در عرض برخورد اتفاقی و جزئی)که در برگیرنده سیست های سازگار در مورد بازار ارز و صادرات و واردات می باشد. ثبات سیاسی که اجرای این سیاست ها را به طور مستمر و در طول زمان نسبتا طولانی تعیین نماید. وجود نیروی انسانی ماهر لازم،نیروی کارآفرین،پایه صنعتی مناسب،زیر بناهای کافی،دستمزدهای قابل تامل،دسترسی به سرمایه،مقیاس مطلوب بازار و بر خورداری از توانایی جذب و توسعه فن آوری مانند عوامل و شرایط مزبور می توان نام برد(وظیفه دوست،1388).

2-5)توسعه صادرات

با مطالعه برنامه های طرفداری از صادرات و انواع کمک های صادراتی ارائه شده توسط دولت و دیگر سازمان های مرتبط مشخص گردید، یکی از ابزارهای مهم در توسعه صادرات، تامین اطلاعات نظیر اطلاع از بازار صادرات،تحقق بر روی بازارهای خارجی،سمینارهای بازار یابی صادرات و بولتن های خبری (خبر نامه)می باشد.برنامه هایی نظیر سمینارها،سخنرانی ها و مورد شناسی و دیگر ابزارهای ارتباطی نیز،انگیزه برای صادرات را افزایش می دهند. به علاوه،پشتیبانی عملیاتی شامل آموزش و لجستیکی(تدارکاتی)صادرات،کمک به بازاریابی،هیاتبرای رشد تولیدات داخلی را مهیا نموده و از این طریق واحدها و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به مقصود صادرات بیش تر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند(اردکانی،صیادی تورانلو،1391).

با در نظر داشتن تجربیات دیگر کشورها نیز می توان نتیجه گرفت که صادرات مناسب ترین روش در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور می باشد.لازمه انتخاب این استراتژی،قبول مکانیسم بازار محدود کردن مداخله دولت در اقتصاد و ادغام سریع در بازارهای جهانی می باشد که شامل آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه های[1] Heubrt Eshmeters

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه :بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

کانی و کشاورزی را بر عهده داشتند،مانند نمونه های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده اند.علاوه بر سراب رشد و توسعه(در نتیجه توسعه صادرات اولیه)می توان تامین نیازهای ارزی،بهره برداری مطلوب تر از امکانات داخلی و صدور مازاد تولید داخلی و نهایتا حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و تخصیص منابع بر اساس اصل مزیت نسبی که آغاز توسط ریکاردو مطرح گردید و سپس توسط عده ای ار اقتصاددانان،مانند هابرلر[1]،مارشال[2]،هکشروارهلین[3]و… توسعه پیدا نمود،که مانند علت های اساسی گرایش به توسعه صادرات اولیه اظهار شده می باشد.زیرا که مواد معدنی می بایستی در جاییتولید گردد که پیدا نمود می شوند.تولیدات کشاورزی از قبیل چای و قهوه  و بطور کلی مواد اولیه صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید می باشد که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب بر خوردار باشد.اما از آن جایی که کشورهای در حال توسعه فاقد فن آوری و دانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده ودر نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات فن آوری و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند.لذا به این مقصود تولید هر چه بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندی های ارزی را می طلبد. علی هذا،با وجود کوشش های بیشتر این کشورها،اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده . این مساله توجه بسیاری از صاحب نظران را بخود معطوف ساخته می باشد(فتحی،1384).

عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه از یک طرف،به ماهیت صادرات کالاهای اولیه،روابط تجاری موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از طرفی به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط می باشد.کالاهای اولیه عمدتا دارای کشش درآمدی تقاضای پایین هستند.بنابر این میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود.از طرفی،ظهور مواد اولیه غیر طبیعی و مصنوعی با پیشرفت فن آوری در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه از سوی دیگر دائما بر رشد تقاضای کالاهای اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد.همچنین سیاست های حمایتی کشورهایقطعنامه ای به این پیشنهاد و تصمیم،جامعه اقدام پوشاند.و برای دستیابی به اهداف آن از کشورهای عضو سازمان های تخصصی خواسته گردید،ساستهایی را تعقیب کنند که کشورهای عقب مانده و نیز کشورهایی که به صادرات تعداد معدودی کالاهای اولیه متکی هستند،بتوانند میزان بیشتری از محصولات خود رت با قیمت ثابت و مناسب،در بازارهای وسیع تر بفروشند،و قادر گردند هزینه های توسعه اقتصادی خود را از طریق درآمدهای ارزی خویش و پس انداز داخلی تامین نماید تا در نتیجه سهم[1]Garid Haberler

[2] Alfered Marshal

[3] Heckscher &Ohlin

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

«بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند زیرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و بر عکساهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می دهد باعث شده می باشد تا تأثیر صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح گردد،به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده می باشد.معضلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی،اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی مانند نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده می باشد.کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفت را نشان داده و در واقع هشدارهای صاحب نظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته می باشد.بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت،بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.ودر نتیجه موجب بروز معضلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار،رونق صادرات می باشد که مهم ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می دهد(ایمانی،1389).

2-3)انواع صادرات

  • صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش،بهره گیری یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با در نظر داشتن مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق خرید متقابل[1]و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نماید.

اصلی بوده می باشد.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای اولیه و صادرات کالاهای ثانویه(محصولات صنعتی)مطرح می باشد تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می گردد.کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع[1]Buy back

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه با موضوع : «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند زیرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و بر عکساهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می دهد باعث شده می باشد تا تأثیر صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح گردد،به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده می باشد.معضلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی،اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی مانند نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده می باشد.کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفت را نشان داده و در واقع هشدارهای صاحب نظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته می باشد.بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت،بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.ودر نتیجه موجب بروز معضلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار،رونق صادرات می باشد که مهم ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می دهد(ایمانی،1389).

2-3)انواع صادرات

  • صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش،بهره گیری یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با در نظر داشتن مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق خرید متقابل[1]و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نماید.

اصلی بوده می باشد.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای اولیه و صادرات کالاهای ثانویه(محصولات صنعتی)مطرح می باشد تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می گردد.کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع[1]Buy back

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

«بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

سطح تحصیلات:تحصیلات در گروه مدیران ارشد به طور بالقوه بر عملکرد صادراتی آنها تاثیر می گذارد.همچنین موجب ارتقا و مهارتهای شناختی و تواناییهایی می گردد که در محیط پیچیده بین المللی مورد نیاز می باشد.این مسئله به ویژه در توسعه صادراتی شرکت های کوچک مهم می باشد(سرا و همکاران،2012).

توانائی صحبت به زبانهای خارجی:زبانهای خارجی در گرایش به صادرات از چندین جهتمهماست.این مسئله موجب تسهیل در برقراری ارتباطات، درک فعالیتهای کسب و کار و بهبود در ارتیاطات گذشته می گردد.مهارت زبانی در افراد در مرکز توسعه بازاریابی بین المللی هست.اوبن و مگگولا (2003) نشان دادند که ارتباط بسیار قوی بین تاثیر زبانهای خارجی و گرایش به صادرات هست.همچنین سوآرز آرتگا وتعهد:تعهد به صادرات به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.گاهی اوقات در بر گیرنده زمان و تلاشی می باشد که صرف می گردد.تعهد به صادرات ممکن می باشد در تخصیص منابع سنجیده گردد.برای این مقصود منابع به طور استراتژیکی بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد(سرا و همکاران،2012).

1-9-2)تعریف عملیاتی متغیر ها

1-9-2-1)گرایش به صادرات:در این پژوهش گرایش به صادرات با شاخص هایی نظیر برنامه ریزی مدیران ارشد، ملاقات با مشتریان خارجی، شرکت در نمایشگاهها، فرستادن کاتالوگ، هدیه و نمونه به مشتریان، تخفیف به مشتریان خارجی و با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می گردد.

1-9-2-2)اندازه شرکت:در این پژوهش اندازه شرکت، با مولفه هایی نظیر بزرگ یا کوچک بودن شرکت وبااستفادهازطیفپنجگزینهایلیکرتسنجیدهمیشود.

1-9-2-3)مزیت رقابتی محصول: در این تحقیقمزیت رقابتی محصول با شاخص هایی نظیر مزیت محصول نسبت به محصولات مشابه خارجی، قابلیت رقابت با محصولات خارجی وبااستفادهازطیفپنجگزینهایلیکرتسنجیدهمیشود.

1-9-2-4)گرایش تکنولوژیکی: در این پژوهش گرایش تکنولوژیکی با شاخص هایی نظیر قابلیت تطبیق با بازارهای خارجی، تغییرات به روز، احداث واحد پژوهش و توسعه وبااستفادهازطیفپنجگزینهایلیکرتسنجیدهمیشود.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد: « عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

و همچنین جذب مشتریان جدید انجام گردد.یعنی مشتری جدید می تواند حتی خلق مشتری جدید باشد و نه الزاما جذب مشتریان رقیب.

و گرایش به صادرات تمایل و میل قلبی برای ادامه صادرات می باشد.

1-9-1-2) ویژگی های شرکت: ویژگی های شرکت که مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از:اندازه شرکت،مزیت رقابتی،بهره گیری از تکنولوژی

انداز شرکت: اندازه شرکت یکی از پر اهمیت ترین متغیرها در زمینه ی صادرات می باشد،با این وجود در شرکتهای کوچک صادراتی به اندازه شرکت توجه زیادی نمی گردد.تعداد کارکنان،میزان فروش و حجم دارایی های شرکت مهمترین معیارها برای بدست آوردن اندازه می باشد.مطالعات بسیاری برای اندازه گیریاندازه ی شرکت و تعداد1-9-1-3) ویژگی های تصمیم گیرندگان: در این بخش به مطالعه ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیمکه خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می گردد.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد گردید

ویژگی های عینی: ویزگی های عینی شامل سن مدیران،سطح تحصیلات،تاثیر زبان خارجی می باشد که به مطالعه هر یک از آنها می پردازیم.

سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات می باشد.اگرچه ورا و آرتگان[1](2005)در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا[2](2003)پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی هست.گرایش  زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران می باشد.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که در ارتباط با رشد و توسعه باشد،بر می گزینند.صادرات نیاز به انرژی قابل ملاحظه ای دارد که تصمیم گیرندگان آن نیز جوان هستند.ممکن می باشد اینگونه درک گردد که مدیران مسن تر به امنیت در کار اهمیت بیشتری می دهند و کمتر گرایش به ریسک در صادرات دارند. علاوه بر آن، آنها بیشتر به بازارهای بین المللی فکر می کنند و عکس العمل های مثبت در مورد مسائل بین المللی دارند. در نهایت آنها نسبت به تصمیم گیرندگان مسن تر بیشتر به کسب درآمد و فروش فکر می کنند(سرا و همکاران،2012).

[1]Alema-vera & Suarez-Artegan

[2]Obben & Magagula

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد: « عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

و همچنین جذب مشتریان جدید انجام گردد.یعنی مشتری جدید می تواند حتی خلق مشتری جدید باشد و نه الزاما جذب مشتریان رقیب.

و گرایش به صادرات تمایل و میل قلبی برای ادامه صادرات می باشد.

1-9-1-2) ویژگی های شرکت: ویژگی های شرکت که مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از:اندازه شرکت،مزیت رقابتی،بهره گیری از تکنولوژی

انداز شرکت: اندازه شرکت یکی از پر اهمیت ترین متغیرها در زمینه ی صادرات می باشد،با این وجود در شرکتهای کوچک صادراتی به اندازه شرکت توجه زیادی نمی گردد.تعداد کارکنان،میزان فروش و حجم دارایی های شرکت مهمترین معیارها برای بدست آوردن اندازه می باشد.مطالعات بسیاری برای اندازه گیریاندازه ی شرکت و تعداد1-9-1-3) ویژگی های تصمیم گیرندگان: در این بخش به مطالعه ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیمکه خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می گردد.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد گردید

ویژگی های عینی: ویزگی های عینی شامل سن مدیران،سطح تحصیلات،تاثیر زبان خارجی می باشد که به مطالعه هر یک از آنها می پردازیم.

سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات می باشد.اگرچه ورا و آرتگان[1](2005)در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا[2](2003)پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی هست.گرایش  زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران می باشد.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که در ارتباط با رشد و توسعه باشد،بر می گزینند.صادرات نیاز به انرژی قابل ملاحظه ای دارد که تصمیم گیرندگان آن نیز جوان هستند.ممکن می باشد اینگونه درک گردد که مدیران مسن تر به امنیت در کار اهمیت بیشتری می دهند و کمتر گرایش به ریسک در صادرات دارند. علاوه بر آن، آنها بیشتر به بازارهای بین المللی فکر می کنند و عکس العمل های مثبت در مورد مسائل بین المللی دارند. در نهایت آنها نسبت به تصمیم گیرندگان مسن تر بیشتر به کسب درآمد و فروش فکر می کنند(سرا و همکاران،2012).

[1]Alema-vera & Suarez-Artegan

[2]Obben & Magagula

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشدبا موضوع «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

و همچنین جذب مشتریان جدید انجام گردد.یعنی مشتری جدید می تواند حتی خلق مشتری جدید باشد و نه الزاما جذب مشتریان رقیب.

و گرایش به صادرات تمایل و میل قلبی برای ادامه صادرات می باشد.

1-9-1-2) ویژگی های شرکت: ویژگی های شرکت که مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از:اندازه شرکت،مزیت رقابتی،بهره گیری از تکنولوژی

انداز شرکت: اندازه شرکت یکی از پر اهمیت ترین متغیرها در زمینه ی صادرات می باشد،با این وجود در شرکتهای کوچک صادراتی به اندازه شرکت توجه زیادی نمی گردد.تعداد کارکنان،میزان فروش و حجم دارایی های شرکت مهمترین معیارها برای بدست آوردن اندازه می باشد.مطالعات بسیاری برای اندازه گیریاندازه ی شرکت و تعداد1-9-1-3) ویژگی های تصمیم گیرندگان: در این بخش به مطالعه ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیمکه خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می گردد.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد گردید

ویژگی های عینی: ویزگی های عینی شامل سن مدیران،سطح تحصیلات،تاثیر زبان خارجی می باشد که به مطالعه هر یک از آنها می پردازیم.

سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات می باشد.اگرچه ورا و آرتگان[1](2005)در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا[2](2003)پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی هست.گرایش  زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران می باشد.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که در ارتباط با رشد و توسعه باشد،بر می گزینند.صادرات نیاز به انرژی قابل ملاحظه ای دارد که تصمیم گیرندگان آن نیز جوان هستند.ممکن می باشد اینگونه درک گردد که مدیران مسن تر به امنیت در کار اهمیت بیشتری می دهند و کمتر گرایش به ریسک در صادرات دارند. علاوه بر آن، آنها بیشتر به بازارهای بین المللی فکر می کنند و عکس العمل های مثبت در مورد مسائل بین المللی دارند. در نهایت آنها نسبت به تصمیم گیرندگان مسن تر بیشتر به کسب درآمد و فروش فکر می کنند(سرا و همکاران،2012).

[1]Alema-vera & Suarez-Artegan

[2]Obben & Magagula

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

-آیا بین درکمزیتمحصولاتتوسطمدیرانباگرایشبهصادراترابطهمعنیداریوجود دارد؟

10-آیا بین تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

1-7)فرضیات پژوهش

1-اندازه شرکت با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

2- مزیت رقابتی با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

3- تکنولوژی مورد بهره گیری شرکت  با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

4- سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

5- سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

با شناسایی عوامل موثر بر آن،می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت (خاکی،1387).

در این پژوهش گرایش به صادرات متغیر وابسته می باشد.

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم،بطوریکه آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر می باشد (سکاران،1390).

1-9-1)تعریف مفهومی

1-9-1-1) صادرات و گرایش به صادرات:صادرات عبارت می باشد از اقدام خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

-آیا بین درکمزیتمحصولاتتوسطمدیرانباگرایشبهصادراترابطهمعنیداریوجود دارد؟

10-آیا بین تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

1-7)فرضیات پژوهش

1-اندازه شرکت با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

2- مزیت رقابتی با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

3- تکنولوژی مورد بهره گیری شرکت  با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

4- سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

5- سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

با شناسایی عوامل موثر بر آن،می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت (خاکی،1387).

در این پژوهش گرایش به صادرات متغیر وابسته می باشد.

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم،بطوریکه آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر می باشد (سکاران،1390).

1-9-1)تعریف مفهومی

1-9-1-1) صادرات و گرایش به صادرات:صادرات عبارت می باشد از اقدام خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>