۲۰

 

 

%۷۰-۶۰

 

 

 

ششم

 

 

۲۵

 

 

%۷۰-۶۰

 

 

 

هفتم

 

 

۲۵

 

 

%۷۰-۶۰

 

 

 

هشتم

 

 

۳۰

 

 

%۷۰-۶۰

 

 

۳-۸-۸٫ گروه تمرین قدرتی
گروه تمرین قدرتی نیز تحت تمرینات با وزنه طبق درصدی از قدرت بیشینه آنان تحت نظارت پژوهشگر، به مدت ۸ هفته به تمرین پرداختند. برنامه ریزی شدت و حجم تمرین قدرتی براساس مطالعات پیشین و توصیه های مربوط به ورزش افراد دیابتی صورت گرفت. به منظور اصل تنوع تمرین و کاهش یکنواختی تمرین و همچنین تقویت عضلات در زوایای مختلف عضله تمرینات به صورت ایستگاهی (دایره ای) انجام شد و در هر ایستگاه تمرین مربوط به یک عضله با ایستگاه مشابه در دوره های دیگر در صورت امکان متفات بود تا با رعایت اصل تنوع تمرین برای افراد مورد مطالعه بهره برده شود. در برنامه های تمرین قدرتی توصیه شده تا سعی شود تا همه گروه های بزر گ عضلانی در قالب ۸ تا ۱۰ تمرین در هر جلسه تمرین داده شوند (استوارت، ۲۰۰۴- اواس، ۲۰۰۶). بر همین اساس تمرینات قدرتی این پژوهش شامل ۳ دایره با ۹ ایستگاه در هر دایره برنامه ریزی شد(جدول، ۳-۲). شدت تمرین با توجه به اصل اضافه بار تدریجی و بر اساس محاسبه یک تکرار بیشینه با بهره گرفتن از فرمول برزیسکی(هافمن، ۲۰۰۶) ، و انتخاب وزنه بر اساس درصدی از یک تکرار بیشینه محاسبه شد و متناسب با افزایش شدت تمرین (بار تمرین) از تکرار حرکات در هر ست کاسته شد. با توجه به تفاوت های فردی افراد مورد پژوهش در صورت وجود خستگی بیش از حد به زمان استراحت بین ست ها و دوره ها با نظر پژوهشگر افزوده می شد.
جدول۳-۲٫ دوره ها و ایستگاه های تمرینی گروه قدرتی

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *