دانلود پایان نامه

Income
5-Excess Earnings
6- Caning
7- Perinreich
8- Super – Profits
9- Edey
10- Excess Realizable Profit
11-Edwards & Bell
1- Key
2- Pensel
3- Abnormal Earnings
4- Feltham
5- Ohlson
1-Tobin
1- kujansivu p
2- Palic
1- Chen Goh
2 Appuhami
1- williams
1- Pew Tan
1- Economic Value Added
2- Market Value Added
3-Shareholder Value Added
1-Bontis
1- Pearson Correlation
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ب

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه با موضوع3JHH، m/z، ناحیهی

Written by 

پاسخی بگذارید