• ۱- همان، ص۴۳ ↑

 

 • ۲- ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹)، ص ۲۵۷، سید حسن وحدتی شبیری، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، (مطالعه تطبیقی در حقوق فقه (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵)، ص ۱۵۶٫ ↑

 

 • ۳- محمد، عبده بروجردی، کلیات حقوق اسلامی،چ ۲، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۹)، ص ۱۵۰٫ ↑

 

 • ۱- میرفتاح مراغی معتقد به این نظریه، ر ک العناوین، ج۱، عنوان ۱۰، قاعده نفی الضرر و الضرار، ص ۳۰۴ ↑

 

 • ۲- همان ↑

 

 • ۱- شیخ انصاری- مکاسب، مؤسسه اعلمی مطبوعات بیروت، ۱۴۱۵، هـ.ق.، ج ۲، ص ۵۸ ↑

 

 • ۲- احمد نراقی، عوایدالایام، (الطبعه الثالثه، مکتب البصیرتی، ۱۴۰۸، هـ ق،) ص ۴۳٫ ↑

 

 • ۳-.مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه در بخش مدنی، چ ۹، ( تهران :مرکز نشر علوم اسلامی، سال ۱۳۸۹)، ص ۱۵۶-۱۳۴٫ ↑

 

 • ۱- ناصر، کاتوزیان- حقوق مدنی خانواده، چ ۵، (تهران: انتشار شرکت سهامی، ۱۳۷۸)، ص ۱۴۴-۱۴۳٫ ↑

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 • ۱- محمود حکمت نیا- مسئولیت مدنی در فقه امامیه، چ ۱،(قم: انتشارات پژوهشکده فقه و حقوق ۱۳۸۶)، صص ۳۷-۳۴ ↑

 

 • ۱- سید میرزا حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، مطبعه‌الآداب فی النجف الاشرف، ۱۳۹۱، هـ.ق، ج ۴، ص ۴۷٫ ↑

 

 • ۲- ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ج۱، ص ۴۷٫ ↑

 

 • ۳– آیت‌اله سید ابوالقاسم خویی- مصباح‌الفقاهه فی المعاملات،(دارالهادی، بیروت)، ج۳ ص ۲۵۰٫ ↑

 

 • ۴- جهت ملاحظه برخی از تفاوت‌های ضمان ید با قاعده اتلاف ر.ک. عمید زنجانی- آیت‌اله عباسعلی موجبات ضمان، ص ۱۳۴ به بعد. ↑

 

 • ۱-مرتضی قاسم‌زاده، مسئولیت مدنی خارج از قرارداد، چ ۵، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۷)، ص ۲۱۷٫ ↑

 

 • ۲- همان ص۱۹۳ ↑

 

 • ۱- روح‌اله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج سوم، ص ۳۰۵ ↑

 

 • ۳- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، صص۳۱۱-۳۱۰ ↑

 

 • ۱- حسن،ره پیک- حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چ سوم،(تهران،انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷)،ص ۱۱-۱۶ ↑

 

 • ۱- محمد، موسوی بجنوردی – قواعد فقیه، چ سوم، (تهران: موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۹)، ص ۲۳-۲۲ ↑

 

 • ۱- حسن بن یوسف بن مطهر، علامه حلی – تذکره الفقها، ج۱، ص ۳۸۲٫ ↑

 

 • ۲- شیخ حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص ۳۷٫ ↑

 

 • ۳- روح الله،خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۱۵۶٫ ↑

 

 • ۱- زین الدین، ثانی- مسالک الافهام، کتاب الغصب، ج ۱۲، ص ۱۵۹٫ ↑

 

 • ۲- سید علی طباطبایی، پیشین، ص۳۰۲٫ ↑

 

 • ۳- فخرالمحققین، ایضاح الفواید، (قم: المطبعه العلمیه، ۱۳۸۷ ه. ق.)، ج ۳،ص ۲۶۸٫ ↑

 

 • ۴- اسدلله، لطفی‌زاده- ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران،(تهران: انتشارات مجد، ۱۳۷۹)،صص ۱۲۹-۱۲۸٫ ↑

 

 • ۵- شهید ثانی، شرح‌المعه، ج ۲، ص ۱۵۳٫ ↑

 

 • ۱- مصطفی،محقق داماد- پیشین،ص۷۵ ↑

 

 • ۱- همان،ص۳۳۸-۳۳۹ ↑

 

 • ۲- مصطفی،محقق داماد- قواعد فقه، بخش مدنی ( مالکیت،مسئولیت )، چ ۲۸،( تهران،مرکز نشر علوم اسلامی ۱۳۸۹ )، ص۷۵ ↑

 

 • ۱- همان ↑

 

 • ۲- همان، ص۷۶ ↑

 

 • ۱- ابوالفضل،رنجبری-حقوق کار (به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران )، چ۱۰،(تهران: نشر مجد، ۱۳۸۹ )، ص ۸۰ ↑

 

 • ۲- محمدحسن، نجفی- جواهرالکلام، ج۳۷، ص ۴۶٫ ↑

 

 • ۳- محمد، بجنوردی، القواعد الفقهیه، (تهران: نشر عروج، ۱۳۷۹)، ج ۲، ص ۲۲٫ ↑

 

 • ۱- عیسی، ولایی- قواعد فقهی، چ اول، (قم: انتشارات دارالفکر، ۸۷)، ص ۸۰ ↑

 

 • ۱- همان، ص ۲۸۱ ↑

 

 • ۲- همان، ص ۱۷ ↑

 

 • ۳– مصطفی، محقق داماد-پیشین، ص۱۱۲ ↑

 

 • ۱- احمد،حاجی آبادی – قواعد فقه، دیات، ص۲۲۷ ↑

 

 • ۲-جلال‌الدین قیاسی و عادل ساریخانی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، چ اول،( قم: موسسه، بهار،۱۳۸۸)، ص ۱۵۶-۱۵۷٫ ↑

 

 • ۱. Ibid., D.24. ↑

 

 • ۱- سیدحسن، مرعشی شوشتری – درس قاعده تسبیب دوره دکتری، حقوق جزای اختصاصی، مدرسه عالی شهید مطهری ↑

 

 • ۲- محمد، بجنوردی، قواعد الفقهیه، پیشین، ص۲۴ ↑

 

 • ۱- محمد جعفر،جعفری لنگرودی- مبسوط در ترمینولوژی حقوق،چ دوم،(تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۶)، ج ۱،ص۱۴۲ ↑

 

 • ۱- حسین، آقایی نیا- جرایم علیه اشخاص، (جنایات)، چ دوم، (تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۶)، ص۴۸ ↑

 

 • -ناصر،کاتوزیان – وقایع حقوقی، پیشین، ص ۵۶ ۱- ↑

 

 • ۱- سید حسن، وحدتی شبیری – پیشین،ص ۶۳ ↑

 

 • ۱- ناصر،کاتوزیان – الزام های خارج از قرارداد، ص۲۱۹ ↑

 

 • –۱http :// www. Maavanews.ir/tabid/53/edit/mid/373/code/7609/default.aspx تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک ↑

 

 • ۱- سید موسی،نجفی خوانساری- منیه‌الطالب (تفرید بحث آیت‌اله نائینی)، ج۳، ص ۳۷۸، محمود حکمت‌نیا، مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)، پژوهشکده فقه و حقوق، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ ۱، ۱۳۸۶، ص ۲۹۶٫ ↑

 

 • ۲- ناصر،کاتوزیان-، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، مسئولیت مدنی، چ دوم، (تهران: مؤسسه انتسارات و چاپ دانشگاه تهران: ۱۳۷۸)، ج۱، ص ۲۴۴٫ ↑

 

 • ۱- همان، ص ۲۷۷ و ۲۸۸٫ ↑

 

 • ۱- ناصر، کاتوزیان- وقایع حقوقی، (تهران: شرکت سهامی انتشار: ۱۳۷۷)، ص ۷۸ و ۷۹٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *