جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

برنامه های آموزشی

5ــ گوش دهید ــ امروزه کتابها، مقالات و برنامه های آموزشی در زمینه موفقیت به فراوانی در بازار یافت می شوند اگر در اتوبوس یا اتومبیل وقت زیادی می گذرانید از این برنامه ها استفاده کنید... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

سرمایه های اجتماعی

به خوبی مراقب دخل و خرجتان باشید. ببینید پولتان را کجا خرج می کنید. آندسته از افرادی که می دانند پولشان را بابت چه خرج میکنند، معمولاً کمتر خرج کرده و بیشتر پس انداز می کنند. با یادداشت... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

صندوق های سرمایه گذاری

برنامه خاص گروهی از کارفرمایان برای کارمندانسرمایه گذاری های Non-registeredInsurance plansاز محل حساب پس اندازو یا از محل هر دارایی دیگری از دارایی هامزایای دولتی بازنشستگی OAS به اکثر کانادایی... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

صندوق های سرمایه گذاری

مزیت نقدشوندگیکیانی از ضمانت نقدشوندگی به عنوان یکی از مزایای این صندوق ها یاد کرده و گفت: «هر سرمایه گذار قادر است حداکثر 7 روز پس از ارائه فرم ابطال، پول خود را دریافت کند.»وی دریافت... متن کامل

Read More