جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

مقایسه دیدگاه اسلام با دیدگاه روان‏شناسان شخصیت

مقایسه دیدگاه اسلام با دیدگاه روان‏شناسان شخصیت آنچه تا اینجا ارائه گردید به دیدگاه روان‏شناسان شخصیت درباره عوامل غیروراثتی مؤثر بر شکل‏گیری شخصیت اختصاص داشت. آیا این... متن کامل

Read More
جالبترین کلیپ های ایرانی و خارجی

انواع تصمیمات خرید و درگیری مصرف کنندگان

انواع تصمیمات خرید و درگیری مصرف کنندگان تصمیمات خریدی که توسط مصرف کنندگان گرفته می‌شود در سه گروه زیر قرار دارند. تصمیم گیری پیچیده محدود و عادی یا روزمره 2 – 21 – 3 – 1. تصمیم‌گیری... متن کامل

Read More