دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

12 گونه از Aeromonas شامل :A.hydrophila،A.sobia،A.salmonicida

A.caviae ،A.trota،A.veronii،A.andaei،A.eucrenophila،A.media،

A.eteropelogenes،A.ichthiosmia،A.schubertii پژوهش انجام دادند.

این تجزیه تحلیل ها بر اساس متدهای  کلونینگ ،سکونسینگ وبیان

ژن های ناهمگن ازAeromonas  جهت به رمز در آوردن پروتئین های خارج

سلولی وپروتئین های مشمول در مسیر تسهیل انجام گردید.این پژوهش مکانیسم های

وخواص پروتئین های ترشح شده از فضای پری پلاسمیک غشا وورود آن را

به فضای میانی غشا مشخص نمود. مشخصه گونه های Aeromonas  توانایی

آنها در ترشح آنزیم های مختلفی می باشد که در بیماریزایی وتطبیق با شرایط محیط

اطراف تأثیر دارند.در این میان موارد مطالعه ترشح آنزیم های بتا لاکتاماز،لیپاز،

انتروتوکسین های همولیتیک،پروتئاز،کیتیناز،نوکلئازو آمیلاز در Aeromonas

هستند به علاوه نسخه هایی از ژنهای کد شده توسط آنزیم تولید شده .انتظار برای

آنزیم کیتیناز از این تعداد کپی نشان داد که تکامل اندکی درارتباط با میزانِ DNA

اتفاق افتاده وتنها محدود به تشابه در میزان پروتئین می باشد . به درستی تعدادی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>