دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

نمودار 4-1) توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سن 61
نمودار 4-2 ):توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی 62

نمودار4-3) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سابقه کار 63
نمودار 4-4): توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر درآمد 64

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-5): مقایسه نمرات بهزیستی روانشناختی بر حسب میزان نگرش مذهبی 66
نمودار 4-6): مقایسه نمرات فرسودگی شغلی بر حسب میزان نگرش مذهبی 68
سپاس و ستایش خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز تابان و انوار حکمت او در دل تیره شب در فشان است . آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان بنده ضعیف خود را در طریق علم و معرفت بیازماید .
تقدیم به :
“پیشگاه مقدس صاحب الامر امام زمان مهدی موعودعجل الله تعالی فرجه الشریف پیرترین جوان تاریخ “
قدردانی :
تقدیر و تشکر از اساتید فهیم و ارجمند جناب آقای دکتر عبد الله معتمدی وجناب آقای دکتر کیومرث فرحبخش که با کلام نقض و سعه صدر ومساعدت خاضعانه همواره بنده را در طی طریق پر فراز و نشیب پژوهش همراهی و راهنمائی کردند.
چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد اجرا شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری همه معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد در سال تحصیلی 92-93 بودند.تعداد معلمان 1740 نفر بود که از بین آنها 95 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزارهای سنجش پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بود. داده‌ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج داده‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان رابطه معناداری وجود دارد طوری که افزایش نگرش مذهبی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش فرسودگی شغلی در معلمان می‌شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نگرش مذهبی پیش بینی کننده مناسبی برای بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان است.

کلید واژه ها: نگرش مذهبی، بهزیستی روان شناختی، فرسودگی شغلی، دبیران شاغل.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه:
امروزه آموزش و پرورش سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اهمیت و نقش تعلیم وتربیت، به خصوص در ابعاد اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه،ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش و سلامت نیروی انسانی، فعالیت های اساسی صورت گیرد تا از به هدر رساندن سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری شود. اگر مراکز آموزش و پرورش از راهبردهای مناسب ومفید برای افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرسنل خود استفاده کنند و دبیران در فضایی آرام و عاری از فشارروانی و استرس به امر خطیر تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم بپردازند،می توان به سلامت روانی و جسمی پرسنل شاغل در آموزش و پرورش و در نهایت کارآیی و اثر بخشی سازمانی نیز دست یافت .
اعتقاد به دین و مذهب برای آدمی موهبتی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح میکند ،به عقل وی روشنگری می بخشد ،بر اراده تأکید دارد، و آن را می پروراند، به آدمی کمک می کند تا به فرمانهای عقل گردن نهد،نیازهای اساسی روح به ویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق می بخشد ومذهب به عنوان یک محافظ در برابر فشارهای روانی عمل می کند ویکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده وتعالی کشورها دارند معلمان می باشند که به صورت طبیعی فشارهای روانی زیادی در این شغل را تجربه می کنند وبی تردید این فشارهای روانی ناشی از مسائل کاری ومحیط تدریس ،تأثیر منفی بر بهزیستی روانشناختی وجسمانی آنها خواهد داشت ونگرش مذهبی قوی می‌تواند به عنوان یک ضربه گیر مناسب در برابر این فشارها عمل کند(باهوگرا،2010) .
داشتن هدف و تعیین آن در زندگی از مهمترین موضوعات دینی ، مدیریتی ، فلسفی و روانشناختی بشمار می آید .پژوهشگران زیادی به هدفدار بودن در زندگی تأکید داشته اند .سازمان بهداشت جهانی بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط محققین به طور رسمی اعلام کرد که پتانسیل ها و توانشهای دینی مذهبی را باید بکار گرفت تا سلامت روانی افراد ارتقاء یابد (غدیری و جان بزرگی ،2009).
در مورد تأثیر و اهمیت اعتقادات دینی بر سلامت روان و سلامت جسم از گذشته تا کنون بحث های زیادی صورت گرفته است و در سالهای اخیر روانشناسان به نقش دین در تأمین سلامت روان و درمان بیماریهای روانی توجه ویژه ای داشته اند . آنها معتقدند درایمان به خدا و نگرش مذهبی نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های زندگی او را کمک می کند و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتلا به آن هستند دور می سازد (جوادی آملی،1380).
در آموزش و پرورش و به طور اخص در مدارس ،عنصر انسانی جایگاهی خاص دارد و در بین افرادحاضر در مدرسه،می توان گفت که معلمین مهم ترین نقش را بر عهده دارند.معلمان به خاطر نقش حساسی که دارند از طرف مدیران،والدین ،دانش آموزان ،نهادهای سیاسی-اجتماعی و گروه های رسمی و غیر رسمی موجود در مدرسه تحت فشار هستند .به علاو ه آنان با مشکلات عدیده ی دیگری در داخل و خارج از مدرسه روبه رو هستند.با افزایش روزافزون مسئولیت مدارس و پیچیده ترشدن محیط آن ها از معلمان مدارس انتظار می رود که فعالیتشان را در سطحی بسیار گسترده تر از قبل به انجام برسانند.این انتظار روزافزون آنها را تحت فشار دائمی قرار داده است.این فشار اگر بیش از اندازه باشد ، سلامت و آسایش شخصی معلمان را به خطر می اندازد و آنها را دچار استرس می کند ودر اثر فشارهایی که بر آنها وارد می شود ، پس از مدتی از توان و انرژی اولیه این نیروی مهم کاسته شده و موجب فرسودگی آنان می گردد(بهمنی،1387).
ازطرف دیگر اعتقادات مذهبی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در زندگی انسان مطرح بوده و می‌تواند در سلامت روانی وبهزیستی روانشناختی او تأثیر گذار باشد.
بهزیستی روانشناختی دارای مقیاسهائی است که همگی سه مشخصه کلی دارند: اول اینکه درونی هستند؛ یعنی در درون تجربه فرد قرار می گیرند، دوم اینکه بهزیستی روانشناختی اندازه گیریهای مثبت راشامل می شود، از این نظر با اندازه گیریهائی مثل بهداشت روانی که با فقدان مولفه های منفی تعریف می شود تفاوت دارد. سوم اینکه اندازه گیریهای بهزیستی روانشناختی نوعأ سنجش کلی از تمام جوانب زندگی یک شخص را شامل می شود گرچه می توان خلق یا رضایت را درون حیطه خاصی سنجید، تأکید معمولأ روی قضاوتی یکپارچه از زندگی شخص است بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی هر فرد تعریف می شود وافزایش ظرفیت حالتهای مثبت و کاهش حالتهای منفی به عنوان بهزیستی بهینه تعریف می شود و ارتقای سطح بهزیستی روانشناختی یکی از اهداف روانشناسی در قرن حاضر محسوب می شود.(کمبل،1981/به نقل از صحرائیان ،1390)
فرسودگی شغلی در معلمان هم از جنبه های منفی شغل معلمی مثل بی انضباطی دانش آموزان و فقدان علاقه آنها به تحصیل و کلاسهای پر ازدحام و نقل و انتقال اجباری معلمان و حقوق ناکافی و عدم وجود مدیران و والدین حمایت کننده ایجاد می شود و این حالت به صورت علائم جسمانی چون سردر، زخم معده و عوامل روانی مثل افسردگی یا عوامل رفتاری مثل افت کاری و غیبت ظاهر می شود .معلمانی که از فرسودگی شغلی رنج می برند، از لحاظ هیجانی خسته اند، انگیزه ی کار در آنها کم است، افسرده هستند و انرژی و شور وهیجان اندکی برای انجام دادن کارها دارند. فرسودگی شغلی نه تنها در زندگی حرفه ای معلمان تأثیر دارد، بلکه زندگی شخصی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. معلمان فرسوده نسبت به دیگران رفتار منفی پیدا می کنند، اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و به سبب احساس بی کفایتی و کاهش توانایی در انجام دادن کارها، تصمیم به ترک کار خود می گیرند(اسپکتور، 2004).
تحقیقاتی که از دهه 1970 در زمینه استرس و فرسودگی شغلی معلمان آغاز شده است حاکی از آن است که تعداد معلمانی که شغل خود را ترک می کنند در حال افزایش است. از دلایل مهم ترک شغل در این قشر، فرسودگی شغلی است و این خسارتی بزرگ برای سرمایه گذاری های مادی و هدر رفتن استعدادهای دانشگاهی است اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی بدن است. افرادی که به آن دچار می شوند، اصولاً دارای انرژی کم و احساس خستگی بیش از حد هستند و برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی را به طور فراوان گزارش می‌دهند. از آثار دیگر آن، فرسودگی عاطفی می باشد که از نشانه های آن می توان افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود، وجود نگرش های منفی به خود، شغل، سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی را نام برد و سرانجام اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی را گزارش می کنند. (دسی، 2006).
1-2- بیان مسئله :
شناسایی منابع موجود در هر زمینه تحقیقی که از آن به پیشینه یا سابقه تعبیر می‌شود، اقدام اساسی در انجام هر پژوهش به حساب می‌آید. آگاهی از دغدغه‌های فکری دیگران، اطلاع از نوع رویکردهای موجود به بحث، پرهیز از کارهای موازی و تکراری، دستیابی به منابع و متون لازم و … از جمله ثمراتی است که این مهم بدست می دهد. در زمینه تربیت دینی اشاره به این نکته لازم است هر چند تربیت دینی در سالهای اخیر بر سر زبانها جاری است و صفحاتی از مجله‌ها،‌کتابها را به خود اختصاص داده است و حتی همایشهایی در این زمینه برگزار شده است ولی تربیت دینی و مفاهیم مربوط به آن حوزه‌ای بکر و ناکاویده است. اگرچه تعدادی از مقالات و طرح‌های پژوهشی در این زمینه وجود دارد اما تحقیق کامل و مستقلی در ارتباط با موضوع تحقیق وجود ندارد اگر هم مطالعاتی انجام شده نادر می‌باشد. درسالهای اخیر پژوهشهای زیادی در حیطه مذهب صورت گرفته است و در این تحقیقات ارتباط مذهب با متغیرهای دیگر مانند :سازگاری تحصیلی ،فرسودگی شغلی،ارتکاب جرم، سلامت روانی، خود تنظیمی، مقابله با بیماری‌های لاعلاج، روابط زناشوئی،شادکامی،بهزیستی روانشناختی وغیره بررسی شده است .همچنین این پژوهشها بر روی گروه های اجتماعی مختلف مثل پرستاران ،دانشجویان،معلمان،کارکنان ادارات، سالمندان، دانش‌آموزان و غیره انجام گرفته است .گرچه یافته ها ومطالعات مختلف به بررسی اثرات متغیرهای معنوی و مذهبی بر روی بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بر روی بعضی از گروه های اجتماعی پرداخته اند ولی مطالعه ای که به بررسی هر سه متغیر در قالب یک مطالعه در مورد معلمان پرداخته باشد یافت نشد.به همین علت این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین مذهبی بودن معلمان مرد با بهزیستی روانشناختی و میزان فرسودگی شغلی آنها می باشد .
روانشناسی دینی که عبارت است از مطالعه مذهب و پدیده های مذهبی با بهره گرفتن از مفاهیم روانشناسی، اشاره به این دارد که مذهب و واقعیات روانشناسی از یکدیگر تأثیر می پذیرند. در حیطه روانشناسی دینی، تمایل فزاینده ای وجود دارد که چشم اندازهای تئوریکی، به واسطه پژوهشهای تجربی حمایت شود (نصیحت کن ،1389).از این رو افزایش سئوالاتی در زمینه های گوناگون نظیر میزان مذهبی بودن ،نیاز به مذهب ،تأثیر دین در سلامت جسم و روان ،تأثیر مذهب در کاهش استرس و فرسودگی شغلی ویا افزایش بهزیستی روانشناختی با درجه مذهبی بودن بسیار چشمگیر بوده است .
دریک مطالعه طولی ارتباط بین دینداری وسلامت روانی در دانشجویان مرد دانشگاه هاروارد بررسی شد که نشان داد دینداری با بهزیستی روانشناختی ،جسمانی و اجتماعی آزمودنیها ارتباط مثبت معنی داری دارد و دین به عنوان بزرگترین منبع سلامت روان به ویژه در افرادی که دارای منابع شخصی وحمایتهای اجتماعی اندکی هستند یاد می شود(وایلانت ،2008).

بسیاری از پژوهشگران معتقدند ،معنویت به زندگی انسان معنا و هدف می دهد و مذهب نیز نمودی از معنویت است و بسیاری از افراد معنا را درعقاید مذهبی پیدا می کنند که این اعتقاد به آنها در درک و فهم رنج ،معنا و هدف به آنها کمک می کند و به افراد برای دست وپنجه نرم کردن با بی ثباتی و ناپایداری زندگی یاری می رساند(پاچالاسکی،2004).
فهم فرسودگی شغلی به فهم انگیزه آن کمک می کند ،چرا باید افراد دست اندر کار خدمات انسانی مثل پرستاران ،پزشکان و معلمان که سالها کارشان را با فدا کاری دنبال کرده اند ناگهان از پای در آیند! این افراد بسته به نوع نگرش و اعتقاداتی که به کار یا اهدافی که دارند رفته رفته و به تدریج از کار شکوه کرده و احساس بی ارزشی و افسردگی می کنند و بعد از آن بی علاقگی به کار فرا می رسد .بنا براین افرادی که ممکن است با بیشترین شور و اشتیاق وارد کار شوند اغلب بیشترین دلسردی را تجربه می‌کنند.(ساراسون،1991/به نقل از یگانه ،1392).
مطالعات نشان داده است که نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی وافسردگی به ترتیب پیش بینی کننده های خوبی برای عملکرد تحصیلی هستند و بین میزان عمل به باورهای دینی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ یعنی با افزایش عمل به باورهای دینی میزان شادکامی دانشجویان افزایش می یابد و بین جهت گیری مذهبی بیرونی وشادکامی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ یعنی هر چقدر جهت گیری مذهبی بیرونی افزایش یابد میزان شادکامی دانشجویان کاهش می یابد و بین میزان عمل به باورهای دینی و جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد(نصیحت کن،1389).
فرسودگی شغلی دارای اثرات گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از :کاهش عملکرد که در آن فرد نمی تواند از تمام یا قسمت اعظم توان ،استعداد و انرژی جسمی روانی خود برای انجام کار استفاده کند وتلاش او برای یافتن مشاغل جدید در کنار شغل اصلی افزایش می یابد .در مطالعه ای که توسط هانگتوچن در سال 1996بر روی صدها معلم صورت گرفت ،مشخص شد که معلمان در معرض فرسودگی شغلی به دنبال حرفه دیگری هستند وهر چقدر درجه فرسودگی شغلی معلمان بالاتر بود بیشتر به دنبال مشاغل دیگر و تغییر کار خود بودند (هانگتوچن ،2007).
مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان مذهب را به عنوان یک نیروی مؤثر در کاهش فشارهای روانی و گرایش به فساد و همچنین افزایش رضایتمندی از زندگی دانسته اند .نتایج پژوهش دیگری بر روی گروهی از افراد میانسال در آمریکا نشان داد،احتمال اقدام به انتحار و رنجهای هیجانی در افرادی که تمایل به فعالیتهای مذهبی در هفته یا در ماه یا مناسبتهای خاصی دارند ،به شکل معنا داری بسیار کمتر از کسانی است که هرگز مشارکت مذهبی نداشته یا کمتر دارند (ساعتچی،1389).
بنابراین پدیده رایج محیط های شغلی امروزی موضوع فرسودگی شغلی است و آن به فشار روانی در کار مربوط می شود. لذا از آنجائی که مهم ترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد ومعلمان مهمترین منبع سازمان آموزش و پرورش می باشند باید به این امر توجه کافی نمود که چه عواملی از فرسودگی شغلی معلمان پیشگیری کرده و به بهزیستی روانشناختی در سطح بالادر آنها می انجامد و بر اساس نتایج مطالعات زیادی که درحیطه نگرش مذهبی و ارنباط آن با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در گروه های مختلف صورت گرفته است می توان با شناخت منابع و عوامل زمینه ساز فرسودگی شغلی و با آموزش روش های مقابله ای به افزایش اثر بخشی فعالیت های افراد در سازمان مربوطه افزود و سنگ زیر بنای سلامتی بیشتر و بهزیستی روانشناختی بالاتر را بنانهاد .
1-3- سئوال اصلی تحقیق:
آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود دارد ؟
متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.
1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق : 
آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟
آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه

]]>

منبع تحقیق درباره سبک های ابراز هیجان-فروش و دانلود پایان نامه

عنوان صفحه
جدول4-1 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب جنس 78
جدول4-2 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل 79
جدول4-3 فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب رشته تحصیلی 79
جدول4-4 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب شهر محل سکونت 80

جدول4-5 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش بر حسب ترتیب تولد 81
جدول4-6 گروه نمونه مورد پژوهش بر حسب سن 81
جدول4-7 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا ، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان 82
جدول4-8 ماتریس همبستگی متغیر‌های تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجانی 83
جدول4-9 ماتریس همبستگی متغیر‌های الکسی تایمیا با سبک‌های ابراز هیجان 83
جدول4-10 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا با کنترل گری در ابراز هیجان 84
جدول4-11 ماتریس همبستگی متغیر‌های آلکسی تایمیا با دو سو گرایی در ابراز هیجان 84
جدول4-12 ماتریس همبستگی متغیر‌های تیپ شخصیت D با دو سو گرایی در ابراز هیجان 85
جدول4-13 مقایسه میانگین نمره الکسی تایمیا در دانشجویان زن و مرد 85
جدول 4-14 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات الکسی تایمیا در بین دانشجویان زن و مرد 86
جدول4-15 مقایسه میانگین نمره تیپ شخصیتی D در بین دانشجویان زن و مرد 86
جدول 4-16 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات تیپ شخصیتی D در بین دانشجویان زن و مرد 86
جدول4-17 مقایسه میانگین نمره زیر مولفه های سبک‌های ابراز هیجان در بین دانشجویان زن و مرد 87
جدول 4-18 آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات زیر مولفه های سبک‌های ابراز هیجان در بین دانشجویان زن و مرد 87

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ٢-١-روابط فرض شده بین یک الگوی هیچان-تولید (سطح حالت تحلیل و سه بعد پرسشنامه ابراز گری بر کلی (سطح صفت تحلیل ) 24
نمودار ٢-٢ روابط بین سه بعد ابرازگری هیجانی 26
چکیده
ابراز هیجان پل اتصال میان تجارب درونی و دنیای بیرونی است و نقش کلیدی در سلامت روان دارد. بنابراین با توجه به اهمیت و تأثیر قابل‌توجه ابراز هیجان در سلامت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی) انجام گردید. نمونه های مورد بررسی در این پژوهش از میان دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام در سال تحصیلی 1393-1392 انتخاب گردید که شامل 182 نفر (91 مرد و 91 زن) بودند و پرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو (TAS)، پرسشنامه تیپ شخصیتی D، پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)، پرسشنامه کنترل هیجان (ECQ)، پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی (AEQ) جهت ارزیابی نمونه های انتخاب شده استفاده گردید. داده‌ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های مرکزی و محاسبه ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (از همبستگی پیرسون، آزمون t) تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از این بود که بین آلکسی تایمیا و بازداری هیجانی و ابراز هیجان مثبت رابطه مثبت معنی دار و بین آلکسی تایمیا و کنترل پرخاشگری و کنترل خوش خیم رابطه منفی معنی داری وجود دارد. بین تیپ شخصیت D و نشخوار یا مرور ذهنی و ابراز هیجان مثبت و دو سو گرایی در ابراز استحقاق رابطه مثبت معنی داری و بین تیپ شخصیت D و کنترل خوش خیم رابطه منفی معنی دار مشاهده شد؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده تیپ شخصیتی D و الکسی تایمیا با سبکهای ابراز هیجان در ارتباط هستند و آگاهی به این ارتباطات در نحوه درمان این افراد میتواند مفید باشد.
واژه های کلیدی: آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D، سبک‌های ابراز هیجان
فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه
مشکلات هیجانی و میان فردی در سر تاسر جهان در صدر لیست بیماری‌های روانی قرار دارد، به طوری که بیشتر از 46 میلیون نفر در آمریکا تنها از اختلالات هیجانی و خلقی رنج می‌برند (کسلر و همکاران، 1994؛ به نقل از وکیلی عباسعلیلو، 1393). تأثیر بسیار زیاد این مشکلات بر روند زندگی افراد و جامعه (ازجمله؛ هزینه‌های بهداشتی و درمانی، از دست دادن شغل، مشکلات بین فردی و…)، موجب شده است تا تعداد قابل‌توجهی از تحقیقات معطوف به این موضوع شود. نتایج تحقیقات انجام شده شامل معرفی الگوی‌های شناختی، شخصیتی، روابط خانوادگی و…، برای درک و فهم علل مشکلات ذکر شده می‌باشد. عواطف و هیجان‌ها بخش مهم و اساسی زندگی انسان را تشکیل می دهند به گونه ای که تصور زندگی بدون آن دشوار است. ویژگی‌ها و تغییرات عواطف، چگونگی ارتباط عاطفی و درک و تفسیر عواطف دیگران نقشی مهم در رشد و سازماندهی شخصیت، تحول اخلاقی و روابط اجتماعی، شکل گیری هویت و مفهوم خود دارد (لطف آبادی، 1379). هیجان احساسی ذهنی است که بر افکار و رفتار و جسم تأثیر می گذارد و از آنها تأثیر می پذیرد (مسکن و همکاران، 2000). ابراز هیجان نیز تأثیر زیادی بر روابط بین فردی دارد (کندی مور و واتسون، 2001). بطور کلی هیجان به دو شیوه قابل مطالعه است. 1. بررسی تأثیر محتوای هیجانی اطلاعات دریافت شده و 2. بررسی تأثیر حالت هیجانی فرد در هنگام یاد سپاری. ابرازگری هیجانی به عنوان یک مولفه اصلی هیجان‌ها به نمایش بیرونی هیجان بدون توجه به ارزش (مثبت یا منفی) یا روش (چهره ای، کلامی‌یا حالت بدنی) اطلاق می‌شود (لویس، 2000). بر همین اساس، برخی از افراد هیجان‌های خود را آزادانه و بدون نگرانی از پیامدهای آن ابراز می‌کنند. این افراد دارای شیوه ابراز هیجان، از نوع ابرازگری هیجانی هستند (ایمونز و کلبی، 1995). برخی دیگر گرایش به بازداری در ابراز پاسخ های هیجانی خود دارند. این افراد دارای شیوه ابراز هیجان از نوع بازداری هیجانی هستند (کینگ و ایمونز، 1990). در بررسی علل و عوامل تأثیر گذار بر سبک ابراز هیجان، تیپ های شخصیتی از جمله متغیرهای مطرح در این زمینه بوده است که از میان تیپهای شخصیتی مختلف تیپ شخصیتی D اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است (لیم و همکاران، 2011).
تیپ شخصیتی D دارای دو مؤلفه ی عاطفه منفی و بازداری اجتماعی می باشد. عاطفه منفی با تمایل به بیان هیجانات منفی مشخص می شود. افراد دارای عاطفه منفی بالا، بیشتر تمایل به تجارب عاطفه منفی در همه اوقات، صرف نظر از موقعیت دارند (دنولت، 1998). عاطفه منفی ممکن است هم به عنوان یک متغیر مداخله گر و هم به عنوان یک عامل خطر واقعی عمل کند (دنولت و همکاران، 2000).
بازداری اجتماعی با تمایل پایدار به بازداری تجربیات هیجانی و رفتاری در تعاملات اجتماعی مشخص می شود. افراد دارای بازداری اجتماعی بالا بیشتر تمایل دارند که از طریق کنترل بیش از حد خود بیانگری (عدم ابراز و تصریح عقاید وخصوصیات خود) از واکنش های منفی دیگران جلوگیری کنند (ایمونسا و همکاران، 2007) و همین رویکرد موجب ایجاد آشفتگیهای پایدار در این افراد میشود؛ بنابراین در این مبحث به بررسی ارتباطات بین الکسی تایمیا با سبکهای ابراز هیجان و تیپ شخصیتی D پرداخته شده است.

1-2- بیان مسئله
مهارت در ابراز هیجان مقابله با چالش‌های زندگی را آسان تر می‌کند و منجر به افزایش سلامت روانی در اینگونه افراد میشود (کینگ و امونز، 1990). افرادی که از نظر هیجانی توانمند هستند، در موقعیت‌های مختلف احساس‌های خود را تشخیص می‌دهند، مفاهیم ضمنی آن را درک می‌کنند و به گونه موثری حالت‌های هیجانی خود را برای دیگران بیان می‌کنند. این افراد در مقایسه با افرادی که توانایی درک و بیان حالت‌های هیجانی خود را ندارند، در کنار آمدن با تجربه‌های منفی از موفقیت بیشتری برخوردارند و سازگاری مناسب تری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان می‌دهند (گلمن،1995).
اصطلاح آلکسی تایمیا (ناگویی خلقی)، اولین بار توسط سیفنوس (1972، 1973) برای توصیف مجموعه ای از ویژگی‌های شناختی و عاطفی و در توصیف افرادی به کار برده شد که فقدان ظرفیت عاطفی آنها، منجر به شکست در توصیف هیجانات و به کلام در آوردن آنها می‌شد (میجر و همکاران، 2006). آلکسی تایمیا به عنوان یک اختلال چند شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و سبک تفکر بیرون مدار میشود. درکل آلکسی تایمیا را می‌توان به عنوان نقص در بازنمایی هیجان ها، پردازش شناختی و تنظیم حالات هیجانی بین فردی در نظر گرفت (تیلور و بگبی، 2004). بنابراین آلکسی تایمیا یا نارسایی هیجانی بعنوان یک پدیده ی هیجانی شناختی به اختلال خاص در کارکرد روانی اطلاق می‌شود که در نتیجه ی فرآیند بازداری خودکار اطلاعات و احساسات هیجانی به وجود می‌آید. ناتوانی در ارزیابی و ابراز هیجان‌ها را با آلکسی تایمیا در ارتباط دانسته اند (بگبی و همکاران، 1994).

در ارتباط با آلکسی تایمیا، مؤلفه‌های مختلفی مطرح شده اند که از جمله‌ی آنها می‌توان به تیپ شخصیتی D و سبک‌های ابراز هیجان اشاره کرد. پژوهشگران آسیب شناسی روانی معتقدند که عدم توانایی به کارگیری و اصلاح مهارتهای تنظیم هیجانی، پیش بینی کننده آسیب‌های روانی فرد در آینده می‌باشد. به همین دلیل هنگامی که فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو می شود احساس خوب و خوش بینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه وی نیاز دارد که در این موقعیت‌ها بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد (رضوان و همکاران، 2006). در همین رابطه، پارکر و همکاران (1993) و کوینتون و واگنر (2005) گزارش کرده اند که آلکسی تایمیا با دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی رابطه دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابرازگری هیجانی از ابعاد مهم و تامین‌کننده سلامت روان است و نقش کلیدی در سلامت روان دارد؛ زیرا در صورت عدم ابراز هیجان خاطرات آسیب‌زا همراه با هیجانات سرکوب شده به مقاومتی ناهشیار و نشانگان آسیب‌زا منجر می‌شوند. از دیدگاه علوم شناختی، هیجان‌ها به عنوان دسته ای از طرحواره‌های مبتنی بر پردازش اطلاعات شناخته می‌شوند که شامل فرآیندها و تجسم‌های نمادین و غیر نمادین هستند. کاهش ابراز هیجانات اساسا بیانگر نوعی فقدان یا بدتنظیمی‌هیجانات است. به همین صورت آسیب در ظرفیت‌های پردازش هیجانی مبتنی بر نارسایی هیجانی ممکن است یک عامل خطر احتمالی برای انواع مشکلات سلامت روان باشند. دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، گرایش به ابراز هیجان داشتن ولی ناتوان از ابراز آن بودن، ابراز هیجان بدون تمایل واقعی، ابرازکردن و سپس پشیمان شدن می باشد (کینگ و امونز، 1990). دوسوگرایی در ابرازگری هیجان ممکن است به عنوان احساس های هیجانی به سرعت متغیر یا به طور همزمان شدید و متضاد به یک موضوع تعریف شود (کینگ، 1998). کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، خود دو سبک از سبک های ابراز هیجان هستند. افراد توانمند از نظر کنترل هیجانی، احساس های خود را تشخیص می‌دهند، مفاهیم ضمنی آن را درک می‌کنند و به گونه مؤثرتری حالت های هیجانی خود را برای دیگران ابراز می‌دارند. برخی افراد هیجان‌های خود را آزادانه و بدون نگرانی از پیامدهای آن ابراز می‌کنند؛ برخی دیگر در انتقال حالت های هیجانی محافظه کارند و برخی هیجان های ناراحت کننده را در ذهن خود مرور می‌کنند و افرادی نیز ممکن است ابرازگر یا غیر ابرازگر باشند، ولی در عین حال در مورد سبک ابرازگری خود متعارض باشند (کینگ و کلبی، 1995).
نتایج پژوهشهای کاستلی و همکاران (2013)؛ دالبداک و همکاران (2013)، مظاهری و افشار (1389)؛ لی و همکاران (2007) نشان داده است که بین آلکسی تایمیا و دو بعد دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات آن، با افسردگی و اضطراب همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد از طرفی اضطراب با ویژگی‌های شخصیت D رابطه تنگاتنگی دارد. نتایج تحقیقات ویلیامز و همکاران (2011) و ماتن و جنکاز (2007) نیز موید همین نتیجه بوده است.
تیپ شخصیتی D به عنوان یک تیپ شخصیتی آشفته تعریف می شود که شامل دو رویداد همزمان هیجان پذیری منفی (تمایل به تجربه ی هیجانات منفی) و بازداری اجتماعی (تمایل به بازداری از خود ابرازی در تعاملات اجتماعی) است (دنولت، 1998). هنگامی که فردی این دو خصوصیت شخصیتی یعنی عاطفه منفی و بازداری اجتماعی را به طور همزمان و با شدت بالا دارا باشد، به عنوان تیپ شخصیت D یا شخصیت پریشان طبقه بندی می شود. به همین ترتیب، بازداری اجتماعی با تمایل پایدار به بازداری تجربیات هیجانی و رفتاری در تعاملات اجتماعی مشخص می شود. افراد دارای بازداری اجتماعی بالا بیشتر تمایل دارند که از طریق کنترل بیش از حد خود بیانگری (عدم ابراز و تصریح عقاید وخصوصیات خود) از واکنش های منفی دیگران جلوگیری کنند (ایمونسا و همکاران، 2007).
مطالعه پژوهشهای پیشین اهمیت بررسی و تشخیص عوامل موثر بر الکسی تایمی که میتوانند نقش تشدید کننده یا متعادل کننده داشته باشند را آشکار میشود. از آنجایی که بیشتر ادبیات در این زمینه آلکسی تایمیا را با مؤلفه‌های اثر گذار بر آن به طور جداگانه بررسی کرده اند، شناسایی رابطه تیپ شخصیتی D، سبک‌های ابراز هیجان با آلکسی تایمیا، می‌تواند به روشن شدن همپوشانی این صفات با یکدیگر کمک کرده و نشان دهد که کدام دسته از متغیر‌ها به لحاظ همپوشی با این سازه می‌توانند در ابتلا به اختلالات، تداوم آنها و دشواری در درمان، تاثیرگذار باشند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین آلکسی تایمیا با تیپ شخصیتی D و سبک‌های ابراز گری هیجان پرداخته است تا به طور همزمان نقش ارتباطی این عوامل را مورد بررسی قرار دهد و از طریق فهم بیشتر این سازه، امکان اقدامات پیشگیرانه و تشخیص بهتری را فراهم آورد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تحقیقات پیشین نشان داده اند که مشکلات هیجانی درصد بالایی از افراد جوامع مختلف را دچار مشکل کرده است. برای مثال متیلا و همکاران (2006)، همچنین یالوق (2010)، میزان شیوع آلکسی تایمیا را در جمعیت عمومی‌بالغ بر 10 درصد گزارش کرده اند. متأسفانه این مشکل در جوامع پیشرفته امروز زیاد دیده می‌شود چون به‌جای بها دادن به ارزش‌های والای عاطفی، به ظاهر، مسائل مادی، رتبه و درجه تحصیلی و شغلی اهمیت داده می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تحمل پایین افراد، آنها را مجبور برای یافتن راهی فوری برای خلاصی از هیجانات می‌کند (سو و همکاران، 2008). بیشتر تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که آلکسی تایمیا با انواع اختلالات روانی از جمله؛ اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، اختلالات درد و گرایش به سوءمصرف مواد و در کل با سلامت عمومی‌پایین رابطه دارد (دوبی و همکاران، ۲۰۱۰؛ پیکاردی و همکاران، ۲۰۰۹). شناسایی رابطه تیپ شخصیتی D، سبک‌های ابراز هیجان با آلکسی تایمیا، می‌تواند به روشن شدن همپوشانی این صفات با یکدیگر کمک کرده و نشان دهد که کدام دسته از متغیر‌ها به لحاظ همپوشی با این سازه می‌توانند در ابتلا، تداوم و دشواری در درمان، تاثیرگذار باشند. علاوه بر این، پژوهش حاضر می‌تواند در تعمیم نتایج قبلی یا به چالش کشیدن آنها، فراهم آوردن دانش لازم در مورد آلکسی تایمیا و روشن ساختن سهم عوامل اثرگذار بر این سازه موثر واقع شو د.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی:
بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان.
1-4-2- اهداف فرعی:
بررسی رابطه آلکسی تایمیا با مولفه های سبک های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی).
بررسی رابطه تیپ شخصیتی D با مولفه های سبک های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی).
بررسی نقش جنسیت در رابطه با آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D و سبک‌های ابراز هیجان.
1-5- سؤالات تحقیق
1-5-1- سؤال اصلی:
آیا بین آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی) رابطه ای وجود دارد؟
1-5-2- سؤالات فرعی:
1- آیا بین تیپ شخصیتی D با مولفه های سبک‌های ابراز هیجانی (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی) رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین تیپ شخصیتی D و کنترل گری در

]]>

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره ویژگیهای شخصیت

صفحه
چکیده……………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1- 1-مقدمه …………………………………………………………………
3
1- 2-بیان مسئله……………………………………………………………… 4

1- 3-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………… 7
1- 4-اهداف تحقیق…………………………………………………………… 9
1-4-1 -هدف کلی………………………………………………………… 9
1-4-2 -اهداف ویژه ………………………………………………………… 9
1-4- 3-هدف کاربردی……………………………………………………… 9
1-5 -سوالات تحقیق…………………………………………………………… 9
1-6 -فرضیات تحقیق……………..…………………………………………… 10
1-7 – تعریف اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی………………………………… 10

فصل دوم:مروری برادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق
2-1- مقدمه…….…………………………………………………………… 13
2- 2-اختلال سلوک…………………………………………………………… 14
2-3-علل اختلال سلوک………………………………………………………… 16
2-4 -سبب شناسی اختلالات روانی…………………..…………………………… 16
2 -4-1 -عوامل زیستی……………………………………………………… 16
2-4-2 -ناهنجاریهای کروموزومی……………………………………………… 17
2-4-3- ژن های معیوب…………..………………………………………… 17
2-4-4-آسیب زاها………..………………………………………………… 17
2-4-5- آمادگی………….………………………………………………… 18
2-4-6 -عوامل روانی ،اجتماعی،فرهنگی……….………………………………… 19
2-5- تعریف شخصیت….……………………………………………………… 20
2-6- مفهوم شخصیت……..…………………………………………………… 20
2-7-نظریه های مربوط به ویژگی های شخصیت………..…………………………… 22
2-7-1- نظریه گوردون آلپورت………………………………………………… 23
2-7-2-خودمختاری کنشی……………………………………………… 24
2-7-3- تحقیق فردنگر………….…………………………………………… 25
2-7-4-نظریه کتل………..………………………………………………… 25
2-7-5-هانس.جی آیزنک…….…..…………………………………………… 27
2-7-6- ا ندازه گیری صفت:تحلیل عاملی………………………………………… 29
2-7-7- مک کری وکوستا(مدل پنج عاملی)……………………………………… 29
2-8- طرح پنج عاملی شخصیت………………..………………………………… 34
2-9- پنج عامل شخصیتی نئو……….…………………………………………… 36
2-9-1-عصبیت یا شاخص هیجان(N)……….…………………………………… 36
2-9- 2- برونگرایی(E)………………………………………………………… 37
2-9- 3 -باز بودن(O)………………………………………………………… 38
2-9- 4-توافق(A)…………………………………………………………… 40
2-9- 5 -وجدانی بودن(C)………………………..…………………………… 41
2- 10-مقیاس های آزمون NEO PIR …………………………………………… 42
2-10-1-مقیاسهای عصبیت یا هیجانی …………………………………….…… 44
2-10-2- مقیاس برون گرایی ………………………………………………… 46
2-10-3-مقیاس های باز بودن ………………………………………………… 47
2-10-4-مقیاس های توافق …………………………..……………………… 50
2-10-5-مقیاسهای وجدانی بودن ……………………………………………… 52
2-11-پیشینه شناسی عامل ها در سایر مدل های شخصیت …………………………… 54
2-12 -پایه های تجربی ومفهومی نظریه پنج عاملی …………………..……………… 54
2- 13-نظریه صفات ومدل پنج عامل(FFM) ………………….…………………… 55
2- 14-شواهد ارثی بودن عامل ها ………………………………………………… 56
2-15 -سیستم همگانی شخصیت ………………………………………………… 57
2- 16-کاربرد مدل پنج عاملی ……………..….………………………………… 59
2- 17-موافقین ومخالفین مدل پنج عاملی ………………………………………… 59
2- 18-مدل پنج عاملی در فرهنگ های مختلف ……………………………..……… 61
2-19- نقش خانواده در بهداشت روانی و اختلال روانی …………………………..…… 62
2-20 -تعریف فشار روانی (استرس واسترسور) ……………………………………… 63
2-21 -فرایند عوامل محیطی وعوامل درون فردی استرس وپیامدهای آن ……………….… 64
2-22 -نخستین نشانه ها در تشخیص فشار روانی …………………………………… 67
2-23-انواع استرس……….…………………………………………………… 67
2-24-علل استرس……………….…………….……………………………… 68
2-24-1-تغییرات زندگی…………………………..………………………… 68
2-24-2-درگیری های زندگی روزانه………………………….………………… 68
2-24-3- فشار روانی مربوط به سن …………………………………………… 69
2-24-3-1- گذر اوان کودکی …………………….………………………… 69
2-24-3-2 -اوان بزرگسالی ………………………………………………… 69
2-24-3-3 -گذر میانسالی ………………….……………………………… 69
2-24-3-4- گذر اواخر بزرگسالی ………………….………………………… 69
2-25- ناکامی …………………..…………………………………………… 70
2-26-تیپ شخصیتی A ……….……………………………………………… 70
2-27-ویژگی های شرایط تنش زا وعوامل در تعدیل آن …………….………………… 71
2-27-1-مدت ……………………………………………………………… 71
2-27-2-شدت ……..……………………………………………………… 71
2-27-3-قابلیت پیش بینی …………………………………………………… 71
2-27-4-شروع ناگهانی ……………………………………………………… 71

2-28-دستگاه عصبی خود مختار ………………………………………………… 72
2-29-ارزیابی نخستین وثانوی …………………………………………………… 73
2-29-1-ارزیابی نخستین …………………………………………………… 73
2-29-2-ارزیابی ثانوی ……………………………………………………… 73
2-30-پیامدهای استرس ……….…….………………………………………… 74
2-30-1-اختلال هیجانی …………………………………………………… 74
2-30-2-اختلال شناختی …………………………………………………… 74
2-30-3- اختلال فیزیولوژیکی …………..…………………………………… 74
2-31 -ظرفیت افراد در برابر استرس ……………………………………………… 76
2-32- ویژگی های فردی در مواجهه با استرس ……………………………………… 76
2-33- شخصیت های مقاوم در برابر استرس …………………..…………………… 77
2-33-1- کنترل …………………………………………………………… 77
2-33-3 –تعهد …………………………………………………………… 77
2-34 -فشار روانی و رشد وتکامل ………………………………………………… 78
2-35- کنارآمدن ………………………..…………………………………… 78
2-36 -روش های کنار آمدن ……………………………………………………… 79
2-37- مسئله گشایی برنامه ریزی شده …………………………………………… 79
2-38- کنار آمدن مواجهه ای …………………………………………………… 80
2-39- حمایت اجتماعی ……………..………………………………………… 80
2-40- روش های کنار آمدن دفاعی ………………………………………………… 81
2-41 -مکانیزمهای دفاعی واسترس ………………….…………………………… 81
2-42- شیوه ی مقابله اجتنابی ………………………………………………… 82
2-43 -ادراک کنترل فردی ومقابله با استرس …………….………………………… 82
2-44-کاهش دهندگان شیمیایی استرس …………………….………….………… 82
2-45- تندرستی وانرژی ……………………..………………………………… 83
2-46- عقاید مثبت …………………………………………………………… 83
2-47- منظقه ی راحتی ……………………..………………………………… 83
2-48- اعتقادات مذهبی وآرامش درونی …………………………………………… 84
2-49- تفکر منطقی وتفکر غیر منطقی …………….……………………………… 84
2-50- ارتباط خانوادگی در زمان استرس ……………..…………………………… 85
2-51- بیان احساسات ………………………………………………………… 86
2-52- ارتباط صحیح وکاهش استرس ……………..……………………………… 86
2-53- مروری بر پژوهشهای انجام شده …………………………………………… 88

فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1- روش تحقیق …………………………….……………………………… 96
3-2 -جامعه آماری …………………………………………………………… 96
3-3 -روش نمونه گیری وحجم نمونه ……………………………………………… 96
3-4-ابزار تحقیق ……………………………………………………………… 97
3-5- روش آماری ……………………..……………………………………… 98
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1-مقدمه ………………………………………….……………………… 100
4-2-توصیف داده ها …………………………………………………………… 100

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه ………………………………….……………………………… 117
5-2- فرضیه اول ………………………………………..…………………… 117
5-3 -فرضیه دوم ………………………………………..…………………… 122
5-4- فرضیه سوم …………………………………………….……………… 127
5-5-محدودیت ها …………………………………………………………… 128
5-6- پیشنهادات ………………………………………..…………………… 128

فهرست منابع ………………………………………………………………
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………
فهرست منابع انگلیسی ………………………………….………………………
130
131
138
پیوست ………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی ………………………………………………………….…… 142
159

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1توزیع میزان تحصیلات پاسخگویان بر حسب دو گروه ……….….… 100
جدول4-2 توزیع گروه سنی پاسخگویان بر حسب دو گروه …………..…….. 101
جدول 4-3 مقایسه میانگین نمره مقابله مستقیم در دو گروه ………….……… 102
جدول 4-4 مقایسه میانگین نمره فاصله گرفتن در دو گروه …………….…… 103
جدول 4-5 مقایسه میانگین نمره خود کنترلی در دو گروه ………..….……… 104
جدول 4-6 مقایسه میانگین نمره طلب حمایت اجتماعی در دو گروه …………… 105
جدول 4-7 مقایسه میانگین نمره پذیرش مسئولیت در دو گروه ….….….……… 106
جدول 4-8مقایسه میانگین نمره گریز-اجتناب در دو گروه ..………….………107
جدول 4-9 مقایسه میانگین نمره حل مسئله برنامه ریزی شده در دو گروه ….……..108
جدول 4-10 مقایسه میانگین نمره ارزیابی مجدد مثبت در دو گروه .….…….…. 109
جدول 4-11 مقایسه میانگین نمره انعطاف پذیری در دو گروه ………..………110
جدول 4-12 مقایسه میانگین نمره مسئولیت پذیری در دو گروه ……..………111
جدول 4-13مقایسه میانگین نمره برون گرایی در دو گروه ………….……… 112
جدول 4-14 مقایسه میانگین نمره دلپذیر بودن در دو گروه …………..……… 113
جدول 4-15 مقایسه میانگین نمره روان نژندی در دو گروه ……….….……… 114
جدول 4-16 مقایسه میانگین نمره میزان استرس در دو گروه ..……….………115

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1-مقایسه میانگین نمره مقابله مستقیم در دو گروه.……………….……102
نمودار4-2- مقایسه میانگین نمره فاصله گرفتن در دو گروه……………..……..103
نمودار4-3- مقایسه میانگین نمره خود کنترلی در دو گروه…….………………..104
نمودار 4-4-مقایسه میانگین نمره طلب حمایت اجتماعی در دو گروه…….…….. 105
نمودار 4-5-مقایسه میانگین نمره پذیرش مسئولیت در دو گروه……….………..106
نمودار 4-6-مقایسه میانگین نمره گریز-اجتناب در دو گروه………….….……..107
نمودار 4-7-مقایسه میانگین نمره حل مسئله برنامه ریزی شده در دو گروه……….. 108
نمودار 4-8-مقایسه میانگین نمره ارزیابی مجدد مثبت در دو گروه…….……….. 109
نمودار 4-9-مقایسه میانگین نمره انعطاف پذیری در دو گروه…………………..110
نمودار 4-10-مقایسه میانگین نمره مسئولیت پذیری در دو گروه………………..111
نمودار 4-11-مقایسه میانگین نمره برونگرایی در دو گروه…………………….. 112
نمودار 4-12-مقایسه میانگین نمره دل پذیر بودن در دو گروه ………..………..113
نمودار 4-13-مقایسه میانگین نمره روان نژندی در دو گروه………..…………..114
نمودار 4-14-مقایسه میانگین نمره استرس در دو گروه ………….……….….. 115

چکیده
هدف پژوهش حاضر، مقایسه مقایسه ی ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و میزان استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی بود. بدین منظور از میان نوجوانان گروه سنی 10-14 مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه 5 اصفهان که تعداد 107 نفر در یک دوره دو ماهه بود تعداد 50 نفر که در چک لیست اسکید نمره لازم را کسب کرده بودند انتخاب شده و والدین آنها با پرسشنامه های نئو، سبکهای مقابله ای لازاروس و پرسشنامه استرس مورد مقایسه با 50 والد دارای فرزند عادی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون t نشان داد که بین استرس والدین دارای نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک با استرس والدین دارای نوجوان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسولیت، گریز – اجتناب، حل مساله برنامه ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت در آزمون سبکهای مقابله ای در والدین دارای نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک با والدین دارای نوجوان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. یافته نشان داد که در ویژگیهای شخصیتی دو گروه بین روان نژندی و برون گرایی تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین نمره انعطاف پذیری، مسوولیت پذیری و دلپذیر بودن بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واژه های کلیدی: ویژگیهای شخصیتی- سبکهای مقابله ای- استرس و اختلال سلوک

فصل اول
مقدمه

1-1 مقدمه
بررسی تاریخچه اختلال‌های روانی نشان می‌دهد که همواره این اختلال‌ها همراه و همزاد بشر بوده و هست و انسان‌ها جهت پیشگیری و درمان آن‌ها به شیوه‌های مناسب و نامناسب متوّسل می‌شوند (احمدزاده 1384،25).
با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقا سلامت و بهداشت روانی افراد جامعه قائل است بررسی و شناخت عواملی که به پایداری و موفقیّت در تحقق سلامت روان منجر می‌گردد ضروری به نظر می‌رسد. نکته دیگری که پرداختن به آن در مطالعات مربوط به بهداشت و سلامت روانی حائز اهمیت است نقش والدین و خانواده است. پدر و مادر ما زمینه ساز بهداشت و سلامت روانی فرد، جامعه و نسل آینده است. افراد خانواده به ویژه پدر و مادر می‌توانند عمیق‌ترین تجربه‌های عشق و علاقه و صمیمیّت و آرامش را در محیط گرم خانواده بیابند و در عین حال می‌توانند عمیق‌ترین نفرت‌ها و بی‌علاقگی‌ها و انواع ضربه‌های جسمانی و روانی را در خانواده متحمل شوند. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم، مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه‌های مطلوب با یکدیگر است. از این رو، سالم‌سازی اعضای خانواده، پدر و مادر و رابطه‌هایشان بی‌گمان آثار مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت (پورعابدی 1380 ،67).
رابطه پدر و مادر با فرزندان یکی از قوی‌ترین رابطه‌های انسانی است که کیفیت آن پیامدهای گوناگونی برای فرزندان و دیگر اعضای خانواده و در نهایت جامعه دارد. هر چه تعامل میان والدین بیشتر باشد و این تعامل‌ها توأم با محبت و صمیمیت بیشتری باشد نه تنها موجب استحکام پیوند خانواده خواهد شد، بلکه سلامت و آرامش روحی و روانی اعضای خانواده نیز تضمین می‌شود (احمدزاده 1384 ،87).
بنابراین با توجه به این که یکی از عوامل مؤثر بر سلامت روانی والدین است، در این پژوهش قصد بر این است که رابطه بین ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و میزان استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی بررسی می شود.
1-2 بیان مساله
یکی از بارزترین خصوصیات انسان تعامل و ارتباط با یکدیگر است. اصلی‌ترین منبع ارتباطی انسان‌ها والدین هستند و این تعاملات نقش اساسی در شکل‌دهی ابعاد شخصیتی فرد دارند. بل معتقد است که مادر اوّلین پایگاه شکل‌گیری افکار و عقاید کودک در مورد خود و محیط ساختارهای ذهنی، سلامت روانی و شخصیتی آنان محسوب می‌شود.
به طور کلی زمینه‌ای که رشد فرد در دوره‌های مختلف زندگی در آن اتفاق می‌افتد تا حدود زیادی می‌تواند سلامت روانی را تعیین کند. یکی از مدل‌های مطرح شده در این زمینه متعلّق به برافن برنر ( جاودان 1385،23-20) است. طرز تفّکرها و شیوه زندگی در خانواده پایه‌ریزی می‌شود و سپس توسط مربیان مهدکودک، آموزگاران، دبیران مدارس و دیگر افراد مهّم شکل می‌گیرد. در صورتی که پایه این روابط و تعاملات به نحو شایسته و مبتنی بر احترام و حقوق متقابل صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت افرادی سالم و دارای رفتارهای سنجیده پرورش یابند.
والدین و مربیان نا آگاه به مسائل روانی و تربیتی در بسیاری از موارد با طرد کردن کودکان و نوجوانان اعمال فشار و

]]>