پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تحقیقات مقدماتی

.ب- مفهومنظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید... متن کامل

Read More