پایان نامه راهبرد تجاری سازی:راهبرد های انتقال تحقیق

در جدول 2-5 به بررسی و توسعه طبقه بندی نلسون و همکارانش (2009) پرداخته ایم. هدف ما از این کار مرور جامعی از روش های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی است و شناخت کاملی از روش ها و راهبردهای انتقال تکنولوژی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی که می توان سیستم مناسبی برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ارائه کرد.

جدول(2-5): طبقه بندی جدید راهبرد های انتقال تحقیق

راهبرد تعریف
انتشارات و کنفرانس ها انتشارات و ارائه تحقیقات، مسیر اصلی دیگری است که از طریق آن اطلاعات مربوط به روش ها، فرآیندها و اکتشافات منتشر می گردند. به همین نحو مکالمات غیر رسمی در طول برگزاری کنفرانس ها ممکن است  ارتباطات فرد به فرد را گسترش داده و منجر به انتقال تکنولوژی شوند (RAND, 2003, 48).
حق انحصاری اختراع (پتنت)،کپی رایت،  علائم تجاری تدوین قانون بیه دول در دو دهه ی گذشته به منظور موثرساختن فرآیندهای ثبت اختراع و مجوزدهی از طریق دانشگاه ها و لابراتوارهای ملی تصویب شد و آژانس فدرال از نتایج تحقیقات پشتوانه مالی شده بوسیله ی خود، تا حد زیادی میزان برنامه های کاربردی ثبت اختراعات را افزایش داده است. انگیزه جستجوی افزایش کاربرد های پتنت شامل جریان درآمدهایی که از مجوز دادن پتنت ایجاد شده می شود و امنیتی که از طریق پتنت نمودن ایجاد می شود علاقمندی کمپانی ها، سرمایه گذاران و کارآفرینان را برای مجوز دهی پتنت ها در جهت فعالیت های تجاری بیشتر می نماید. کمپانی های جدید تکنولوژی محور به منظور تجاری سازی تکنولوژی هایی توسعه داده شده توسط واحد های تحقیق و توسعه فدرال، اغلب استادان و دانشجویان دانشگاهی که در توسعه تکنولوژی سهیم بوده اند را درگیر می نمایند. این محققان دانش عمیق وسطحی تکنولوژی را به همراه داشته و تلاش های بسیاری در موفقیت انتقال تکنولوژی ارائه می نمایند (RAND, 2003, 45).

یک مسیر شناخته شده برای انتقال ایده های تکنولوژی محور از دانشگاه ها به بخش خصوصی از طریق افشای اختراع به سمت ثبت آن و به سمت مجوز دهی است (جنسن و همکاران،2009).

مجوز شرکت های خصوصی مایلند که یک اختراع را مجوز دهند زیرا این امکان را به آنها می دهد که کنترل بر نوآوری داشته باشند در حین اینکه پاداش پولی نیز دریافت می کنند. با این حال، مجوز دهی یک فناوری منجر به افزایش رقابت برای بنگاه مخترع می شود که در نهایت منجر به حاشیه سود پایین تر و سهم بازار کمتر می شود. مجوز دهی زمانی جذاب است که شرکت های خصوصی در حالتیکه دیگران فناوری های مکمل را دارا هستند یا در حالتیکه تامین کنندگان متخصص فناوری موجود هستند، قصد ندارند که خود مالکیت معنوی ایجاد کنند (آرورا و فسفری[1]،2003).

یکی از مهمترین مکانیزم هایی که از طریق آن دانش می تواند از دانشگاه ها به صنعت انتقال یابد مجوز دهی است که معمولا شامل قرارداد حقوقی(که می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد) می شود و شخص ثالث را قادر به استفاده از یک ایده ثبت شده یا کپی رایت می سازد. مجوز دهی مکانیزمی حقوقی است که از طریق آن شخص ثالث می تواند فناوری را که درون یک دانشگاه ایجاد شده است بدون اینکه دانشگاه لزوما حق مالکیت خود را از دست دهد بکارگیرد. اثرات فوری این روش این است که می تواند منجر به دیگر جریان های انتقال دانش مانند مشاوره، تحقیق مشارکتی یا شکل دهی شرکت های دانشگاهی شود. در بلند مدت به جای اینکه برروی ارزش مجوز های صادر شده توسط دانشگاه ها تمرکز کنیم باید برروی اثرات مجوز دهی مانند بهبود بهره وری تمرکز کنیم. دلیل این امر این است که نظریه اقتصادی نشان می دهد که گروه های تحقیقاتی با بودجه دولتی باید درجهت بیشینه کردن انتقال دانش هدف گیری شوند و نه تولید درآمد از طریق فروش دانش(جنسن و همکاران،2009).

شین(2001) مطرح می نماید که تحقیقات دانشگاهی و انتقال فناوری به شرکت های کارآفرین بسیار مهم و در حال گسترش است. با این حال هیچ سندی تا کنون راه هایی که از طریق آنها تعاملات فناوری دانشگاه با بنگاه های کارآفرین از سازمان های بزرگ و تثبیت شده متفاوتند را خلاصه نکرده است. و در مقاله خود چهار بعد از همکاری بنگاه های کارآفرین دانشگاهی را بحث می کند و دلیل انتخاب این 4 بعد که یکی از آنها مجوز دهی فناوری است را  انتخاب آنها از طرف کارورزان که تعامل آنها را بسیار مهم و برای بنگاه های کارآفرین به نسبت بنگاه های بزرگ اساسی تر تلقی می کنند می داند. همچنین تشریح می نماید که تا به امروز مشاهده گران هشت روش مختلف که بوسیله آنها تعاملات بنگاه های کارآفرین با دانشگاه از تعاملات دانشگاه با بنگاه های بزرگ در مجوزدهی فناوری متفاوتند را شناسایی کردند.

·       مجوزدهی فناوری بوسیله بنگاه های کارآفرین به مکانیزمهای مکمل برای تامین بودجه بستگی دارد.

·       مجوزدهی فناوری بوسیله بنگاه های کارآفرین به مکانیزمهای برای کم کردن هزینه های حق امتیاز بستگی دارد.

·       مجوزدهی بوسیله بنگاه های کارآفرین به مکانیزم های تجمیع سرمایه برای هزینه های پتنت از طریق سرمایه گذاری بر حقوق صاحبان سهام بستگی دارد.

·       مجوز دهی بوسیله بنگاه های کارآفرین به تخصص دفاتر مجوزدهی فناوری در ایجاد بنگاه بستگی دارد.

·       مجوزدهی بوسیله بنگاه های کارآفرین به ایجاد بنگاه های دارای مجوز با حفاظت از مالکیت معنوی قوی بستگی دارد.

·       مجوزدهی بوسیله بنگاه های کارآفرین به دسترسی به خانواده های فناوری بستگی دارد.

·       بنگاه های کارآفرین انواع متنوع تری از فناوری را نسبت به بنگاه ها ی بزرگ مجوز می دهند.

·       بنگاه های کارآفرین اختراعات متنوع تری از انواع مخترعان را نسبت به بنگاه های بزرگ مجوز می دهند.

شرکت دانشگاهی[2]  و شرکت های نوپای دانشگاهی[3] شرکت های دانشگاهی متنوع هستند: برخی از آنها بوسیله دانشجویان و برخی دیگر بوسیله اساتید شکل می گیرند. برخی براساس پتنت دانشگاهی و برخی براساس انتقال دانش ضمنی ایجاد می شوند. برخی پروژه هایی با نرخ رشد بالا و نیازمند بودجه اولیه زیادی هستند در مقابل برخی کوچک می مانند (OECD, 2000a, 14).

سه دلیل وجود دارد که یک دانشگاه برروی ایجاد بنگاه ها به جای مشارکت با بنگاه های موجود تمرکز کند. اول اینکه شرکتهایی که از فعالیت هایی در دانشگاه ایجاد شده اند در بیشتر مواقع بصورت شراکتی ایجاد می شوند که قابلیت ها، شرایط مالی و ماموریت بلند مدت دانشگاه را درک می کنند. بنابراین این شرکت ها می توانند پیمانکاران آتی مهمی برای دانشگاه باشند. دوم اینکه همکاری بین صنعت موجود می تواند بسیار بر روی چرخه اقتصادی تاثیرگذار باشد. در دوران سخت اقتصادی، تلاش ها در جهت ایجاد بنگاه های جدید می تواند آسانتر بوده و توجه و حمایت دولت را جلب کند. بیشتر کشورها به دانشگاه هایی که در فعالیت های اقتصادی جدید مشارکت دارند علاقه مند هستند بخصوص اگر گزینه دیگر ورود به یک رابطه منفی یک طرفه با صنعت موجود باشد بطوریکه دانشگاه ها دیگر منبع دانش ها و نوآوری های بنیادی نباشند. سومین دلیل نمایان بودن شرکت های دانشگاهی است. اثر تعاملات مشارکتی با صنایع موجود از لحاظ ایجاد شغل یا نوآوری بسیار سخت اندازه گیری می شود. ایجاد یک بنگاه جدید خروجی نمایان تری از فعالیت های دانشگاه است و می تواند برای جلب بودجه دولتی توسط دانشگاه بکاررود(راسموسن و همکاران،2006)

رابرتز و مالون[4](1996،18) بیان می کنند که سازمان های تحقیق و توسعه درگیر در ایجاد مخاطرات جدید می توانند انتظار داشته باشند که شرکت های دانشگاهی مزایای زیر را ایجاد کنند: تاثیرات مثبت بر تحقیق و تدریس، فضای هیجانی تر در سازمان به دلیل فرصتهای شغلی که آشکار هستند و شهرت و نقش بهتر در منطقه.

شرکت های دانشگاهی شرکت هایی هستند که هنگامیکه یک موجودیت از درون سازمان یک کسب و کار مستقل ایجاد نماید. طبق یونیکو شکل دهی شرکت ها که از موسسات آموزش عالی خارج شده اند مکانیزمی ضروری برای فعالیت های انتقال دانش از دانشگاه هاست بخصوص با توجه به بکارگیری مالکیت معنوی. شرکت های دانشگاهی روشی دیگر هستند که درآن دانشگاه می تواند ارزش اجتماعی ایجاد کند(جنسن و همکاران،2009).

طرح های تحقیقاتی مشارکتی و قراردادی عموما، مقررات ویژه ای وجود دارد که به اسپانسر اجازه می دهد تا از نتایج بالقوه تحقیق مورد حمایت بهره مند گردد. این مقررات به محقق اجازه می دهد تا ریسک فرصت دانشگاهی از دست رفته را پوشش دهد، ریسکی که ناشی از عدم تطابق بین دستاورد های تجاری و دستاوردهای تحقیقاتی و زمان راه اندازی بنگاه جدید اختصاص می یابد کاهش دهد(گلدفراب و هنرکسن،2003).

تحقیق مشارکتی یک تحقیقی است که بطور مشترک بودجه دهی شده و شامل کمک بلاعوض دولت، شریک صنعتی و دانشگاه می شود. تحقیق مشارکتی معمولا بلند مدت تر از پروژه مشاوره یکباره یا تحقیق قراردادی است و معمولا پروژه های بزرگتری را شامل می شود که زمان بیشتری می برد. طبق یونیکو تحقیق مشارکتی بیشتر بر برآوردن نیاز های گروه های دخیل از طریق مشارکت(درمقایسه با تحقیق قراردادی) که تمرکز بر این دارد که شریک خارجی را اول و بیشتر راضی می کند.  تحقیق مشارکتی مجرای مهمی برای انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت، دولت و کسب و کار است(جنسن و همکاران،2009).

تحقیق قراردادی معمولا شامل پروژه های بزرگتر، تحقیقات اصیل و گزارشات مکتوب می شود. معمولا بوسیله یک سازمان خارجی مجوز داده می شود. این موضوع اثرات مهمی برای تملک مالکیت معنوی که درطی پروژه ایجاد می شود دارد اما این موضوع در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد. تحقیق قراردادی شاید بیشتر در موسسات تحقیقاتی غیرآموزشی مطرح شوند، زیرا چنین موسساتی بیشتر بر روی بودجه خارجی تکیه دارند. معمولا دانشگاهیان در این موسسات تحقیقاتی بطور فعال در جستجوی تحقیقات قراردادی(از طریق پاسخ به درخواست مناقصه) هستند یا درخواست مستقیم برای مشاوره ها(که ممکن است تبلیغ نشود) دارند. البته تمایز بین تحقیق دانشگاهی و مشاوره ها معمولا همیشه آنطور که باید باشد واضح نیست- یعنی هردو جفت متناقض نیستند(جنسن و همکاران،2009).

شین(2001) مطرح می نماید که تحقیقات دانشگاهی و انتقال فناوری به شرکت های کارآفرین بسیار مهم و در حال گسترش است. با این حال هیچ سندی تا کنون راه هایی که از طریق آنها تعاملات فناوری دانشگاه با بنگاه‎های کارآفرین از سازمان های بزرگ و تثبیت شده متفاوتند را خلاصه نکرده است. و در مقاله خود چهار بعد از همکاری بنگاه های کارآفرین دانشگاهی را بحث می کند و دلیل انتخاب این 4 بعد که یکی از آنها تحقیقات قراردادی با حمایت مالی صنعتی است را  انتخاب آنها از طرف کارورزان که تعامل آنها را بسیار مهم و برای بنگاه های کارآفرین به نسبت بنگاه های بزرگ اساسی تر تلقی می کنند می داند. همچنین تشریح می نماید که مشاهده گران شش روش مختلف که بوسیله آنها تعاملات بنگاه های کارآفرین با دانشگاه از تعاملات دانشگاه با بنگاه های بزرگ در تحقیقات قراردادی متفاوتند را شناسایی کردند.

·       نسبت به شرکت های تثبیت شده احتمال کمتری وجود دارد که شرکت های کارآفرین وارد تحقیقات قراردادی شوند.

·       نسبت به شرکت های تثبیت شده احتمال کمتری وجود دارد که شرکت های کارآفرین وارد شراکت در تحقیقات شوند.

·       شرکت های کارآفرین ترجیح می دهند که ویژگی های شخصی برای تحقیقات قراردادی با دانشگاه ها داشته باشند.

·       شرکت های کارآفرین بسیار برروی تحقیقات با بودجه دولتی تکیه دارند تا تحقیقات با حامیانی در صنعت.

·       تحقیقات قراردادی شرکت های کارآفرین ازلحاظ جغرافیایی بومی تر از شرکت های بزرگ است.

·       تحقیقات قراردادی شرکت های کارافرین معمولا به حق مجوز دادن انحصاری بستگی دارند.

شبکه ها شبکه بندی شامل تماس ها و ارتباطهای غیررسمی بین گروه های مردم می شود. طبق گزارش یونیکو، شبکه ها ابزار بسیار مهمی برای فعالیت های انتقال دانش دانشگاه ها هستند به این دلیل که بطور مستقیم تبادل دانش بین افراد را تسهیل می کنند. مهمتر آنکه آنها منجر به جریان های دیگر انتقال دانش مانند تحقیق مشارکتی[5] می شوند(جنسن و همکاران،2009).
مکانیزم های تبادل[6] تبادل پرسنل به صورت مستقیم بین سازمان های تحقیقاتی و سازمان های تجاری می تواند بر توسعه کانال های غیر رسمی ارتباطات که منجر به موفقیت انتقال تکنولوژی شوندمنجر شود. اساتید، روزهای آخر هفته را در آزمایشگاه شرکت می گذرانند تا چالش های فنی را به کمک دانشی که همراهشان هست تشریح نموده و در جهت حل بسیاری از مشکلات فوری گام بردارند. دانشی را که آنها با خود به آزمایشگاه ها می آورند زمینه ی گسترده ای را برای کار و پرورش دانشجویان ارائه خواهند داد که به نوبه خود اطلاعاتی را به آنها که به نیروی کار پیوسته اند، می دهد. دوره انترنی دانشجویان در کمپانی ها اهداف مشابهی دارد. کمپانی ها نیز معمولا گروه‎های تحقیقاتی ویژه ای را تعیین کنند که کار آنها مرتبط با علایق آنهاست و پرسنل فنی را به کار درآزمایشگاه های پروژه ی توسعه مشارکتی و همکاری های رسمی ارسال می کنند (RAND, 2003, 47).

[1] Arora and Fosfuri

[2] Academic spin-offs

[3] Academic start-ups

[4] Roberts and Malone

[5] Collaborative research

[6] Exchange program

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه توانمندسازی کارکنان:-مدل توانمندسازي اسپرتيزر

مدل توانمندسازي اسپرتيزر

به اعتقاد اسپرتيزر (1995) برخلاف گرايش روز افزون منابع علمي مديريت به توانمندسازي، فقدان توانمندسازي روانشناختي در يك محيط كاري (كه به‌واسطة نظريه‌ها به‌دست آمده است) جلوي تحقيقات بيشتر را در محيط كاري مي‌گيرد. به نظر وي توانمندسازي يك متغير مستمر و پيوسته است كه در آن كاركنان ممكن است درجات مختلفي از آن را تجربه كنند.

اسپرتيزر در مطالعات خود در دانشگاه ايالتي كاليفرنيا به بررسي ابعاد و چگونگي سنجش توانمندسازي روانشناختي در محيط كاري پرداخت. وي در تحقيق خود همانگونه كه در نمودار (2-3) نشان داده شده است، مدلي را ارائه كرد كه در آن به تبيين عوامل مؤثّر بر توانمندسازي روان‌شناختي و پيامدهاي آن پرداخت.

-7-3 مدل توانمندسازي آوليو

آوليو و همكارانش (2004) پژوهشي درخصوص نقش واسطه‌اي توانمندسازي روانشناختي بين رهبري و تعهّد سازماني انجام داده‌اند كه در يك نمونه 540 نفري از پرستاران يك بيمارستان دولتي در اندونزي اجرا كرده‌اند. آنان در اين پژوهش، علاوه بر موضوع فوق، نقش فاصلة سازماني (رهبري مستقيم و غيرمستقيم) فيما بين رهبري و كاركنان و اثر آن بر تعهّد سازماني را نيز مورد آزمون قرار دادند و تأكيد بر نقش مثبت واسطه‌اي توانمندسازي روانشناختي در نظريه رهبري گشتاوي و ارتقاي تعهّد سازماني در افراد، توانمندسازي روانشناختي را اين‌چنين تعريف كردند: «توانمندسازي، انگيزش ذاتي در قالب يك مجموعة معرفت چهارگانه، شامل توانش، انگيزش، معني‌داري و خودمختاري، در راستاي انعكاس جهت فردي نسبت به نقش فرد در كار است».

          به عقيده آوليو توانش به معناي احساس دانستن و توان انجام دادن مؤفقيّت آميز كار، اثرگذاري به معناي ميزان مؤثّر واقع شدن فعّاليّت يك شخص در پيشبرد اهداف سازماني، معني‌داري به معناي وزني كه افراد براي يك كار در استاندارد خود قائل هستند و خود مختاري نيز به معناي حس استقلال در تصميم‌گيري است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و اولويّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری (مطالعه موردی :پرسنل صف مدیریت شعب بانک سپه منطقه مرکزی تهران)

تحلیل اوراق بهادار:-پایان نامه درباره خرید سهام

روش­های تحلیل اوراق بهادار

الف- تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال کسانی هستند که اعتقاد دارند قیمت اوراق بهادار کاملاً توسط نیروهای عرضه و تقاضای اوراق بهادار تعیین می­شود، در عین حال که عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در جای خود می­تواند واقعی، قابل مشاهده و یا ذهنی باشد. علاوه بر این تحلیلگران فنی اعتقاد دارند، که با وجود نوسانات هر روزه، قیمت سهام از الگوی مشخصی پیروی می­کند و برای دوره­های طولانی بدون تغییر باقی می­ماند. این روش مانند تمام روش­های پیش­بینی امور، از پیش­بینی دقیق تغییرات عاجز است، اما بیان می­کند که به بالاترین احتمال، چه رخدادهایی در انتظار قیمت سهم خواهد بود. عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام طبق این روش تحلیلی عبارتند از:

 • بودجه شرکت و پیش بینی سود هر سهم،
 • تغییرات قیمت سهام در سالیان گذشته و میزان تولید و فروش یکسان،
 • سیاست­های پولی و مالی کشور،
 • تقسیم سود سهام،
 • طرح­های توسعه و افزایش سرمایه،
 • ترکیب دارایی­ها و سرمایه­گذاری­ها،
 • اعتبار و سابقه شرکت،
 • بدهی­های احتمالی،
 • اطلاعات درونی شرکت و شایعات،
 • نسبت قیمت به درآمد هر سهم،
 • عرضه و تقاضای سهام ، و
 • مدیریت شرکت(اسچوب[1]، 2007).

ب- بنیادی

تحلیلگران بنیادی متخصصانی هستند، که دیدگاهی بنیادی (مبتنی بر مدیریت و قدرت شرکت و سایر نیروهای غیراقتصادی) را در ارزیابی سهام و تخمین قیمت بنیادی سهام، به کار می­گیرند. تجزیه و تحلیل بنیادی، عبارت است از بررسی علمی و عوامل اساسی و بنیادی تعیین کننده ارزش سهام. تحلیلگر بنیادی به بررسی دارایی­ها، بدهی­ها، فروش، ساختار بدهی­هاي محصولات، سهم بازار، ارزیابی مدیریت بنگاه و مقایسه آن با رقبا می­پردازد و در نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین می­زند. ابزار تحلیلگران مالی عبارت است از نسبت­های مالی که از ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان طی چند سال به دست                      می­آید(بروكس[2]، 2010).

ج-  تحليل تصادفي[3]

براساس اين تجزيه و تحليل، نوسانات قيمت سهام به شکل تصادفي صورت مي­گيرد، به عبارت ديگر قيمت­هاي آينده را نمي­توان بر اساس قيمت هاي گذشته پيش­بيني کرد. البته منظور اين نيست که بازار در شناسايي واقعي قيمت­ها ناتوان است. در يک بازار رقابتي يا آزاد، عرضه و تقاضا است که قيمت­هاي سهام را مشخص مي­کند. در يک بازار کارا، قيمت­ها به شکل خودکار اصلاح مي­شوند زيرا اين نوع بازار بسيار حساس و هوشمند است. هر ناهمگني در بازار، به شکل خودکار اصلاح مي­شود و قيمت­هاي بازار سهام، به شکل تصادفي در اطراف قيمت واقعي سهام گردش پيدا مي­کنند. اين خصوصيت بازار آزاد و به طور کلي ويژگي بازارهايي است که بيشتر رقابتي هستند. قيمت سهام در اين بازارها، منعکس کننده همه اطلاعات است. ثابت شده است که خيلي از سرمايه­گذاران به تغييرات مالي و اقتصادي، خوش­بين نيستند. اما طي سال­هاي اخير احساس شده که اين احساس تا حدي تعديل شده است به خصوص در مورد سود سهام پرداختي، سود هر سهم، حق تقدم خريد و غیره. در بعضي مواقع خروج اطلاعات محرمانه از داخل  شرکت­ها، توسط کارکنان شرکت، باعث تغييرات قابل توجه قيمت مي­شود، اما بايد توجه داشت که اين يک پديده موقتي است زيرا زماني که شرکت اطلاعات را افشاء کند، بازار قيمت را به طور اتوماتيک اصلاح                       مي­کند. در اين نکته نبايد شک کرد که مهم­ترين عامل مؤثر روي قيمت سهام، عرضه و تقاضاي بازار         مي­باشد اما به علت نبود افشاي کامل و منظم اطلاعات در بازار و عدم آگاهي مالي بسياري از سرمايه­گذاران، بازار عملاً رقابتي و کارا نيست (برادران حسن زاده و همکاران، 1388).

ج- تئوری نوین پرتفوی

پرتفوی یعنی مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار، به طور کلی سرمایه­گذاری در مجموعه­ای از اوراق بهادار یا پرتفوی، بسیار کارآمدتر از سرمایه­گذاری در یک سهم می­باشد. چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه­گذاری، ریسک مجموعه کاهش می­یابد. علت کاهش ریسک تأثیرات مختلفی است که شرکت­های سرمایه­پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می­پذیرند(آريپين و همكاران[4]، 2011).

 

[1] – Schaub et al

[2] – Brooks et al

[3]  Random Walk Analysis

[4] – Aripin et al

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره

پایان نامه زنان سرپرست خانوار:نظریه کنش و مسائل زنان

نظریه کنش

برخلاف نظریه های قبلی که  همگی جنبه های ساختاری و کلی داشتند و با دید کلی و ساختی به بررسی مسائل زنان پرداختند طرفداران نظریه کنش از جنبه دیگری به طرح مسئله می پردازند به نظر آنان اگر چه خانوادهای زن سرپرست مشکلات متعددی دارند (به دلیل تحصیلات کم و تبعیض در بازار کار ) ولی این مسئله به معنای آن نیست که ایشان مطلقا از این شرایط تاثیر می گیرند و نمی توانند بر مشکلات خود فایق آیند . به عبارت دیگر نمی توان این گونه از زنان قربانی و منفعل در برابر شرایط دانست بلکه باید با بررسی تجربه های شخصی این زنان راههای مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک شناخت .

در برخی  از شهر های آفریقا ی غربی زنان معتقدند در نبود مردان بهتر میتوانند خانواده را سازماندهی کنند در مکزیک زنان سرپرست خانوار زندگی تنها را بهتر از زندگی مردان غیر مسئول می دانند  سایر بررسی ها نشان میدهد که سرپرستی خانواده در خانواده های زن سرپرست موجب افزایش استقلال و آگاهی طبقاتی زنان شده است .  (همان)

در حوزه جامعه شناسی زنان سرپرست با مسائل ومشکلاتی نظیر عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب سطوح پایین تر تحصیلات در بین فرزندان شان افزایش بزهکاری فقر در ابعاد مختلف روبرو هستند (همان)

بنابراین در شبکه خویشاوندی  و در ارتباط با اقوام و آشنایان ودر عین حال چگونگی گذران اوقات فراغت آنان خلائهای جبران ناپذیری به وجود می آید (رابرتسون ،1372،136) .

طرفداران نظریه طبقاتی نیز اولا آسیب پذیری و فقر زنان سرپرست خانوار را پدیده ای عمومی می داند ثانیا علت اصلی آن را به نظام اقتصادی نابرابر یعنی سرمایداری نسبت میدهند (همان) .

از سوی دیگر با توجه به دیدگاه اقتصادی وضعیت اشتغال زنان بعد از فوت شوهر به دلیل وابستگی به او در زمان حیات وعدم حمایت سازمان های از او دچار مشکلات عدیدی میگردد در این ارتباط موضوع خود اشتغالی و کارافرینی مطرح می گردد که زنان سرپرست خانوار می تواند با آموزش مهارت در نتیجه افزایش توانای های خود و دریافت وام و اعطای سهام به آنها از سوی سازمان ها به نوعی مورد حمایت قرار گرفته وخود کفا شوند .

چارچوب نظری

(نظریه کارکردگرایی ساختاری در دیدگاه کلی مبتنی بر دو نظریه عمده کشمکش دارندوف و نظریه توافق پارسونز است که نظریه توافق، ارزشها و هنجارهای مشترک را برای جامعه بنیادی می انگارد و بر نظم اجتماعی مبتنی بر توافقهای ضمنی تاکید می ورزد و نیز دگرگونی اجتماعی را دارای آهنگی کند و سامانمند می دانند. برعکس، نظریه کشمکش بر چیرگی برخی از گروه های اجتماعی بر برخی دیگر تاکید می ورزد و نظم اجتماعی را مبتنی بر دخل و تصرف و نظارت گروههای مسلط می انگارد و دگرگونی اجتماعی را دارای آهنگی سریع و نابسامان می داند جورج ریتزر 1980) .

(بسیاری بر این باورند که کارکردگرایی ساختاری بر نظریه جامعه شناسی مسلط بوده است. در این نظریه نباید دو اصطلاح ساختاری و کارکردی را لزوما با هم به کار برد، هر چند که معمولا این کار را انجام می دهند. ساختارهای یک جامعه را بدون توجه به کارکردهای آن برای ساختارهای دیگر می توان بررسی کرد. به همین سان، کارکردهای انواع فراگردهایی را که ممکن است ساختاری به خود نگیرند، نیز می توان به تنهایی بررسی کرد. با این همه، توجه به دو عنصر، شاخص کارکردگرایی ساختاری است همان) .

(مارک آبراهامسون استدلال می کند که کارکردگرایی ساختاری ماهیت یکپارچه ای ندارد و او سه نوع کارکردگرایی ساختاری را برمی شمرد. نخستین نوع کارکردگرایی فردگرایانه است که بر نیازهای کنشگران و انواع ساختارهای بزرگ به عنوان پاسخ های کارکردی به این نیازها پدیدار می شوند، تاکید می شود. نوع دوم کارکردگرایی فیمابینی است که در این نوع کارکرد گرایی بر روابط اجتماعی به ویژه مکانیسمهایی که برای سازگاری با فشارهای موجود در این روابط به کار برده می شود، تاکید می گردد. نوع سوم کارکردگرایی اجتماعی است که رهیافت غالب را در میان جامعه شناسان هوادار کارکرد گرایی ساختاری تشکیل می دهد که این نوع از کارکردگرایی بیشتر به ساختارهای اجتماعی و نهادهای پهن دامنه جامعه، روابط داخلی میان آنها و نیز تاثیر های مقید کننده آنها روی کنشگران، توجه دارد.که رهیافت غالب ما در این تحقیق این نوع از کارکردگرایی است و در این زمینه اشاره ای به خدمات و نظریه پردازی های تالکت پارسونز اشاره می شود. پارسونز معتقد است که چهار تکلیف است که برای تمام نظام ها ضرورت دارد

تطبیق (تطبیق دادن هر نظام با موقعیت اطرافش)

دستیابی به هدف (اینکه یک نمظام باید اهداف اساسی اش را تعریف و بدان ها دست یابد)

یکپارچگی (هر نظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم و به رابطه میان چهار تکلیف کارکردیش سرو سامانی دهد)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/تقصیر کیفری

تقصیر کیفری

مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.

مقررات و قواعد کیفری تعهدات و تکالیفی را که مربوط به حفظ ارزش های مهم جامعه است بر افراد تحمیل می نماید که با نقض و رعایت نکردن یکی از این قوانین شخص مورد بازخواست قرار می گیرد که در اصطلاح مسئولیت کیفری نامند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود.  به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.[1]

در توجیه این نوع مسئولیت برخی معتقد اند :می توان با اعمال مجازات که در نتیجه باعث ارعاب در بین مردم جامعه است، باعث برچیده شدن ریشه جرم شد، در مقابل برخی دیگر بر این باورند که مجرم بیمار است و کیفر داروی شفا بخش و اصلاح کننده اوست. اما تمامی این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است: انتقاد اول این است که جامعه حق ندارد تقوی و فضیلت را به زور بر کسی تحمیل کند همانگونه که اخلاق ضمانت اجرای مادی ندارد. در توجیه دوم می توان گفت  در برخی از کیفر ها اصلاح معنی ندارد، برای مثال در مجازات اعدام دیگر اثری از شخص باقی نمی ماند پس نمی توان گفت این اقدام باعث اصلاح فرد در جامعه خواهد شد. و در پایان باید گفت هدف مسئولیت کیفری اگر ارعاب دیگران باشد نکوهیده است. زیرا چگونه می توان شخصی را برای ارعاب دیگران که آن ها هم مثل این شخص جایز الخطا هستند مجازات کرد؟ به علاوه اینکه ارعاب گاه مجرمین را به احتیاط بیشتری وادار می نماید. همچنین کسانی را می‌هراساند که احتمال منطقی در خصوص تعقیب و دستگیری آن ها باشد. به علاوه اگر جرم عملی ضد اجتماعی باشد و هدف ارعاب دیگران و اصلاح مجرم باشد  برخی از مجازات ها مانند حبس نه تنها سبب ارعاب عده ای نیست بلکه مطلوب مجرمان بی سرپناه است. همچنان که اثر اصلاحی هم ندارد زیرا دور نگه داشتن مجرم از جامعه به غیر اجتماعی کردن وی منجر می شود.[2]

[1] . ساکی، محمد رضا،مسئولیت کیفری، ج 2 ، نشر جنگل، 1392،ص2

[2] . یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی،نشر میزان، 1386،ص51

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

پایان نامه درمورد فساد عقد//فساد در حقوق ایران

معنای فساد در حقوق ایران

مهم‌ترین مفهوم فساد در حقوق ایران آن است که وصفی است برای عقود و معاملات و تصرّفاتی که منشاء اثر واقع نمی‌شود. مهم ترین اثر فساد در یک معامله یا عمل حقوقی، وجوب استرداد عوضین به مالک اصلی است. قانون مدنی از عقد فاسد تعریفی نکرده و تنها در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.

در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد كه قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد می‌توان به مواد 365، 366 و 813 قانون مدنی اشاره کرد. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته اند[1] و در مورد ماده 366 قاون مدنی گفته‌اند که این قاعده در تمامی موارد بطلان عقد جاری است.[2] معلوم می‌شود که فساد و بطلان از نظر حقوقدان یک معنی دارد. حقوق‌دانان‌‌ ما عقد را وقتی باطل دانسته‌اند که فاقد شرایط اساسی صحّت که در ماده 190 قانون مدنی هست باشد و هرگاه این شرایط در عقدی جمع گردد آن معامله صحیح و دارای آثار است و در مقابل عقد صحیح عقد باطل و غیرنافذ قرار دارد.[3] در تعریف عقد باطل گفته اند: «عقد باطل عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه صحّت مندرج در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد مانند معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی.[4]

عقد باطل مانند این است که اصلاً واقع نشده است و بدین جهت از نظر قانون هیچ‌گونه اثری ندارد و هرگاه بعدها از آن رفع نقص شود مثمر فایده نخواهد بود مثلاً هرگاه یکی از طرفین در موقع انعقاد معامله مجنون باشد و یا مورد معامله مجهول باشد آن معامله باطل است و چنان‌چه پس از عقد جنون متعامل مرتفع شود و معامله را اجازه دهد و یا جهلش برطرف گردد هیچ یک از این رویدادها موجب تصحیح عقد نمی‌شود زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است و در واقع عقد باطل به منزله مرده است و زنده کردنش محال و غیرممکن می‌باشد و اگر طرفین بخواهند که آثار و نتایج معامله باطل شده را بدست آورند تنها راهشان این است که عقد جدیدی با تمام ارکان واقع سازند.

[1] ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، انتشارات مجد، ایرانـ  تهران، 1391 ه‍ .ش، ص 23؛ کاتوزیان، ناصر، عقود عین، جلد 1، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ایران ـ تهران، 1391 ه‍ .ش، ص 300؛ مصطفی، عدل، حقوق مدنی، در یک جلد، چاپ چهارم، ایران ـ تهران، 1342 ه‍ .ش، ص 335؛ شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، در یک جلد، چاپ اول، انتشارات طه، ایران ـ تهران، 1375 ه‍ .ش، ص 223.

[2] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 380.

[3] ـ همان، ص 170.

[4] ـ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، جلد 2، مؤسسه عالی حسابدار، 1351 ه‍ .ش، ص 67.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

عوامل اجتماعی درمجتمع زیستی:-پایان نامه مجتمع زیستی

عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی

2-2-1-ارتباط

ماهیت جهان ممکنات برارتباط استواراست وبه لحاظ وجودارتباط است که رابطه علت ومعلولی به منصه ظهور می رسد. به عبارت دیگرمنشاء هرمعلولی ارتباطی است که باعلت یاعلل محیط اطراف خود دارد. ارتباط دربطن کلمه خود وجود دو طرف به عنوان فرستنده وگیرنده وآنچه راکه این دو رابه هم ربط می دهد، هفته دارد.به لحاظ آنکه هرفضایی تبلورنیازهای جسمی وروحی انسان بشمار می رود وبه زبان دیگر همواره پیوند نزدیکی بین بستررفتاروآن رفتارمعین وجود دارد. بررسی هانشان می دهد که این بستررفتارها هستند که امکان آنچه راکه درمحدوده هایشان قابل اجرا می باشد، بیان کرده وبه خود فرد منتقل می سازند. تنهادرصورتی این بسترهاتبدیل به فضاهای مطلوب می شوند که بنا برویژگیهای رفتاری جمع طراحی شده باشند.

تعریف ارتباط :  عبارت است ازفرآیند انتقال پیام ازسوی فرستنده برای گیرنده مشروط براینکه برای گیرنده پیام،مشابهت معنی بامعنای موردنظرفرستنده پیام ایجاد شود. پس ارتباط یک فرآینداست که میان فرستنده وگیرنده توسط پیام وایجادمعنی ازطریق مسیرانتقال پیام صورت پذیرفته ، باعث بروزعکس العمل درگیرنده شده وگاه برفرستنده نیز تاثیرمی گذارد. ارتباط یک فرآیند است، یعنی رویدادها و روابط میان عناصر آن به صورتی پویا و بطورمداوم درحال تغییراست وآغاز وپایانی ندارد.

2-2-2-اهميت عرصه هاي عمومي در زندگي جمعي

فضای عمومی را بستر مشترکی که مردم فعالیتهای کارکردی ومراسمی راکه پیوند دهنده اعضای جامعه است، درآن انجام می دهند، می دانند چه این فعالیتها روزمره ومعمولی وچه جشنواره ای ودوره ای باشند به عبارت دیگر فضای عمومی صحنه ای است که به روی آن نمایش زندگی اجتماعی، درمعرض دید عموم قرار می گیرد. فضایی است برای سیاست، مذهب، دادوستدو ورزش همچنین فضایی برای همزیستی مسالمت آمیز وبرخوردهای غیر شخصی. ویژگی اصلی فضای عمومی این است که،”زندگی جمعی، فرهنگ شهری ومباحث روزمره ما را بیان کرده ودر ضمن برآنها نیز تاثیر می گذارد. “[1]انسان با حضور در جمع و رابطه با ديگران، به هستي خود و انسانهاي ديگر و امور جزئي و كلي واقف مي‌شود. انسان به عنوان يك موجود اجتماعي نمي‌تواند بدون کمک اطلاعاتي ديگران خود را بيابد و به هويت خود دست يابد. فرد با حضور و رشد يافتن در جمع علاوه به آن كه داراي هويت فردي‌يعني نام، منزلت اجتماعي و روابط مشخص با ديگران مي‌گردد بلكه با گرفتن عناصر مشترکی كه فرهنگ خوانده مي‌شود هويت جعي مي‌يابد و با مجموعه اين مسايل داراي تاريخ مشترك مي‌شود. بنابراين ايجاد هويت فردي يك”فرآيند اجتماعي” است، انسان قابلیت آن رادارد كه «من» خودرا تبديل به جزئي از يك «ما» بكند به همين علت «ما» تبديل به يك ذهنيت در كنار «من» مشخص شده و «وجدان گروهي»را به وجود مي‌آورد. [2]در بسياري از ادبيات مرتبط با زيستگاه هاي انساني چون طراحي شهري و شهرسازي مفاهيمي چون محله، واحد همسايگي و زندگي جمعي به گونه‌اي نادرست بجاي يكديگر بكار رفته است. در حقيقت اين سه مفهوم داراي معاني متفاوت اما مرتبط با يكديگر هستند براي مثال مدل واحد همسايگي كلارنس پري و كلارنس اشتاين و مفاهيم حومه هاي مسكوني و باغ شهرهاي هاوراد مي توان دريافت كه مفهوم واحد همسايگي نزد طراحان هويت و معناي كاربردي و جغرافيايي از فضاهاي زيستي را منعكس مي‌كند. اما اغلب مفهوم زندگي جمعي همچنين به گروههاي خاصي از مردم كه با يكديگر فقط تعامل دارند نيز اطلاق مي‌شود. و اين مسئله را كه زندگي جمعي و اجتماعي مردم هيچ‌گاه نمي تواند بسادگي در يك محدوده جغرافيايي محدود شودرا هميشه همراه دارد.چه عواملی باعث رونق فضاهای جمعی می شود؟

هرچه اين فضاهاي شهري چشم نوازتر و از لحاظ بصري و کالبدی متنوع‌تر و با سليقه مردم هم آهنگ ساخته و پرداخته شوند علاقمندي وانس مردم به اين فضاها زيادتر مي‌شود و با آنها انس مي‌گيرند. فعاليت‌هاي روزانه در حاشيه آن رونق مي‌پذيرد و مراودات اجتماعي و آشنايي زيادي در بين مردم بوجود می آید. [3]حضور مردم دراین فضا ها نیز باعث افزایش برخوردهای رودررو درمیان آنها شده وباعث رونق این فضا ها میگردد. در گذشته  فضاهاي شهري محل ملاقات و گفتگوي شهروندان بوده، افراد دراين مکان گرد هم مي‌آمدند و بر مبناي سنت‌هاي كهن جشن‌ها، ‌اعياد، ‌مراسم ‌مذهبي و … با يكديگر ارتباط برقرار كرده، معاشرت مي‌نمودند. محيط‌هاي شهري جايي بود كه در آن انسان به ارضاي نيازهاي اجتماعي خود مي‌پرداخت و خانواده و مسكن مكان ارضاي نيازهاي طبيعي محسوب مي شد به عبارت ديگر محيط‌هاي شهري حوزه فرهنگي و خانواده حوزه طبيعي بود. [4]عبورو مکث، استراحت و گذران اوقات فراغت، حضور درميان ديگران و مشاركت فعال و غير فعال، در زندگي عمومي شهر نيازهاي متفاوتي است كه در فضاهاي عمومي برآورده مي‌شود. فضا تنها ظرف معاشرت ‌ها و مناسبات اجتماعي، یعنی ‌ساختار ثابتي كه محتوايي در آن جاري مي‌شود، نيست فضا صرفاً مخلوق مناسبات اجتماعي هم نيست،  بلكه اين رابطه‌اي يك سويه و غير تعاملي است و آآفضاهايي كه خلق مي‌شوند به نوبه خود در تغيير مناسبات اجتماعي مؤثرند. شناخت اين رابطه دو سويه است كه در مباحث جامعه شناختي شهر اهميت تازه‌اي به موضوع فضا داده است. [5]با این اعتبارفضای عمومی برای تجدید حیات مدنی، اهمیتی ویژه می یابد. ایجاد عرصه های عمومی زمینه لازم را برای مشارکت مردم در مسائل جامعه ی خودشان را فراهم می آورد. به این ترتیب عرصه عمومی بستری می گردد که روابط اجتماعی در آن به سهولت برقرار شده و نظارت اجتماعی تحقق می یابد. در چنین فضایی تعاملات اجتماعی افزایش یافته و محله مکانی برای گفت وشنود اجتماعی وتبلور رفتارها وهنجارها ی فرهنگی می شود چون که بسیاری از فعالیتهای اجتماعی هم اکنون در انتظار فضایی امن برای وقوع هستند و به محض شکل گیری این فضا،اینگونه فعالیتها و نیازها ی فضایی و کالبدی آنها مهر و نشان خو را بر فضا خواهند زد، با توجه به فرهنگ خاص هر جامعه‌اي، گستردگي فضايي و ادراكي كه از شهر براي ساكنين ايجاد مي‌شود از مهمترين اثرات ارتباطات نوين است كه شناخت ديگري را از شهر پديد مي‌آورد و با آن عرصه‌هايي خصوصي و عمومي تعريفي تازه مي‌يابند. كيفيت زندگي شهري در مقياس‌هاي مختلف آن قابل بررسي است بسط توزيع اطلاعات نيز در لايه‌هاي مختلف جامعه موجب مشاركت بيشتر مردم در امور و تصميم گيري‌هاي مربوط به خود آن‌ها مي‌شد. با وجود وسايل ارتباط جمعي پيشرفته حتي در اين زمانه نيز نياز به ارتباطات رودرو در راستاي زندگي جمعي در جامعه وجود دارد. چنانچه گاتمن (gottmann) اين عقيده را مطرح مي نمايد كه حتي با وضعيت بهبود يافته در تكنولوژي اطلاعاتي نمي‌توان چنين نتیجه گرفت كه شهرهاي متراكم ديگر جوابگوي نيازهاي روز نيستند و سكونتگاه‌ها در سراسر كشور توزيع خواهد شد. حتي هنوز هم مكان‌هاي اصلي و عمدة شهري با حضور شبكه ارتباطات اجتماعي فعاليت‌هاي اقتصادي و دسترسي به نيروي كار و خدمات بازیر ساخت و مزاياي برخورد اجتماعاتي مردم رونق دارد. [6]

[1] رفیعیان،مجتبی،(1384)،مهسا،سیفیانی،”فضاهای عمومی شهری بازنگری و ارزیابی کیفی”،نشریه هنرهای زیبا،شماره 23،صفحه 41-36

[2] پاکزاد،جهانشاه،(1375)،”هویت و این همانی با فضا”،نشریه علمی پژوهشی صفه، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،شماره22-21

[3] هاشم نژاد، هاشم،(1382)،”توجه به نیازهای انسانی در طراحی فضای شهری،”،فصلنامه معماری شهرسازی،شماره75-74

[4] پوردیهیمی،شهرام،(1382)،”فضاهای باز در مجموعه های مسکونی”،نشریه علمی پژوهشی صفه،دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،شماره 36،صفحه 30

[5] خاتم،اعظم،(1385)،”حوزه همگانی و فضاهای عمومی در ایران”،فصلنامه معماری شهرساز یا اندیشه ایرانشهر،شماره 2

[6] صبری،رضا سیروس،(1378)،”تاثیر ارتباطات در کیفیت زندگی شهری”،نشریه علمی پژوهشی صفه،دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 30،صفحه 25-15

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

پیشینه مُهر در قرآن/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

تاریخچه مهر

تاریخ مهر در ایران سابقه ی چند هزار ساله دارد. شناسایی این دستاورد عظیم انسانی که از پس هزاران سال تا کنون، همچنان جایگاه ویژه خود را حفظ کرده است، برای ما ایرانیان، که سهم زیادی در پیدایش، تحول تاریخی و هنری آن داریم وظیفه ای است بس دشوار. علم شناخت مهرها (sigillographie  ) برای آشنایی با تاریخ گذشتگان و مهر به عنوان سندی معتبر و گویا، همواره توجه اهل تحقیق را به خود جلب کرده است[1].

پژوهشگران واژه ی مَهر ( با ضم اول ) را مشتق از مِهر ( با کسر اول ) و به جهت منسوب بودن قدیم ترین خاتم مهر به جمشید، آن را مشتق از نام او می دانند که پسوند شید یا خورشید ( مهر با کسر میم ) دارد. ریشه ی واژه ی نشان که به مُهر های تصویری اطلاق می شود؛ «در زبان پهلوی nish و در اوراق مانوی تورفان niyashand  به معنی خواهند دید ملاحضه می شود، در لهجه ها nish به معنی نگاه کردن و در ایرانی میانه به صورت nishan  و در فارسی جدید نیز نشان به معنی علامت است». (تمیم داری 1384: ش 12، س 8، ص 46). در دانشنامه کاشان مودرا mudra  «مهر» واژه ی هندی باستان، در پیوند به نام سرزمین مصر آمده است. (درخشانی 1383، ص 1325).

در تاریخ ایران باستان، حکاکی و نقر تصاویر و خطوط بر مهرها و کتیبه های باشکوه هر چه تمام تر متداول بوده و قلم نقاشان و خطاطان نخستین در حکاکی و نقر نیز کاربرد داشته است و هنرمندان آن دوران، اثر خود را نه با مرکب بر کاغذ بسیار آسیب پذیر، بلکه با نقش آن بر گل تری که در آتش و حرارت آفتاب پخته می شد و نیز با حجاری یا حکاکی بر سنگ های سخت، جاودان می ساختند و از دستبرد حوادث تاریخی مصون می داشتند. چنانچه گفته اند نگارش یا نگاشتن به معنای نقش کردن است و واژه ی نقاشی در زبان تازی از همین نگاشتن پارسی اخذ شده است.

 

مبحث اول: تاریخچه مهر در آموزه های دینی

بند اول- پیشینه مُهر در کلام الله مجید

در قرآن کریم مترادف واژه ی مهر یعنی ختم (سه بار) و مختوم و نختم (هر کدام یک بار) به کار رفته است[2]:

«قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَکُمْ وَأَبْصَارَکُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِکُمْ مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ» (انعام: 46)

یعنی بگو: آیا می دانید که اگر الله گوش و چشمان شما را بازستاند و بر دلهایتان مهر نهد چه خدایی جز الله آنها را به شما باز می گرداند.

«أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ …» (الجاثیه: 23)

یعنی، آیا آن کس که هوای نفس خود را چون خدای خود گرفت و خدا از روی علم گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نها و بر دیدگانش پرده افکند دیده ای؟ اگر خدا هدایت نکند، چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ چرا پند نمی گیرید.

«خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (بقره: 7)

یعنی، خدا بر دلهاشان و بر گوشهاشان مهر نهاده و بر روی چشمانشان پرده ای است و برایشان عذابی است بزرگ.

 ( یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ – خِتَامُهُ مِسْکٌ وَفِی ذَلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ) (المطففین: 25- 26)

یعنی مهر آن از مشک است و پیشدستی کنندگان در آن بر یکدیگر پیشدستی می کنند.

( الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ ) (یس: 65)

یعنی ، امروز بر دهان هایشان مهر می زنیم و دست هایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهایشان شهادت خواند که چه می کردند.

[1]. جدی، محمدجواد، 1392، دانشنامه مهر و حکاکی در ایران ، ناشران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری، «متن»؛ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.

 

 

[2]. قرآن مجید، سوره های انعام، جاثیه، بقره، مطففین، یس.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

حس بینایی در بازاریابی:پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

حس بینایی در بازاریابی:

چشم ارگان بینایی است هر چشمی یک تصویر دو بعدی از اشیایی را که قابل مشاهده هستند ،ایجاد می کند که بصورت تصویری دیداری است و مغز باعث تغییر در تصویر شده و سبب می شود تصویری سه بعدی از اشیا را ببینیم که این را حس بینایی می نامیم(باتما[1]،2011) مهم ترین حس و حسی که مورد تکیه برای بیشتر انسان هاست ،همین حس بینایی است که غالبا یک برداشت اولیه در فرد ایجاد میکند که براحتی قابل فهم است(لیفبوره[2]، 2010) تجربه از یک برند با شناسایی بصری آغاز می شود :مارک تجاری،شعارها ،نشانه ها ،نوشته ها و غیره . و از طریق انواع شکل های ارتباطی برای تعامل ادامه می یابد (اونیل[3]، 2005) .

بر اساس مطالعات میلوارد براون[4] (2003) درباره حواس پنجگانه و جذب برند ،همه حواس وقتی به بازار می آیند اهمیت یکسانی ندارند بلکه بیشترین اهمیت را بینایی دارد و در ادامه حواس بویایی ،شنوایی، چشایی و لامسه به ترتیب اهمیت قرار می گیرند(کندی[5] ،2008). طبق تحقیقات شرکت تبلیغاتی هاکوهودو [6](2006) در ژاپن مصرف کنندگان در  هنگام انتخاب محصولات بیش از 60 درصد تمرکز بر بینایی و نزدیک به 40 درصد بر جنبه های غیر بصری تمرکز دارند . طبق این تحقیقات مردان بیشتر از زنان دیداری هستند.

بسیاری معتقدند که توانایی دیدن ، قدرتمندترین و در عین حال اغواکننده ترین حواس پنجگانه بشر است ،چنانکه آکرمن[7] می گوید:”به محض اینکه چیزی را با چیز دیگری مقایسه می کنیم ،مثل همیشه برای درک محیط یا حالت آن به بینایی متوسل می شویم”.اکثر تصمیم های روزمره زندگی مبتنی بر برداشت های بصری هستند. تجسم بیان های حسی شرکت برای تبیین هویت شرکت یا برند ضرورت دارد .

طرح به عنوان بیان حسی در حوزه زیبایی شناسی بیش از پیش در بازاریابی حسی مورد توجه قرار گرفته است. دیگر فقط کارکرد برند نیست که آن را جذاب می کند بلکه توانایی اش در برآوردن نیازهای عاطفی ،حس گرا و شخصی نیز مهم است. بدین ترتیب ،طراحی به منزله نوعی بیان زیبایی شناختی ، امکان خلق یک تجربه بینایی عاطفی برای شرکت یا برند را فراهم می کند .

بسته بندی به عنوان بیانی حسی نقشی تعیین کننده در تبیین هویت برند بسیاری از کالاهای مصرفی ایفا می کند . یکی از اهداف اصلی بسته بندی ،بهتر دیده شدن در چشم خریداران و تحقق فرآیند خرید در همان چند ثانیه ای است که کالا مشاهده شود لذا بسته بندی برای نیل به موفقیت باید بر اساس تلفیقی از ویژگی های عاطفی و کاربردی انجام شود .

سبک به عنوان بیانی حسی برای شرکت ،برند ، یا فروشگاه ،اغلب ارزش های اصلی و پایه ای شرکت یا برند را بیان می کند .

رنگ به عنوان بیانی حسی نقش مهمی در تجربه بینایی فرد ایفا می کند .نقش رنگ در ایجاد هیجانات و احساسات موضوعی بدیهی است که همگان آن را پذیرفته اند .اکثر شرکت ها تلاش می کنند تا رنگی را انتخاب کنند که تداعی کننده و نماد هویت و ارزش هایی باشد که شاخصه برندشان است.

نور و نورپردازی به عنوان بیان های حسی ، اغلب برای ایجاد جذابیت و جلب توجه به تغییرات چشم انداز خدمات بکار می روند . نور پردازی می تواند درک مشتریان را از اندازه محصولات یا چشم انداز خدمات نیز تحت تاثیر قرار دهد .

بن مایه به عنوان بیانی حسی به پیامی می پردازد که شرکت یا برند برای خلق هویت می خواهد به ذهن مشتری منتقل کند . بن مایه چیزی به مشتریان می دهد که می توانند به آن دلبسته شوند ، تکیه کنند و اغلب به عنوان نقاط مرجع در نظر بگیرند .

طرح های گرافیکی به عنوان بیانی حسی به طراحی آرم ،نام ،واژه ،یا نمادی می پردازد که هویت و ارزش های شرکت را آشکار ساخته و بیان می کند .

نمای درونی و بیرونی به عنوان بیانی حسی به طرح بندی و نمایه ای می پردازد که شرکت برای تبیین هویت و ارزش های خود برمی گزیند. نمای بیرونی شامل ورودی ها ، درها و ویترین فروشگاه است .نمای داخلی به عنوان بیان حسی اغلب برند سازی داخلی نامیده می شود . ایجاد فضای داخلی مرتبط با محصول موجب تقویت تجربه بینایی می شود.(هولتن ،2009).

[1] Batema

[2] Lefebvre

[3] Oneil

[4] Milvard Brown

[5] Keneddy

[6] Hakuhodo Advertising Company

[7] Ackerman

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران

پایان نامه درباره تولید ملی/:صنعت اسباب بازي

صنعت اسباب بازي

در این بخش و پس از بررسی تشخیص فرصت به بررسی صنعت اسباب بازی می پردازیم در ابتدا صنعت اسباب بازی ایران را مورد ارزیابی قرار داده و بعد صنعت اسباب بازی جهان و بازارهای این صنعت را مورد بررسی قرار می دهیم.

2-4-1-  اسباب بازي در ایران

بررسی پیشینه پژوهشهاي انجام شده در صنعت اسباب بازي در ایران به پژوهشهاي کم شماري ختم شد. براي به دست آوردن فهرستی جامع از این پژوهشها، به مراکز مرتبط مراجعه شد. فهرست پایان نامه هاي انجام شده در مورد اسباب بازي و تحقیقات انجام شده در این زمینه دریافت شد. نکته اینجاست که به جز یک منبع (بررسی وضعیت تولید اسباب بازي در ایران و برخی از کشورهاي جهان)،  سایر تحقیقات و پایان نامه ها صرفأ به موضوع اسباب بازي از دید روانشناسی و تربیتی پرداخته بودند و در حقیقت پژوهشی که در زمینه بازار اسباب بازي باشد به جز همان منبع ذکر شده یافت نشد.

پژوهش (( بررسی وضعیت تولید اسباب بازي در ایران و برخی از کشورهاي جهان ))  در سال 1375 و توسط معاونت پژوهشی کانون پرورش فکري کودك و نوجوان صورت گرفت و هدف آن شناسایی وضعیت تولید اسباب بازي در کشور بوده است. این پژوهش که از 34 تولید کننده ایرانی صورت گرفته است استقبال مردم ایران را از اسباب بازی هاي عروسکی و ماشینها و سپس اسباب بازیهاي فکري بیش از طبقات دیگر اسباب بازي ارزیابی کرده است.

همچنین ویژگیهاي مورد نظر خریداران را به ترتیب به این شرح تشخیص داده است: زیبایی و ظاهر اسباب بازي، بسته بندي، کارایی، استاندارد بودن، تبلیغات، اندازه مناسب، شهرت ، فرهنگ خانواده و قیمت. (رفیق مرند و  همکاران، 1375)

این پژوهش همچنین مشکلات تولید کنندگان را به شرح زیر بیان کرده است:  1) نداشتن تشکل صنفی مثل سندیکا و اتحادیه 2) عدم حمایت دولت 3) مشکلات اقتصادي و نداشتن امکانات کافی براي تبلیغات 4) وجود  قوانین دست و پاگیر وزارت ارشاد، صنایع بازرگانی، دارایی، کار، بیمه، گمرك، صدا و سیما در زمینه  فروش، تبلیغات، صادرات، وام، سهمیه، مالیات، شرکت در نمایشگاه  و … 5) گرانی ارز و مشکل برگشت سرمایه در زمینه صادرات و نرخ گذاري و طولانی بودن مراحل اداري صادرات 6) مسئله حمل و نقل کالا از تولید به توزیع و عدم وجود یک شرکت گسترده توزیع 7) ایجاد ارتباط با شهروندان8) اعمال سلیقه مراکز پخش و ایجاد رقابت کاذب از طریق مراکز پخش 9) تولید کنندگان غیر مجاز 10) کیفیت نامناسب مواد 11)  گرانی و نوسان قیمت مواد، 12) هزینه هاي بالاي تولید 13) هزینه هاي بالاي تبلیغات 14) نداشتن  سرمایه کافی و مکان تولید و نیز انبار براي نگهداري تولید انبوه 15) مشکل رقابت با جنس خارجی 16) نبود ضابطه و استاندارد در زمینه تولید 17) عدم نظارت کارشناسانه افراد متخصص و نداشتن مرکزیتی براي این کار.

 

تحقیق نامبرده علت گرایش خریداران به خرید اسباب بازی هاي خارجی را در ظاهر زیبا، کیفیت بالاتر، استاندارد بالاتر، تنوع اسباب بازیهاي خارجی از نظر خانواده و سوژه، کارایی و استحکام بهتر، متحرك بودن، خودکار بودن، موزیک پخش کردن، سخنگو بودن و هیجان انگیز بودن اسباب بازي خارجی می داند.

 

همچنین علاقه خانواده ها و بچه ها به انواع خاصی از اسباب بازي خارجی که معادل داخلی ندارند نیز علت این گرایش توصیف شده است. آمار کمی این نظریات حاکی از این است که حدود 30 درصد خریداران اسباب بازي داخلی و 70 درصد خارجی را ترجیح میدهند. (همان منبع(

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)