عادت فروشنده حرفه ای و موفق چیست ؟ یکی از سؤالاتی که اغلب فروشندگان از خود میپرسند: «چه کنیم که  فروشنده موفق حرفه ای  محسوب شویم؟» / «چگونه باید فروشنده حرفه ای باشم» ، این سوالات برای این است که  آنان به دنبال یک فروش خوب هستند. فروشندگان موفق به دنبال آن هستند که سرنوشت خویش را خود به دست گیرند. در اینجا چهار عادت فروشنده حرفه ای و موفق را تشریح خواهیم که  اینان به طور مداوم در به دنبال برتر بودن در بین سایر فروشندگان در صنعت خویش هستند. این فروش به عواملی دیگری مانند انتخاب نام برند ، برنامه و استراتژی و روشهای برندسازی و …. بستگی دارد ، اما نقش فروشنده بسیار مهم است.  1-  فروشنده حرفه ای و موفق ، تمرکز بر کسب و کار دارد به جای تمرکز بر محصول فروشنده حرفه ای و موفق  خود را یک مشاور متخصص در تصمیم گیری کلیدی در یک کسب و کار یا اداره می بینند. آنها بر گفتگوها تمرکز مینمایند تا متوجه شوند چگونه ارائه خدماتشان میتواند بر مشتری اثر گذارد و سازمان را در دستیابی به اهداف تجاری خود کمک کنند. فروشنده حرفه ای یک طرح توجیهی بسیار حرفه ای برای خود نوشته است. 2- فروشنده حرفه ای و موفق «انعطاف پذیر» است. خودآگاهی یک ویژگی کلیدی فروشنده موفق است. آنها معتاد به کار نیستند. در عوض، با قضاوت صریح و هوشمندانه، همه چیز را ارزیابی مینمایند. آنها با اولویت ها زندگی میکنند به جای واکنش به زندگی. آنها می دانند که زندگی سخت و غیرمنعطف نیست، اما خیلی منعطف تر از آن چیزی است که فکر میکنند. آنها “انسجام انعطاف پذیری” دارند که ذهنیتی است که آنها را قادر می سازد مسیر زندگی انتخابی خود را بسازند و خلاقانه به عوامل غیر معمولی و پیش بینی شده در زندگی شخصی و حرفه ای خویش پاسخ دهند، بدون اینکه گرفتار مشکلات عاطفی شوند. 3- فروشنده موفق ،محصولات و خدات خود را بر اساس چهار چوب ادراکی مشتریها میفروشند و نه طرز تلقی خویش   فروشنده موفق میداند که ارزش های ادراکی وی با دیگران متفاوت است. فروشنده با درک مشتریان به ارائه راهکارهای  مناسب میپردازند. 4-فروشندگان موفق هرگز مبانی فروش حرفه ای را رد نمی کند صرف نظر از موفقیتهایشان، فروشندگان برتر و موفق همیشه به تحقیق متعهد هستند، سعی مینمایند که مشتریان را عمیق بشناسند، فرصت های جدید را به جد پیگیری مینمایند، شناخت ارزش مشتریان بالقوه ، ایجاد طرح های فروش هدفمند، حفظ حاشیه سود در زمان مذاکره و تکمیل جزئیات برای بسته شدن قرارداد . استخدام فروشنده جدیدی که این عادات را دارند ، یک استخدام موفق خواهد بود.  با استفاده از این چهار مورد به عنوان راهنما، شما با فروش بیشتر و مشتریان بیشتری روبرو خواهید بود. منبع : شرکت مشاوره مدیریت IranMCT  ]]>