دانلود پایان نامه

7-اشیاء دیگر 80
گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم 82
1-تجارت 82
2-نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن 85
3-وارد یا صادر کردن 87
4-کرایه دادن 88
5-ترویج و انتشار دادن 89
6-تکثیر و توزیع 92
مبحث سوم: نسخ نشدن ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 97
گفتار اول: نظرات دکترین 97
گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه 100
1-صفحه رأی وحدت رویه 101
2-استدلالها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه 645- 23/9/1378 105
گفتار سوم: نظریه شخصی 107
مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟ 111
سخن محقق 114
فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر 114
مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی 115
مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی 116
گفتار اول: قصد مجرمانه 116
گفتار دوم: انگیزه جرم 119
مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1372 122
مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1386 125
سخن محقق 126
نتیجه گیری کلی از بخش 127
بخش سوم: سیاست های پیشگیرانه، واکنش قانونگذار، مرجع صلاحیت دار 129
فصل اول: سیاست های پیشگیرانه 130
مبحث اول: کلیات 131
مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری 133
گفتار اول: جنبه اقتصادی 133
گفتار دوم: جنبه مذهبی 134
گفتار سوم: جنبه تربیتی 135
گفتار چهارم: جنبه خانوادگی 135
مبحث سوم: پیشگیری جمعی از بزه کاری 136
مبحث چهارم: حدود پیشگیری 137
سخن محقق 138
فصل دوم: مجازات 139
مبحث اول: کلیات 139
مبحث دوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 141
گفتار اول: مجازات اصلی 141
گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی 143
مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1372 146
مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1386 154
سخن محقق 164
فصل سوم: مرجع صلاحیت دار 165
مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی 165
مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری 166
سخن محقق 169
نتیجه گیری کلی از بخش 169
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 171
1-نتیجه گیری 172
2-پیشنهادات 174
منابع و مأخذ 180
سپاس
پرودگارا تو را سپاس
استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.
همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.
این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.

مقدمه
پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ حیاط بشریت دارد. تاریخ پیدایش جرم معلوم نیست همچنان که آغاز زندگی انسانها بر روی کره خاکی به درستی مشخص نمی باشد اما تا به حال آنچه بر انسان آشکار گردیده است این است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری می باشد. بشر چه بخواهد و چه نخواهد باید زندگی کند و باید با جرم هم زندگی کند و هیچ جامعه ای ادعا نگرده و نمی تواند ادعا کند که در آن جرمی اتفاق نیفتاده است. جوامع خیلی ابتدایی هم با پدیده جرم آشنا بوده و تدابیری برای مقابله با جرایم که مجازاتها یکی از مهمترین آنها بوده است اندیشیده اند.
در مورد ماهیت این پدیده نظریات فراوانی داده شده است. قرآن کریم که کلام مستقیم خداوند به مخلوقات خودش است و بیان واقعیت ها از قول آفریدگار به آفریده ها است، در آیاتی از این کتاب مقدس جرم و گناه را یکسان ذکر کرده و آن را مرضی دانسته که در قلب بعضی انسانها وجود دارد. لذا شاید بتوان گفت که صرف نظر از علل و عوامل به وجود آورنده جرم آن یک بیماری قلبی است.
1-تعریف مسأله
جرایم مربوط به صوت و تصویر یا جرایم سمعی و بصری جرایمی هستند که ارتباط مستقیم با مسائل اخلاقی و فرهنگ جامعه دارند. به عبارت دیگر این جرایم یکی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشند و عموماً جرایمی هستند که بر خلاف تعالیم دینی و آسمانی اسلام بوده به گونه ای که از طریق ارتکاب این جرایم اعتقادات اسلامی هم مورد تجاوز قرار می گیرد.
علت اهمیت فراوان این موضوع در حقوق کیفری ایران این است که این جرایم یک موضوع اجتماعی بوده و در زندگی مردم ایران تأثیر مستقیمی دارند به طوری که صرف نظر از اهمیت نقش جرایم تصویری می توان گفت که بین علمای حقوق و حتی فقهای اسلامی در این خصوص اختلاف نظرهای فراوان و اساسی وجود دارد.
در فقه اسلامی اولاً بین فقهای شیعه و سنی در این خصوص اختلاف وجود دارد چرا که فقهای اهل سنت در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر به حرمت ذاتی قائل نیستند در حالی که علما و فقهای تشیع به حرمت ذاتی خصوصاً در مورد غناء رأی داده اند البته در این خصوص بین فقهای شیعه اتفاق نظر وجود ندارد.
شناخت کامل این جرایم، تعیین مصادیق و تجزیه و تحلیل عناصر آن است و عدم توجه به این امر بعضاً در مقام عمل سبب نادیده انگاشته شدن اصول مسلم حقوق جزا، از جمله اصلی قانونی بودن جرایم و مجازاتها می شود.
2-سابقه و پیشینه
تا آنجا که بنده مطلع هستم از بررسی کتب و مقالات در کتابخانه ها و دانشگاه ها به این نتیجه رسیده اند که تا کنون هیچ دانشجو و یا استادی در این رابطه تحقیق و تفحص کاملی انجام نداده بلکه بسیار کم رنگ و به صورت مختصر به بررسی جوانب امر پرداخته و از آن گذر کرده اند. مضاف بر آن قانون جرایم سمعی و بصری همانگونه که مطلع هستیم در سال 1386 مورد بازبینی قرار گرفته و کمتر شخصی به بررسی تفصیلی آن پرداخته و آن را مورد کانون توجه خویش قرار داده است. لذا با توجه به جدید التصویب بودن موضوع اینگونه جرایم احتیاج به تحقیق و بررسی به شدت احساس می شود.
3-ضرورت انجام تحقیق
با توجه به ابهامات و اختلاف نظرهایی که بین فقها و به تبع آن میان حقوقدانان راجع به این گونه جرایم وجود دارد سعی و تلاش بنده بعد از بررسی سابقه تاریخی به تجزیه و تحلیل عناصر این جرم به کار گرفته می شود تا گامی هر چند کوچک در جهت رفع ابهامات و تشخیص موضع قانونگذار نسبت به این گونه جرایم برداشته شود تا بهتر بتوان مصادیق این گونه جرایم را شناخت.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد ایفاء تعهد

4-بیان سؤالات تحقیق
1-مفهوم ابتذال و استهجان در مقوله صوت و تصویر چیست؟
2-آیا همه اصوات و تصاویر حرام بوده و قابل مجازات هستند؟
3-آیا استفاده شخصی از صوت حرام یا تصویر مبتذل جرم بوده و قابل تعقیب است؟
4-ماده 640 ق. م . ا . مصوب 1375 و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 آیا ناسخ یکدیگرند؟
5-فرضیه ها
1-با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاص … مبتذل به آثاری اطلاق می شود که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مستهجن نیز به آثاری اطلاق می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
2-همه اصوات و تصاویر حرام نیستند فقط صوت و تصویری که طرب انگیز بوده و یا قبیحه باشد حرام و قابل مجازات است.
3-استفاده شخصی از صوت حرام و تصویر مبتذل جرم نبوده و قابل مجازات نیست.
4-هر چند ماده 640 ق. م . ا . و قانون نحوه مجازات … تفاوت و تعارضهایی با یکدیگر دارند ولی ناسخ همدیگر نیستند.
6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
1-با توجه به اختلاف نظرهای موجود در نظریه فقهای شیعه و همچنین وجود اختلاف نظر بین دو مذهب شیعه و سنی در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر که باعث بروز تشتت در فتاوی فقها گردیده و با عنایت به ابهامات قانون مربوط در این خصوص که موجب تشتت در آراء دادگاهها و نحوه رسیدگی به جرایم صوتی و تصویری از جمله اهداف تحقیق می باشد.
2-اثبات این امر که قوانین و مقررات در این عرصه احتیاج به تحقیق اساسی و بنیادین دارد تا هم حقوق خصوصی اشخاص از بین نرود و آزادی کامل آنها حفظ شود و هم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها زیر سؤال نرود.
7-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟
تحقیق و تفحص در این رابطه که آیا قانون مجازات اسلامی احتیاج به جرم انگاری دارد یا خیر؟
در این طرح اعلام خواهد شد که قانون مجازات اسلامی احتیاج به جرم انگاری دارد تا بدین طریق بتوان از تشتت آراء جلوگیری به عمل آورد مضاف بر آن ارتباط این گونه جرایم با مسائل فرهنگی جامعه که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش اول
کلیات
با توجه به اینکه نظام حاکم بر کشور ما جمهوری اسلامی است و از آنجا که سیستم قانونگذاری کشور ما طوری است که بایستی قوانین منطبق با شرع مقدس اسلامی باشند و هیچ نهاد یا شخصی حق ندارد قوانینی وضع کند که با احکام نورانی اسلام در تضاد باشد لذا در موضوع بررسی جرایم صوتی و تصویری حتماً می بایست از لحاظ فقهی و جایگاه آن در کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. مضاف بر آن برای حفظ آزادی اشخاص و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به بررسی تفصیلی قوانین موجود در ارتباط با اینگونه جرایم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول: تعاریف و تاریخچه جرایم مربوط به صوت و تصویر
هر عملی به خودی خود جرم محسوب نمی شود بلکه قانونگذار می بایست از قبل آن عمل را خطا و قابل مجازات اعلام دارد تا بدین طریق نتوان به آزادی اشخاص لطمه وارد ساخت. شناخت کامل جرائم صوتی و تصویری احتیاج به تعریف دقیق این جرایم از سوی مرجع قانونگذار را دارد علاوه بر آن به لحاظ اعتبار موضوع با فرهنگ جامعه، ارزشهای اصیل مردم و ارتباط آن با فقه تعاریفی که فقها در این رابطه ابراز داشته اند نیز می بایست مورد بررسی و تفحص قرار گیرد تا بدین طریق قانونگذار با آگاهی کامل این جرایم از لحاظ فقهی قوانین بدون ایراد و اشکالی را تصویب نماید. بنابراین دراین فصل این جرایم را از نقطه نظر تعاریف آن مد نظر قرار می دهیم.
مبحث اول: تعاریف
با توجه به اینکه نظام حاکم بر کشور ما جمهوری اسلامی است و از آنجا که سیستم قانونگذاری کشور ما طوری است که بایستی قوانین منطبق با شرع مقدس اسلام باشند و هیچ نهاد یا شخصی حق ندارد قوانینی وضع کند که با احکام نورانی اسلام در تضاد باشد لذا در موضوع بررسی جرایم صوتی و تصویری ابتدا بایستی جایگاه این جرایم را در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار بدهیم به عبارت دیگر از دید فقهی به این جرایم صوتی و تصویری ابتدا بایستی جایگاه این جرایم را در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار بدهیم به عبارت دیگر از دید فقهی به این جرایم نگریسته و نظر فقه اسلام را در این خصوص بدانیم چه اینکه رشته قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی اکثر از فقه اسلامی سرچشمه می گیرد و از طرفی ما حق نداریم قوانینی را وضع یا حتی اجرا کنیم که با احکام اسلامی در تعارض و تضاد باشند.
در اصل 98 قانون اساسی آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
لذا همچنانکه از اصول فوق الذکر و سایر اصول قانون اساسی بر می آید کاملاً این نکته را روشن می سازد. که هیچ قانون گذاری حق ندارد قوانین مغایر و متضاد با احکام شرع انور اسلام تصویب نماید و در صورت تصویب وظیفه شورای نگهبان است که آنرا فسخ نموده و از درجه اعتبار ساقط نماید.

مبحث دوم: واژه شناسی
گفتار اول: غناء و موسیقی
«غناء به کسر (غ) از لحاظ لغوی به سرود، آواز خوش که طرب انگیز، سرود و نغمه خوانی، خواندن شعر همراه با کف زدن معنی شده است.» (دهخدا، 1335، 328)
«فقها در تعریف غناء گفته اند: «انه الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب» طرب نوعی خفت و سبکی در نفس است که از شدت شادی یا غم پیدا می شود و صوت مطرب آن است که این حال را در انسان پدید می آورد به این معنی که مقتضی حدوث حقت است و لو فعلاً به جهتی موجب سبکی نباشد و مراد از ترجیح، تردد صوت است در حلق و دهان با وزن های مخصوص خلاصه آنکه غناء صوتی مناسب با آلات لهو و ضرب و رقص است.» (دهخدا، 1335، 323)
یکی از لغت دانان در مورد غناء می نویسد:
«غناء با کسر «غین» صوت طرب انگیز، آواز خوش، سرود غنائی منسوب به غناء- غناء ساز، خواننده، نوازنده، آهنگساز، غناگر نوازنده، آوازخوان.» (عمید، 1357، 1495)
غنا اسم صوت است و منظور همان آهنگ ویژه ای است که مرد مغنی یا زن مغنیه آن را اجرا می کند و از مقوله ی کیفیات مسموعه است. غنا همان صوت است البته صوت متکی بر مخارج دهان است.
«موسیقی از لحاظ لغوی هم طراز غناء می باشد و ریشه یونانی دارد و به آواز خوانی و نواختن ساز، آهنگی که دارای حالت وجد، حزن یا نشاط و یا محرک احساسات باشد گویند.» (عمید، 1357، 1867)
همچنین در تعریف موسیقی گفته اند:
«هنر مرتب کردن اصوات با قواعد معینی از لحاظ ریتم، ملودی و هارمونی در قالب گروهی از اصوات و آهنگی مستقل از سبک و شیوه است.» (انوری، 1381، 748)
حضرت امام خمینی فرمودند:
«در ماهیت غناء و حکم آن اختلاف وجود دارد و به سماع و به صوت و به صوت مطرب و هم به صوتی که مشتمل بر ترجیح نیز باشد یا آن با اطراب یا با تواجیح و تطریب یاشد و … غناء گفته می شود و غناء به آوازهای اهل معاصی و آوازهای اهل معاصر کبیره نیز گفته می شود و به آوازهائی که مناسب با آلات لهو و رقص باشد نیز غنا گفته می شود.» (خمینی ، 1372، 210)
از آنچه که از تعریف غناء و موسیقی بیان شد، این نتیجه حاصل می شود که موسیقی اعم از غناء است و نباید این دو را در یک معنی به کار گرفت. آنچه که مربوط به بحث ما نمی باشد غناء و شرایط آن است که بحث بیشتر در این مورد در مباحث بعدی به طور مبسوط انجام خواهد شد.
گفتار دوم: تصویر
«تصویر، عبارت است از؛ صورت کسی یا چیزی را کشیدن، نقش کردن، صورتگری، صورت سازی، صورتی که بر کاغذ دیوار و غیره کشند، نمایش اشکال بر روی صفحه ای. همچنین گفته شده است: تصویر عبارت است از صورت کشیدن، درست کردن صورت چیزی، شکل کسی یا چیزی را نقش کردن.» (عمید، 1357، 1747)
آنچه که در فقه اسلامی در مورد تصویر بطور جزئی پرداخته است. ساخت تصویر (مجسمه ها و هیکل های انسانی و بعضاً حیوانی است) که این نوع ساختن تصاویر در فقه اسلامی حرام دانسته شده است هر چند در این خصوص نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد اما این موضوع یعنی ساختن مجسمه ها و هیکلهای انسانی و حیوانی و یا خیالی و به هر نحوی استفاده از آنها از موضوع بحث ما خارج بوده چرا که موضوع بحث ما تصاویر مبتذل و مستهجنی است که در فیلم، عکس، ماهواره، اسلاید و … به نمایش گذاشته می شود. به طور کلی در پایان این بحث می توان گفت، هر چیزی که جنبه عینی و قابل مشاهده داشته باشد مشمول عنوان تصویر می گردد اعم از اینکه بر روی کاغذ باشد یا اینکه بواسطه یک وسیله ای مانند تلویزیون قابل رؤیت باشد البته تصویر خود بر چند نوع از قبیل نقاشی، گراور، عکس و … مشتق می شود که در جای خود هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار سوم: مبتذل و مستهجن

بند اول: مبتذل
«مبتذل صفت مفعولی از ابتذال به معنی چیزی که همه کس آن را دیده باشند، پیش پا افتاده، خوار و ناپسند و مستهجن نیز به معنی زشت، قبیح و ناپسند است.» (بهشتی، 1386، 997)
سایر لغت شناسان نیز معانی مشابه را برای مبتذل و مستهجن تعریف نمودند قانونگذار در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1372 . اقدام

Written by 

پاسخی بگذارید