دانلود پایان نامه

مبحث سوم: پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم 38
گفتار اول : پیشینه پیشگیری وضعی 38
گفتار دوم: پیشینه تروریسم 41
فصل دوم : مصادیق، ابزار و شیوه های ارتکاب عملیات تروریستی 45
مبحث اول : مصادیق تروریسم 46
گفتار اول: تروریسم علیه وسایل و تاسیسات خاص 47
بند الف: تروریسم هوایی 47
بند ب: تروریسم دریایی 49
بند ج: سایبر تروریسم 52
1.مفهوم سایبر تروریسم 53

2. تاریخچه ای از حوادث سایبر تروریستی 55
3. جذابیت سایبر تروریسم برای تروریست ها 56
گفتار دوم: تروریسم علیه اشخاص 59
بند الف: تروریسم علیه سران و نمایندگان سیاسی 59
بند ب: گروگانگیری 61
مبحث دوم: شیوه ها و ابزار های ارتکاب عملیات تروریستی 62
گفتار اول: تروریسم هسته ای 63
گفتار دوم: تروریسم سایبری 67
گفتار سوم: بیو تروریسم 71
بند الف: مفهوم بیو تروریسم 72
بند ب: پیشینه بیوتروریسم 73
بند ج: عوامل جذب تروریست ها به بیو تروریسم 76
گفتار سوم: تروریسم شیمیایی 77
بند الف: مفهوم تروریسم شیمیایی 78
بند ب: پیشینه تروریسم شیمیایی 78
بند ج: عوامل جذب تروریست ها به سلاح های شیمیایی 80
فصل سوم: راهکارهای پیشگیرانه وضعی از تروریسم 83
مبحث اول: تکنیک های پیشگیرانه وضعی مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت ارتکاب عملیات تروریستی 85
گفتار اول: تکنیک های سخت تر کردن هدف 86
بند الف: تروریسم علیه اشخاص 87
بند ب: تروریسم علیه تاسیسات 87
بند ج: تروریسم هسته ای 88

بند د: تروریسم دریایی 90
گفتار دوم: روش های کنترل دسترسی به آماج جرم 90
بند الف: تروریسم علیه اشخاص و تاسیسات 91
بند ب: تروریسم مجازی 93
بند ج: تروریسم دریایی 95
گفتار سوم: غربال خروجی ها و منحرف کردن تروریست ها از آماج جرم 95
بند الف: غربال خروجی ها 95
بند ب: منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم 96
گفتار چهام: کنترل وسایل یا ابزار تسهیل کننده یا مورد نیاز جرم 100
بند الف: تروریسم علیه اشخاص 101
بند ب: بیو تروریسم، شیمو تروریسم و تروریسم هسته ای 102
بند ج: مبارزه با تأمین مالی تروریسم 103
مبحث دوم: تکنیک های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب عملیات تروریستی 106
گفتار اول: تقویت محافظت از آماج جرم 107

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند الف: تروریسم هسته ای 107
بند ب: تروریسم هوایی 108
بند ج: تروریسم مجازی 109
بند د: تروریسم دریایی 110
گفتار دوم: نظارت طبیعی 111
گفتار سوم: کاهش گمنامی 114
بند الف: تروریسم هوایی 115
بند ب: تروریسم دریایی 116
بند ج: تروریسم مجازی 117
گفتار چهارم: مراقبت غیر رسمی 118
گفتار پنجم: مراقبت رسمی 120
بند الف: اقدامات سنتی پیشگیرانه پلیسی 120
بند ب: اقدامات نوین پیشگیرانه پلیسی 122
مبحث سوم: تکنیک های مبتنی بر کاهش منافع قابل پیش بینی ارتکاب عملیات تروریستی 123
گفتار اول: از دسترس خارج کردن آماج جرم 124
بند الف: تروریسم هسته ای 124
بند ب: تروریسم بیولوژیک 125
گفتار دوم: نهان کردن آماج جرم و علامت گذاری اموال 127
بند الف: نهان کردن آماج جرم 127
بند ب: علامت گذاری اموال 128
گفتار سوم: برهم زدن بازار جرم و از بین بردن سود ناشی از ارتکاب جرم 130
بند الف: برهم زدن بازار جرم 130
بند ب: از بین بردن سود ناشی از ارتکاب جرم 132
مبحث چهارم: تکنیک های مبتنی بر کاهش تحریک تروریست ها و حذف بهانه های ارتکاب عملیات تروریستی 133
گفتار اول: تکنیک های مبتنی بر کاهش تحریک تروریست ها 133
بند الف: اجتناب از ستیزه 134
بند ب: کاهش تحریک هیجانی 136
گفتار دوم: تکنیک های مبتنی بر حذف بهانه های ارتکاب عملیات تروریستی 137
بند الف: وضع قواعد 138
بند ب: راهنمایی قبلی 140
بند ج: کمک به هماهنگی 141
نتیجه گیری و پیشنهادات 144
الف: نتیجه گیری 144
ب: پیشنهادات 147
منابع و مآخذ 151

مقدمه
1. بیان موضوع
پدیده تروریسم در حال گسترش در سطح کشورها است و به طور کلی تمدن های امروز دنیا هر کدام به نحوی با این پدیده مواجه می باشند. این پدیده مخصوصاً در چند دهه اخیر رشد فزاینده ای داشته است. بر اساس آمارهای وزارت امور خارجه آمریکا در فاصله سالهای 1968 تا 1982 تقریباً هشت هزار اقدام تروریستی در سطح جهان صورت گرفته است که مطابق آین آمار نرخ سالانه وقوع اقدامات تروریستی بین 600 تا 580 در نوسان بوده است که حدوداً به رقم دو عملیات در هر روز می رسد. بر اساس منبع فوق الذکر در سال 1999 این حملات به 5000 حمله در سال افزایش یافته است.
تعداد بزهدیدگان جرایم تروریستی نیز افزایش چشم گیری داشته است. برای مثال در سال 1997 انجام عملیات تروریستی 221 نفر کشته و 690 نفر زخمی را به دنبال داشته است. فقط در طی یک روز در آگوست 1998 بر اثر انفجار بمب جاسازی شده در ماشین در کنیا و تانزانیا 260 نفر کشته و 5000 نفر زخمی شدند. در همین سال در ایرلند شمالی بر اثر انفجار بمب 250 نفر زخمی گشتند.
علاوه بر افزایش نرخ ارتکاب جرایم تروریستی دریکی دو دهه اخیر، استفاده تروریست ها از وسایل و شیوه های نوین، آثار و نتایج زیانبار اعمال تروریستی را بسیار وسیعتر و مخربتر کرده است. تروریسم هسته ای، بیولوژیکی، شیمیایی، رایانه ای یا مجازی و غیره از شیوه های نوین ارتکاب عملیات تروریستی است که خطرات ناشی از اینگونه شیوه ها می تواند به مراتب شدیدتر از ارتکاب اعمال تروریستی با استفاده از سلاح و یا انفجار بمب باشد. از این رو این پدیده شوم امروزه از حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده های مجرمانه برخوردار گردیده است.
در عصر جهانی شدن، تروریسم از تهدیدی ملی به تهدیدی فراملی مبدل شده و دیگر محصور در مرزهای منطقه ای یا ملی نمی ماند. تروریسم پدیده ایست که قرنهاست پیکره خود را در عرصه جهانی گسترده است و به جهت خصوصیت بارزی که دارد اغلب در اشکالی کاملاً غیر منتظره رخ می دهد. با وقوع اشکال جدید اقدامات تروریستی مفاهیم و واکنش های جدیدی نیز نسبت به آن پدید می آید. برای مثال مفهوم تروریسم زیست محیطی در قانون کیفری 1992 فرانسه بعد از جنگ خلیج فارس و آتش زدن چاه های نفت و آلودگی محیط زیست، بصورت یک عنوان مستقل (تروریسم زیست محیطی) وارد قانون آن کشور شد. بدیهی است تغییر شکل تروریسم از اشکال شناخته شده به شیوه های نوین سبب دشواری در شناسایی، سازماندهی و عکس العمل نشان دادن نسبت به آن می گردد.
کشور ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین لطمات را از حوادث تروریستی متحمل گردیده است. مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی در میهن عزیزمان شاهد وقوع عملیات تروریستی بسیاری بوده ایم که منجر به کشته و زخمی شدن مقامات دولتی و شهروندان زیادی گردیده است. تاریخ ثابت کرده دشمنان ما با مأیوس شدن از سایر راه ها سعی دارند با توسل به این حربه ناجوانمردانه، به بنیان کشورمان ضربه وارد آورند. علاوه بر این، از آنجا که کشور ایران در منطقه ای است که کشور های واقع شده در آن از امنیت و ثبات کافی برخوردار نیستند و برخی از آنها به سلاح های خطرناکی از جمله سلاح های هسته ای، شیمیایی، بیولوژیک و … دسترسی دارند، این خطرات به مراتب نسبت به سایر کشورها بیشتر می باشد.
همانگونه که نظریه پردازانی ازجمله رابرت آ. پاپ اظهار داشته اند، اولاً تروریسم جرمی هدفمند است و در تلاش برای دستیابی به یک هدف سیاسی توسط تروریست ها به کار گرفته می شود. ثانیاً تروریست ها در فرآیند رسیدن به هدف خود محاسبه گرایانه عمل می کنند و سعی می کنند در عین حالی که کمترین هزینه را متحمل می شوند بیشترین خسارت را به طرف مقابل وارد کنند. از این رو پیپ بر این باور است که حملات تروریستی «ناشی از یک تحلیل کاملاً مبتنی بر محاسبه هزینه و فایده است که بر اساس آن مؤثر ترین روش از جانب تروریست ها اتخاذ میگردد تا از این طریق بتوانند با وارد آوردن بیشترین خسارت متحمل کمترین هزینه شوند».
بنابراین با توجه به این مقدمه می توان به این نتیجه رسید که با به کار گیری شیوه های پیشگیرانه وضعی می توان با بالا بردن هزینه های ارتکاب عملیات تروریستی و مشکل نمودن انجام چنین فعالیت هایی، مرتکبین بالقوه این جرایم را از انجام آن منصرف نمود یا اینکه قبل از اینکه آنها موفق به انجام عملیات مورد نظرشان شوند آنها را دستگیر نمود و از این طرق مانع ارتکاب جرایم مذکور گردید.
از آنجا که تروریسم با شیوه ها و ابزارهای گوناگون و پیچیده ای ارتکاب می یابد پیشگیری وضعی از تروریسم مستلزم این است که ابزارها وشیوه های ارتکاب این جرم و همچنین شرایط و اوضاع و احوالی که این جرم در آن اتفاق می افتد به طور کامل و دقیق شناخته شود تا با توجه به این شناخت، راهکارهایی ارائه گردد که بتواند در پیشگیری از وقوع آن کارا باشد.
2. پرسش تحقیق
فرآیند انجام تحقیق بر محور این پرسش ها صورت گرفته است که آیا راهکارهای پیشگیرانه ی وضعی در خصوص جرم تروریسم قابل اعمال هستند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد این راهکارها به چه نحو قابل اعمال می باشند؟
3. فرضیه تحقیق
فرضیه ای که این پژوهش بر مبنای آن صورت گرفته و سعی در اثبات آن دارد عبارت است از اینکه: راهکارهای پیشگیرانه وضعی می توانند نقش بسزایی در پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی ایفاء نمایند. این راهکارها می بایست با توجه به شیوه ها و ابزارهای متنوع ارتکاب این جرم طراحی و اعمال گردند.
4.اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت انواع راهکارهای پیشگیرانه وضعی از ارتکاب عملیات تروریستی بر مبنای شیوه های ارتکاب آن می باشد. برای رسیدن به این هدف دغدغه های ذیل مد نظر نگارنده بوده است:
الف – معرفی انواع روش های کلی پیشگیری وضعی از جرم؛
ب – تبیین مصادیق و انواع شیوه های ارتکاب عملیات تروریستی؛
ج – یافتن روش های مناسب برای پیشگیری وضعی از شیوه های مختلف ارتکاب عملیات تروریستی.
5. ضرورت، سابقه و جنبه های نوین تحقیق
باید اذعان نمود که جرایم کمی هستند که مانند جرایم تروریستی بتوانند در زمانی کوتاه دارای چنین آثار مخرب گسترده ایی باشند. همانطور که در قسمت های بعد اشاره خواهد شد، این ویژگی تروریسم است که با کمترین زمان و هزینه بیشترین آسیب و لطمه را بر پیکر جامعه وارد می نماید.
از آنجا که کشور ایران در طول تاریخ هدف حملات تروریستی فراوانی قرار گرفته و وقوع این جرم لطمات شدیدی را بر پیکر میهن عزیزمان وارد آورده است و همچنین خطرات بالقوه زیادی علیه کشورمان وجود دارد، انجام اقداماتی که از تکرار چنین حوادث ناگواری جلوگیری نماید از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین از آن جا که به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه وضعی می تواند در پیشگیری و کاهش ارتکاب این جرم نقش مهمی ایفاء نماید تبیین این راهکارها بسیار ضروری می باشد.
متأسفانه در ایران، در خصوص پیشگیری وضعی از جرم پژوهش های مختصری انجام گرفته است که عموماً نیز به صورت ترجمه آثار لاتین می باشد. در خصوص پیشگیری وضعی از تروریسم نیز علی رغم تلاش صورت پذیرفته، منابع چندانی یافت نگردید. البته برخی از منابع فارسی به صورت فرعی به برخی از راهکارهای پیشگیرانه وضعی در خصوص اشکال خاصی از ارتکاب جرایم تروریستی نظیر سایبر تروریسم و تروریسم بیولوژیکی پرداخته اند، اما تألیفی که کاربرد تمام راهکارها را در خصوص اشکال مختلف تروریسم بیان نموده باشد، یافت نگردید.
در تألیفات خارجی نیز آثار معدودی به طور اختصاصی به بررسی پیشگیری وضعی از اشکال خاصی از تروریسم پرداخته اند. بنابراین از آنجا که تألیف جامعی در این زمینه صورت نگرفته است، در این پایان نامه سعی شده است تا کاربرد تمام راهکارهای پیشگیرانه وضعی در رابطه با اشکال متنوع و نوین اقدامات تروریستی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. از این رو محقق در بسیاری از موارد سعی نموده تا راهکارهای پیشگیرانه وضعی را که می توانند در وضعیت های متفاوت برای پیشگیری از این جرم مثمرثمر باشند پیشنهاد نماید.
6.روش تحقیق
این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است. با مراجعه به کتاب ها، مقالات محققان و پایگاه های اینترنتی ِ تخصصی، مطالب از طریق فیش برداری جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل و استنتاج قرار گرفتند.
7.ساختار تحقیق
پرداختن به مسئله پیشگیری وضعی از تروریسم در ابتدا مستلزم بررسی و شناخت مفاهیم، مبانی و پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم می باشد. از این رو فصل اول از این پایان نامه به مفاهیم، مبانی و پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم اختصاص یافته است. در همین راستا، هر یک از مباحث اول تا سوم این فصل، به ترتیب به تبیین هر یک از موارد مفاهیم، مبانی و پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم پرداخته است.
به دلیل اینکه جرم تروریسم مصادیق متعدد و متفاوتی را چه از لحاظ موضوع و چه از لحاظ شیوه و ابزار ارتکاب جرم در بر می گیرد، پیشگیری وضعی از این جرم مستلزم شناخت مصادیق، شیوه ها و ابزارهای ارتکاب این جرم می باشد. از این رو فصل دوم از این نوشتار به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته است. مبحث اول از این فصل، به مصادیق ارتکاب عملیات تروریستی پرداخته است و مبحث دوم، شیوه ها و ابزارهای ارتکاب جرم مذکور را مورد بررسی قرار داده است.
در خصوص پیشگیری وضعی از جرم نیز راهکارها و تقسیم بندی های متعددی از طرف جرم شناسان ارائه گردیده است. از جمله جامع ترین تقسیم بندی هایی که در این زمینه ارائه شده است، تقسیم بندی کلارک می باشد. لذا در فصل سوم سعی شده تا بر اساس تقسیم بندی کلارک، به بیان اقدامات پیشگیرانه وضعی که در خصوص مصادیق و شیوه های مختلف ارتکاب عملیات تروریستی کاربرد دارد، پرداخته شود. تقسیم بندی این فصل بر اساس اهدافی است که هر گروه از اقدامات پیشگیرانه وضعی به دنبال دست یابی به آن هستند.
مبحث اول از این فصل به تبیین راهکارهایی پرداخته است که سعی دارند با افزایش تلاش و زحمت ارتکاب جرم، از وقوع این جرم پیشگیری نمایند. راهکارهای ارائه شده در مبحث دوم از این فصل با این هدف اعمال میگردند تا با افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب جرم تروریسم، از وقوع این جرم جلوگیری نمایند. مبحث سوم نیز سعی دارد به بیان تکنیک هایی بپردازد که به وسیله آنها بتوان منافع قابل پیش بینی از ارتکاب جرم را کاهش داده تا از این راه تروریست ها را از ارتکاب عملیات تروریستی منصرف نمود. مبحث چهارم نیز اقداماتی را بررسی می کند که موجب کاهش تحریک تروریست ها می گردد و نهایتاً مبحث پنجم، راهکارهایی را ارائه می نماید که از طریق آنها بهانه هایی که وقوع جرم را توجیه می نمایند، حذف گردند تا از این طریق آمار ارتکاب جرایم تروریستی کاهش یابد.
در پایان این نوشتار در قسمت نتیجه گیری به بیان نتایج حاصل از این تحقیق و ارزیابی فرضیات اولیه مطرح شده خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :مسئولیت بین المللی

فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم
مقدمه:
شناخت تروریسم و پیشگیری وضعی متناسب با انواع تروریسم، مستلزم شناخت دقیق مفاهیم، مبانی و پیشینه تروریسم و پیشگیری وضعی است. زیرا همان طور که توضیح داده خواهد شد زمانی می توان پیشگیری وضعی را در خصوص جرمی اعمال کرد که مفاهیم، مبانی و پیشینه آن جرم شناخته شود. تروریسم از جمله اعمالی است که با ابزار و شیوه های مختلفی ارتکاب می یابد و هر شیوه اقتضای اقدامات پیشگیرانه متناسب با خود را دارد. از سوی دیگر تنوع مصادیق ترور و تروریسم باعث گردیده است تا اقدامات و راهکارهای مقابله با این جرم نیز پیچیده و مشکل گردد. لذا تا زمانی که مفاهیم، مبانی و پیشینه تروریسم و پیشگیری وضعی را به درستی تجزیه و تحلیل نکنیم، نمی توانیم به دنبال ارائه راهکارهای پیشگیرانه منطقی از این جرم باشیم.
پیشگیری از جرم نیز همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشر بوده که در طول تاریخ به شیوه های مختلف اعمال گردیده است. در هر جامعه ای اشخاص متخلف همواره در انتظار فرصتی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید