………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-1 چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-2 کمک های بلا عوض دولت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2-1 سوبسید مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-2-2 سوبسید غیر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-3 انواع سوبسید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-3-1 سوبسید آشکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-3-2 سوبسید پنهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-4 یارانه چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-4-1 یارانه غیر نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

 
 
2-4-2 یارانه نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-5 طبقه بندی بر اساس هدف پرداخت یارانه و نحوه روش پرداخت…………………………………………………………………….. 14
2-5-1 یارانه نقدی یا کمک های نقدی……………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-5-2 یارانه اعتبارات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-5-3 یارانه مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-5-4 یارانه برابری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-5-5 یارانه غیر نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-5-6 یارانه خرید تضمینی کالا………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-5-7 یارانه تنظیمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-6 یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است…………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-7 انواع نظام یارانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-7-1 نظام یارانه نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
2-7-2 نظام یارانه کالایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-7-3 نظام یارانه قیمت عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-7-4 نظام یارانه کالا برگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-8 یارانه در ایران وجهان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-9 مخاطرات پرداخت نقدی یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-10 آسیب های پرداخت نقدی یارانه……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-11 هدفمند نمودن یارانه ها در ایران……………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-12 تجربه هدفمند کردن یارانه ها در دیگر کشورها…………………………………………………………………………………………….. 20
2-12-1 تجربه گرانی در ترازوی مصر……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-12-2 تجربه اردن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2-13 یارانه ها و سیاست های تثبیت……………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-14 تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر…………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-15 تورم چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-16 تاثیر یارانه بر تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-17 تاثیر یارانه بر مصرف انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-18 تاثیر یارانه بر قاچاق سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-19 سایر تاثیرات یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-19-1 تاثیر یارانه بر توزیع جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-19-2 یارانه و الگوی مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-20 روش محاسبه یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-21 نحوه پرداخت یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-22 راهکارهای اصلاح نظام یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-23 اهداف هدفمندی یارانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-24 موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-25 آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی……………………………………………………………………………………………………………… 28
2-26 هدفمند کردن یارانه ها و صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-27 تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-28 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب…………………………………………………. ……………
………………………………………….. 31
2- 29 تاثیر طرح در صنعت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-30 ملاحظات اجرایی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-31 تاثیر طرح بر شهرداریها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
2-32 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-33 پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. … 36
2-33-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-33-2 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
3-2 روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-3 تعریف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-4 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
3-5 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
3-6 روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7 ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-8 پایایی و اعتبار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
3-9 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *