دانلود پایان نامه

جا دارد تا از همکاری و کمک های برادر عزیزم آقای حامد پورجوادی هم تشکر و قدر دانی کنم.
هم چنین یادی می کنم از معلم فقیدم، مرحوم چاپانی که علاقه به فیزیک را در دوران دبیرستان در من به وجود آورد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد جواد شکوری که مسائلی ورای فیزیک را به من آموخت.
و در نهایت باید از پدر بزرگوار و مادر مهربانم که در همه مراحل زندگی مدیون محبت ها و دلسوزی های آنها هستم تشکر کنم و دست هر دوی آنها را به رسم ادب ببوسم.
با آرزوی آبادی و پیشرفت سرزمین زیبایم.
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی در رشته که در تاریخ
از پایان نامه خود تحت عنوان :
با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
در تاریخ :
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/خانم از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه
مورد تصویب قرار گرفت .
بسمه تعالی
دانشکده علوم پایه
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101
کد شناسایی پایان‌نامه:
عنوان پایان‌نامه: پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی
نام و نام خانوادگی دانشجو: هادی پورجوادی یوسف آباد
شماره دانشجوئی: 900715931
رشته تحصیلی: فیزیک
تاریخ شروع پایان‌نامه:
تاریخ اتمام پایان‌نامه:
استاد / استادان راهنما: دکتر فرهاد دارابی
استاد/استادان مشاور: دکتر سپهر اربابی بیدگلی
آدرس و شماره تلفن : 09143176673
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
مدل استاندارد کیهان شناسی دچار مشکلاتی مانند مسئله افق، مسئله تخت شدگی و مسئله تک قطبی مغناطیسی بود. سناریوی تورمی که برای اولین بار توسط ” آلن گوث” معرفی شد، توانست توجیه مناسبی برای حل این مشکلات باشد. پس از اولین مدل تورمی، سناریوهای گوناگون دیگری نیز ارائه شده اند. شواهد رصدی در مورد تابش میکرو موج پس زمینه کیهانی افق های جدیدی را بر روی کیهان شناسان و متخصصان سایر حوزه ها گشوده است. در این تحقیق ما برخی مدل های مشهور تورمی را به تفصیل مورد مطالعه قرار می دهیم.علاوه بر این با تجزیه و تحلیل شواهد رصدی اخیر رصدخانه “بایسپ 2” و ماهواره “پلانک” و بااستفاده از پارامترهای r (نسبت اختلالات تانسوری به اسکالر) و n_s (پارامتر اندیس طیفی)، میزان تطابق پیش گویی های برخی مدل های معروف با شواهد رصدی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی: تورم، کیهان شناسی استاندارد، معادلات اینشتین.
مناسب است
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
فهرست مطالب
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: مبانی ریاضی کیهان شناسی استاندارد…………………………………………………………………………………………………………2
1-1 کیهان شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 اصل کیهان شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3 استفاده از تعبیر ریاضی اصل کیهان شناختی برای رسیدن به مدل فریدمن …………………………………………………………….5
1-4 متریک رابرتسون- واکر ………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5 معادلات اینشتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-6 مدل فریدمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
فصل دوم: مشکلات مدل استاندارد…………. …………………………………………………………………………………………………………..19
2-1 کیهان شناسی استاندارد ………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2 جهان در حال انبساط …………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-3 مسئله تخت بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-4 مسئله افق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-5 مسئله تک قطبی مغناطیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….26
فصل سوم: مدل تورمی “آلن گوث” رهیافتی برای برون رفت از مشکلات مدل استاندارد ……………………………………………27
3-1 مدل تورمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
3-2 ساز و کار مدل تورمی گوث ………………………………………………………………………………………………………………………..32
3-3 جهان تورمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-4 مشکلات سناریوی جهان تورمی گوث …………………………………………………………………………………………………………..46
فصل چهارم: مدل تورمی جدید- مدل تورمی آشوبناک……………………………………………………………………………………………..48
4-1 مدل تورمی جدید ……………………………………………………………………………………………………………………………………….49
4-2 نظریه SU(5) در مدل Coleman-Weinberg و سناریوی تورمی جدید ……………………………………………..55
4-3 سناریوی پالایش شده مدل تورمی جدید ………………………………………………………………………………………………………59
4-4 مشکلات مدل تورمی جدید …………………………………………………………………………………………………………………………64
4-5 سناریوی تورمی آشوبناک …………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-6 مدل پایه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-7 شرایط اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
فصل پنجم: آخرین شواهد رصدی در مورد تورم کیهانی…………………………………………………………………………………………..84
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
5-2 پتانسیل های درجه 2 و درجه 4 تصحیح شده تابشی ……………………………………………………………………………………….88
5-3 پتانسیل هیگز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
5-4 پتانسیل Coleman-Weinberg ……………………………………………………………………………………………………….94
5-5 پتانسیل با توان چهار همراه با جفت شدگی گرانشی غیر کمینه …………………………………………………………………………97
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
مقدمه
در سال 1915 میلادی آلبرت اینشتین نظریه نسبیت عام خود را معرفی کرد. این نظریه، جایگزینی برای قوانین کلاسیکی گرانش نیوتون بود. به مرور زمان این نظریه درستی خود را با

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهسلسله مراتب، استان هرمزگان

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید