گاه شمار مدیریت دانش (یوسفی وهمکاران، 1391)

  دهه ها روند پیشرفت مفهوم مدیریت دانش
   دهه1970 مدیریت دانش مطرح شد
 دهه1980 بر اهمیت مدیریت دانش افزوده شد و انتشارات مربوط به مدیریت دانش سیر صعودی یافت
 اوایل  دهه1990 فعالیت شرکتهای آمریکایی،اروپایی وژاپنی در حوزه مدیریت دانش شدت یافت
 اواسط دهه1990 شبکه های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد
 اواخر دهه1990 مدیریت دانش در زمره فعالیتهای تجاری سازمانهای بزرگ در آمد
 هزاره سوم سازمانهای بزرگ اروپایی حدود  55 درصددرآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص دادند

 
 
2-1-4 ) اهمیت مدیریت دانش
مؤلفه فکری جزئی از محصولات و خدمات بدست آمده در اهمیت توسعه مدیریت دانش و مبنای برتری در سازمانها می باشد . یقیناً مدیریت دانش اهمیت بیشتری دراقتصاد امروزی پیدا کرده است . خلق دانش و توسعه آن به عنوان عوامل کلیدی در دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی شناخته شده است . در واقع سطح دانش چگونه در شرکت مورد استفاده قرار می گیرد . و با چه سرعتی دانش در جهت ایجاد مزیت رقابتی افزایش می یایدداونپورت ،پورسانک ( 2000) . سازمان های مدرن در عصر دانش بر اساس دانش و به خاطر سپردن و عمل کردن آن و بهترین راهها در دسترس بودن دانش مورد بررسی قرار می گیرند . وسیع ترین رویکرد نسبت به مفهوم مدیریت دانش این است که از سه جز واحد تشکیل شده است :افراد فرایندها و تکنولوژی است مهم ترین استفاده مدیریت دانش کاربرد آن در تصمیم گیری ما می باشد . مفهوم مدیریت دانش ضرورت افزایش اطلاعات درزمان کوتاه را نشان می دهد که هر کس می تواند بهترین تصمیمات رادر مورد شرایط بازار ، محصولات ، خدمات و برنامه ریزی برای فعالیت های که برای موفقیت شرکت ها در رقابت یا هر عملیات دیگری که مهم است ارائه دهد  ( ملکی پور ، 1391) .مطالعه در دهه های گذشته نشان داده که اهمیت مدیریت دانش در میان افراد دانشگاهی و مدیران به طور قابل توجهی افزایش یافته است  . امروزه دانش به عنوان مبنای بنیادی برای رقابت و یک منبع مزیت سود تلقی شود . با این همه اقدامات اجرا شده حول محور پردازش دانش به تنهایی تضمین کننده مزیت راهبردی نیست و مدیریت دانش باید از ابعاد مختلف مدیریت شود . سازمان از جنبه اجرایی باید تسلط کاملی بر مدیریت دانش داشته باشند . این امرزمانی اهمیت می یابد که آن ها به دنبال حفظ بقای خود در یک محیط رقابتی و همچنین توسعه باشند از این رو بسیاری از سازمان ها در صدد مدیریت فعالانه دانش و سرمایه فکری خود برآمدند . ( نیکلاس و سیردان ،[1]2011).
برای فرایند انتقال دانش درون سازمانی ، محققان پنج عنصر کلیدی بر اساس مطالعات شناسایی نمودند . منبع ، کانال، پیام ، هستن و گیرنده ، فراگیری دانش نه تنها مقداری ازدانش جریان یافته به زیر مجموعه ها را دربر می گیرد بلکه بهره برداری زیر مجموعه ها را نیز شامل می شود.چانگ جانگ و مای چوانگ ،[2]( 2011 ).
[1] .nicolas & cerdan
[2].Chang jang
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان