دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت:

در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آن چیز که بابت اجرت منافع استیفا شده بایستی به صاحب مال مزبور بدهد. اجرت المثل نامیده می‌گردد خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او»[1] تعریف فوق فقط به انتفاع ا مال دیگری اشاره نموده می باشد. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی می باشد و کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می باشد و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌می باشد و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده می باشد گفته می‌گردد».[2]

گرفته برآورد شده و برای اقدام مورد نظر تعیین می‌گردد. مثلاً اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام اقدام عامل یا اجیر مستقل، اجره المثل استیفائی اقدام را نزد عرف محاسبه می‌کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[3]

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص:

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور می باشد:

1) فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال او نمی‌گردد. اگرچه آمر هم قصد داشته که به ان فرد اجرت بدهد.[4]

2) فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند وکار هم از مواردی می باشد که قابلیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن اقدام را نماید. به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیّت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.[5]

3) اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیّت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا اقدام مسلم محترم می باشد.[6] حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلاف رخ دهد نظر عامل مقدم می‌گردد؛ زیرا اقدام مسلم محترم می باشد و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیّت اجیر و عدم شأنیّت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن اقدام وجود داشته باشد یا در آغاز شرط کرده باشد که این اقدام را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.[7]

نحله مرادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان می باشد.[8] قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده می باشد.[9] مرحوم علامه طباطبایی «نحله» را عطیه‌ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.[10]

مطالعه تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>