دانلود پایان نامه

درصد انتروتوکسیژنیک،17.1 در صد همولیتیک و72.7 درصدسیتوتوکسیژنیک

بودند.A.veronii  وA.sobria  انتروتوکسین وسیتوتوکسین بیشتری رانسبت به

سایر گونه ها تولید می کردند در حالیکه A.veronii وA.salmocidae سلولهای

جدا شده از همولیزین را تولید می کردند.اغلب گونه های جدا شده سیتوتوکسین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد کارشناسی ارشد، پایان نامه