مولفه های هیجان
1)مولفه شناختی :
افکار ، باورها و انتظاراتی که نوع و شدت هیجان را تعیین می کند ، ممکن است برای یک فرد لذت بخش و برای فرد دیگر آزار دهنده یا کسل کننده باشد.
2)مولفه فیزیولوژیکی :
هیجان می تواند با تظاهرات و تغییرات جسمانی همراه باشد . مثلاً هنگام ترس ، ضربان قلب بالا می رود و مردمکها گشاده تر می شود.
3)مولفه رفتاری :
این مولفه به حالتهای مختلف تظاهرات هیجانها اشاره می کند. حالت اندامهای بدن و آهنگ صدا از این جمله است (آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 40)
2-1-9-ویژگی های هیجان
1)با تغییرات جسمانی همراه است.
2)هیجان در اثر یک نوع محرک /  انگیزه بوجود می آید.
3)هیجان ، تظاهرات قابل مشاهده فیزیولوژیکی و رفتاری به دنبال دارد (آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 40)
2-1-10-طبقه بندی هیجانها
ویلهم وانت [1] روان شناس مشهور قرن نوزدهم معتقد است که زیر بنای همه هیجانات شامل سه هیجان محوری است که هر یک از آنها از حالتهای متضادی تشکیل شده اند :
1)خوشایند /  ناخوشایند ، غمگینی
2)تنش /  رهایی ، آسودگی
3)شور و عشق /  آرامش.
هیجانات مثبت شامل :
شادی و علاقه و …
هیجانهای منفی شامل :
ترس ، خشم ، تعجب و …(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 42)
2-1-11-فواید هیجان
1)بقا/حیات:
در طول میلیونها سال با تکامل طبیعت ، هیجانات دستخوش رشد شده اند.
2)تصمیم گیری:
هیجانات منبع ارزشمندی از اطلاعات هستند و در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.
3)تعیین حد و مرز:
وقتی از رفتار فردی دلخور می شویم ، هیجانها به ما هشدار می دهند ، ما آموخته ایم به هیجانات خود اعتماد کنیم و از آنها خاطر جمع باشیم و به خود اجازه می دهیم که فرد مورد نظر بداند که از رفتارش احساس ناراحتی می کنیم.
این مطلب به ما کمک می کند تا محدوده ای را مشخص کنیم که در آن سلامت جسمی و روانی ما تضمین شود.
4)ارتباطات:
هیجانات در برقراری ارتباط با دیگران به ما کمک می کند.
5)وحدت / اتحاد:
شاید هیجانات بزرگترین منبع بالقوه برای اتحاد سازی میان همه افراد باشند.
6)به زندگی نشاط می دهد:
اگر فراز و نشیب زندگی نبود ، زندگی خسته کننده و بی روح می شد.
7)زمینه ساز اعتماد است:
همه انسانها دارای هیجان هستند بنابراین وجه مشترکی میان آنها وجود دارد که می تواند         اعتماد سازی بوجود آورد.
8)موجب شکل گیری هنر می شود:
اگر زیباییهای هنر وجود نداشت ، زندگی فاقد جنب و جوش بود.
9)انرژی بخش است:
وقتی در معرض خطر قرار می گیریم هیجان ، موجب افزایش توان جسمی و روانی می گردد.
10)باعث انجام کارهای خوب می شود:
بسیاری از کارها را به آن دلیل انجام می دهیم که نیروی هیجان در آن نهفته باشد(آقایار ،        شریفی درآمدی ، 1386 : 45-43)
[1]-Willhelm Wundt
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران