مولفه­ های شهر خلّاق
پايه­هاي شهر خلّاق را مي­توان در سه زمينه اقتصاد، فرهنگ و مكان در نظر گرفت. محيط­هاي قابل اعتماد شهري با آزادي­هاي تفريحي و فرهنگي مديريت مي­شوند تا افراد خلّاق را جذب و حفظ كنند. اين نيروي كار در عوض، ثروت را در اقتصاد دانش گسترش مي­دهد. شهرها براي توليد ثروت، بايد محيط­هاي شهري قوي از نظر فرهنگي از طريق برنامه­هاي بهتر كه بين مكان، اقتصاد و فرهنگ يكپارچگي، ايجاد نمايد، بسازند. شهرها به عنوان نظام­هاي فرهنگي درك مي­شوند، كه توسط ميراث انساني و طبيعي شكل گرفته­اند و محصول ارزش­ها و عقايد شهروندان خود است(21 ,2008 ,AuthentiCity).
ريچارد فلوريدا مؤلّفه­هاي اصلي خلّاقيت شهري را شامل سه مؤلّفه مي­داند كه به وسيله آن مي­توان گفت يك شهر تا چه حد خلّاق است. اين سه مؤلّفه عبارتند از استعداد، فناوري و بردباري. در بين سه زمينه خود فلوريدا براي بردباري اهميّت بيشتري قائل است. در واقع يكي از چالش هاي شهر خلّاق ساخت يك اجتماع جذّاب براي مردم است. مكاني كه به مانند بستري خلّاق باشد و همه سطوح كار و تفريح را دارا باشد. درواقع محيطي پيش­بيني شده كه قابليت و بردباري پذيرش تنوع را داشته باشد و هم چنين تسهيلات و انتخاب­هاي شيوه زندگي متنوعي كه مردم مي­خواهند را نيز ايجاد نمايد(33 ,2008 ,Cotter). ساساكي[1]  نيز عناصر ضروري براي ظهور شهر خلّاق را در شش دسته طبقه­بندي كرده است.
اول: درگيري تمامي ساكنين شهر چه دانشمندان، هنرمندان و چه شهروندان عادي در امور و فعاليّت­هاي خلّاقانه؛
دوم: هنرمندانه بودن زندگي شهروندان: كه لازمه اين كار دسترسي به درآمد، اوقات فراغت كافي، قيمت معقول كالا و خدمات با كيفيت است.
سوم: حمايت فعاليّت هاي خلّاق هنري و علمي شهر توسط دانشگاه­ها، مدارس فني، مؤسسات تحقيقاتي، تئاترها، كتابخانه ها و مؤسسات فرهنگي؛
چهارم: داشتن يك سياست محيطي جهت حفظ ميراث تاريخي و زيست محيطي؛
پنجم: وجود پايه اقتصادي متوازن در شهر به منظور حمايت از منطقه خلّاق و پايدار؛
ششم: در مديريت­هاي عمومي، شهر خلّاق متشكل از سياست­هاي شهري يكپارچه خلّاق، سياست فرهنگي يكپارچه با سياست صنعتي و سياست محيطي تحت مديريت دموكراتيك مالي عمومي است(80 ,2008 , sasaki).
[1] . Sasaki
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)