صنعت اسباب بازي
در این بخش و پس از بررسی تشخیص فرصت به بررسی صنعت اسباب بازی می پردازیم در ابتدا صنعت اسباب بازی ایران را مورد ارزیابی قرار داده و بعد صنعت اسباب بازی جهان و بازارهای این صنعت را مورد بررسی قرار می دهیم.

2-4-1-  اسباب بازي در ایران

بررسی پیشینه پژوهشهاي انجام شده در صنعت اسباب بازي در ایران به پژوهشهاي کم شماري ختم شد. براي به دست آوردن فهرستی جامع از این پژوهشها، به مراکز مرتبط مراجعه شد. فهرست پایان نامه هاي انجام شده در مورد اسباب بازي و تحقیقات انجام شده در این زمینه دریافت شد. نکته اینجاست که به جز یک منبع (بررسی وضعیت تولید اسباب بازي در ایران و برخی از کشورهاي جهان)،  سایر تحقیقات و پایان نامه ها صرفأ به موضوع اسباب بازي از دید روانشناسی و تربیتی پرداخته بودند و در حقیقت پژوهشی که در زمینه بازار اسباب بازي باشد به جز همان منبع ذکر شده یافت نشد.
پژوهش (( بررسی وضعیت تولید اسباب بازي در ایران و برخی از کشورهاي جهان ))  در سال 1375 و توسط معاونت پژوهشی کانون پرورش فکري کودك و نوجوان صورت گرفت و هدف آن شناسایی وضعیت تولید اسباب بازي در کشور بوده است. این پژوهش که از 34 تولید کننده ایرانی صورت گرفته است استقبال مردم ایران را از اسباب بازی هاي عروسکی و ماشینها و سپس اسباب بازیهاي فکري بیش از طبقات دیگر اسباب بازي ارزیابی کرده است.
همچنین ویژگیهاي مورد نظر خریداران را به ترتیب به این شرح تشخیص داده است: زیبایی و ظاهر اسباب بازي، بسته بندي، کارایی، استاندارد بودن، تبلیغات، اندازه مناسب، شهرت ، فرهنگ خانواده و قیمت. (رفیق مرند و  همکاران، 1375)
این پژوهش همچنین مشکلات تولید کنندگان را به شرح زیر بیان کرده است:  1) نداشتن تشکل صنفی مثل سندیکا و اتحادیه 2) عدم حمایت دولت 3) مشکلات اقتصادي و نداشتن امکانات کافی براي تبلیغات 4) وجود  قوانین دست و پاگیر وزارت ارشاد، صنایع بازرگانی، دارایی، کار، بیمه، گمرك، صدا و سیما در زمینه  فروش، تبلیغات، صادرات، وام، سهمیه، مالیات، شرکت در نمایشگاه  و … 5) گرانی ارز و مشکل برگشت سرمایه در زمینه صادرات و نرخ گذاري و طولانی بودن مراحل اداري صادرات 6) مسئله حمل و نقل کالا از تولید به توزیع و عدم وجود یک شرکت گسترده توزیع 7) ایجاد ارتباط با شهروندان8) اعمال سلیقه مراکز پخش و ایجاد رقابت کاذب از طریق مراکز پخش 9) تولید کنندگان غیر مجاز 10) کیفیت نامناسب مواد 11)  گرانی و نوسان قیمت مواد، 12) هزینه هاي بالاي تولید 13) هزینه هاي بالاي تبلیغات 14) نداشتن  سرمایه کافی و مکان تولید و نیز انبار براي نگهداري تولید انبوه 15) مشکل رقابت با جنس خارجی 16) نبود ضابطه و استاندارد در زمینه تولید 17) عدم نظارت کارشناسانه افراد متخصص و نداشتن مرکزیتی براي این کار.
 
تحقیق نامبرده علت گرایش خریداران به خرید اسباب بازی هاي خارجی را در ظاهر زیبا، کیفیت بالاتر، استاندارد بالاتر، تنوع اسباب بازیهاي خارجی از نظر خانواده و سوژه، کارایی و استحکام بهتر، متحرك بودن، خودکار بودن، موزیک پخش کردن، سخنگو بودن و هیجان انگیز بودن اسباب بازي خارجی می داند.
 
همچنین علاقه خانواده ها و بچه ها به انواع خاصی از اسباب بازي خارجی که معادل داخلی ندارند نیز علت این گرایش توصیف شده است. آمار کمی این نظریات حاکی از این است که حدود 30 درصد خریداران اسباب بازي داخلی و 70 درصد خارجی را ترجیح میدهند. (همان منبع(
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)