دانلود پایان نامه

 

بر خلق جهان فضل به دین جوی ازیراک   دین می باشد سر سروری و اصل معالی

(ناصرخسرو، قصیده 21، ص 43)

خواجهشمسالدین محمد حافظ شیرازی مشهورترین و محبوبترین شاعر ایرانی می باشد که شعرش مقبولیت خاص و عام دارد. وی حافظ قرآن و آشنا با لطایف کلام الهی و معارف اسلامی می باشد و به واسطه عشق سرشاری که نسبت به حقیقت دارد، با آنها که زهد دروغین و ظواهر دیانت را وسیله­ی رسیدن به منافع شخصی قرار میدهند، مخالف و از ریا و تزویر گریزان می باشد. چنانکه میگوید:

مطلب مرتبط :   پایان نامه پایان نامه، مطالعه

Written by 

Blog Express by Axle Themes
حافظا می­خور و رندی کن و خوش باش اما