انواع بازاریابی رابطه مند :
مورگان و هانت در سال 1994 الگویی از انواع بازاریابی رابطه مند ارائه کردند.
جهت دست یابی به روابط پایدار توجه به نکات زیر ضروری است:
1)رابطه بین سازندگان قطعات و ملزومات و خریداران جهت تأمین بهنگام و بهینه سازی کیفیت محصولات
2)رابطه بین سازمان و شرکت های خدماتی مثل مؤسسات تحقیقات بازاریابی ،آژانسهای تبلیغاتی و…
3)همسو کردن استراتژی با جایگاه رقبا،تغییرات تکنولوژی و سیاسی
4)برقراری رابطه بین سازمان و مؤسسات غیر انتفاعی جهت مشارکت در امور اجتماعی
5)مشارکت در طرح های تحقیق و توسعه با سازمان های دولتی در سطح محلی و کشوری
6)ایجاد روابط بلند مدت بین شرکت ها و مصرف کنندگان نهایی
7)ایجاد ارتباط و مشارکت با سایر شرکا مثل شرکت های فعال و کانال های توزیع سازمان
8)ایجاد رابطه با واحد های عملیاتی سازمان
9)ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان که منجر به برقراری (بازاریابی داخلی)در سازمان می شود.
10)برقراری روابط موثر با واحد های استراتژیک کسب و کار سازمان
2-10 مزایای بازاریابی رابطه مند:
2-10-1 منافع مشتریان:
1-اعتماد:کاهش اضطراب،اعتماد به محصول یا ارائه دهنده خدمت،داشتن احساس وفاداری به ارائه دهنده خدمت.
2-منافع اجتماعی:شناخت کارکنان از مشتریان،آشنایی مشتریان با کارکنان،توسعه روابط دوستانه با کارکنان.
3-منافع خاص:خدمات بیشتر،قیمت های استثنایی،مقدم بودن به دیگر مشتریان.
2-10-2 منافع شرکت ها :
مزیت طولانی مدتی که بازاریابی رابطه مند از دیدگاه شرکت ها دارد این است که نه تنها باعث حفظ مشتریان آنها می شود بلکه باعث افزایش سودآوری و کاهش هزینه های آنها می شود.مدیریت روابط با مشتریان بر روی حفظ مشتری به نظر می رسد که سودمند ترازجذب یک مشتری جدید می باشد.طبق تحقیقاتی که انجام شده است مشخص شده است که جذب یک مشتری جدید 5 تا 10 مرتبه بیشتر از حفظ مشتریان کنونی هزینه برداشته است(Rashid,2003,742).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
عنوان :بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین  در شهر تهران