دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

سید یزدی می­گوید:

«اگر کسی خودش را برای عملی اجیر کند، از خدمت گرفته یا غیر آن، با مرگ اجیر محلی برای اجاره باقی نمی­ماند، زیرا مورد اجاره شخص می­باشد. همچنین می باشد، اگر مستأجر بمیرد(مستأجری که اقدام متعلق به او بوده می باشد). اما اگر شخص انجام کاری را بعهده بگیرد و آن کار برذمه­اش باشد، اجاره با مرگ او باطل نمی­گردد. بلکه از ترکه او خود اجاره یا عوض آن برداشته می­گردد[1] ».

در ماده­ی 497 قانون مدنی آمده می باشد: «عقد اجاره به واسطه ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمی­گردد لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده می باشد اجاره به فوت موجر باطل می­گردد و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می­گردد»[2].

  • اجاره عقدی لازم و پس، به فوت موجر یا مستأجر منحل نمی­گردد. این قاعده­ی کلی را قانون روابط موجر و مستأجر در مدت اجاره فوت می­کند نپذیرفته و به وارثان او حق داده می باشد که به طور اجتماع اجاره را فسخ کنند. اما بایستی دانست که این حق به مجموع وارثان مستأجر تعلق دارد و تجزیه ناپذیر می باشد. پس، اگر مستأجر دارای دو فرزند باشد که یکی از آنها مایل به ادامه­ی کسب در عین اجاره، اقدام تام نباشد[3]. پس اجاره در مقداری که تلف شده باطل می باشد ودر مابقی آن صحیح می باشد نهایت این که اجیر مخیر می باشد در فسخ به خاطر خیار تبعض صفقه همانطور که مستأجر در آن مخیر می باشد[4]. و اجیر مستحق آن چیز که که انجام داده می باشد می­باشد. اما اگر متعلق اجاره اقدام تام باشد نه اجزاء آن  اجاره باطل می باشد و در تمام اجرت المثل رجوع می­کند[5].
  • اگر تلف در حین اقدام اجاره باشد اجاره باطل می باشد اجیر مستحق اجرت در آن چیز که که از کار را انجام داده باشد می باشد[6].

 

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>