دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

پژوهش کاربردی [1]می نامیم.اما وقتی اساسا برای بهبود درک خود درمورد مسایل بخصوصی که به طور معمول در محیط های سازمانی روی می دهند ونیز چگونگی حل آنها پژوهش می کنیم آن را پژوهش بنیادی یا پایه ای[2] می خوانیم که پژوهش محض[3] نیز خوانده می گردد.یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند(سکاران،1390).

این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی- پیمایشی می باشد.

الف)روش پژوهش توصیفی

در مطالعات توصیفی بر خلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلول می باشد، هدف توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه بصورت واقعی و عینی (آن چیز که هست) می باشد.در واقع مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت انجام می شود.

هدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.در بساری از موارد ممکن می باشد چنین اطلاعاتی حتی بیش از هرگونه اقدامی در زمینه تغییر رویه های کاری جنبه حیاتی داشته باشد(سکاران،1390).

ب)پژوهش پیمایشی (زمینه یابی)

پژوهش پیمایشی عبارتست از مشاهده پدیده ها به مقصود معنا بخشیدن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده.به عبارت دقیق تر پژوهش پیمایشی، یک فرایند پژوهشی می باشد که به مقصود جمع آوری اطلاعات درمورد این موضوعات که گروهی از مردم چه میدانند، چه فکر میکنند ویا چه کاری انجام میدهند، اجرا میشود.مقصود از «چه می دانند» این می باشد که مردم چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدیده آورده اند.مراد از «فکر کردن» این می باشد که عقاید، نگرشها، ارزشها و باورهای مردم چه هستند؟ زمینه یابی نباید برای جمع آوری اطلاعات از منابع موجود به کار برده گردد؛ بلکه این فرایند پژوهشی اظهارات مردم را درمورد اینکه چه می دانند و چه فکر میکنند اندازه گیری می کند(دلاور،1384).

بر طبق طبقه بندی و استاندارد صنایع[4]کارخانجات صنعتی به 2 دسته ی کارخانه های بزرگ و کوچک تقسیم می گردد.این نوع از طبقه بندی ها سیستم طبقه بندی برای اطلاعات اقتصادی صنایع می باشد.بر اساس[1]Applied research

[2] Basic or fundamental research

[3] Pure research

[4]International Standard Indastrial Classification (I.S.I.C_REW3.1)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>