پایان نامه ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-2)اظهار مسئله

امروزه تأثیر صادرات بیش از آنکه به ارز آوری برای شرکتها مهم باشد، در اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و عواملی از این دست اهمیت می یابد. از طرفی برای صادرات بایستی تولیدی مازاد بر مصرف داخلی داشت و این امر مستلزم تولید بیشتر می باشد. در کشورهای کمتر توسعه یافته که از لحاظ سرمایه گذاری کمبود آن احساس می گردد و یا روند سرمایه گذاری به کندی انجام می شود لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور برای جذب سایر سرمایه گذاری ها مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیده می گردد که این امر منجر به فراهم آمدن زمینه برای تولید و یا تولید بیشتر می گردد که به دنبال آن تولید بیشتر منجر به صادرات بیشتر می گردد (هوشمند و همکارن، 1389).

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، جهانی سازی بازارها و ارتباطات متقابل اقتصادها دارای اهمیت ویژه ای می باشد. حتی شرکتهایی که فعالیت های داخلی را انتخاب می کنند نیز تحت تاثیر این محیط قرار دارند و با چالش های رقابت بین المللی قرار دارند. در این محیط صادرات یک استراتژی اساسی برای بقا و رشد می باشد. هدف شرکت های صادر کننده از عرضه کالا به بازارهای خارجی کسب سود، درآمد مستمر و افزایش رقابت پذیری در طول زمان می باشد. شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی به مقصود بهبود عملکرد صادراتی کشور مهمترین عامل ایجاد تعادل بین اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی می باشد (حقیقی و همکاران، 1387).

مورگان[1] و همکاران (2004) به این نکته اشاره کردند که مزیت رقابتی در ارتباط با موقعیت شرکتها و ترکیبی از هزینه، محصول و خدمات در بازارهای خارجی می باشد. مزیت در هزینه شامل منابعی می باشد که در تولید مصرف می گردد و به قیمت و ارزش درک شده مشتری در بازارهای صادراتی تاثیر می گذارد. مزیت در محصول به کیفیت، طراحی و دیگر توجه های محصول در مقایسه با رقبا اشاره دارد. مزیت در خدمات شامل عناصر و خدماتی می باشد که برای شرکت ارزش آفرین می باشد مثل ارسال سریع محصول و کیفیت بالای کالای فروش رفته. به علاوه جنبه ها، بازاریابی مزیت رقابتی به معنی جمع آوری اطلاعات در مورد میزان ادراک مشتری از محصولات و خدمات و یا مطالعه موقعیت شرکت در بازار و مقایسه آن با رقبا می باشد. از دیدگاه بعضی از تحقیقات، مزیت رقابتیتصمیم گیری مناسب در این حوزه می باشد. تحقیقات نشان داده می باشد که تعهد ارتباط مثبتی با عملکرد صادرات دارد(سرا و همکاران،2012).

از اینرو از آنجاییکه استان گیلان دارای موقعیت خاص جغرافیایی خاص و نوار مرزی با کشورهای دیگر می باشد و از طرف دیگر با وجود منطقه آزاد انزلی شرایط صادرات برای شرکتها در آن تسهیل گردیده می باشد، در این پژوهش بدنبال مطالعه عوامل موثر بر گرایش به صادرات شرکتهای تولید کننده در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشیم.

1-3)اهمیت و ضرورت پژوهش

[1] mourgan

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>