تیر ۱۸, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

گیری اندازه ی شرکت و تعداد کارکنان صورت گرفته می باشد، در این مطالعه،از تعاریف کمیته اروپایی بهره گیری شده می باشد.به نظر می رسد بهترین اندازه گیری در نظر گرفتن ویژگی های صنعت نساجی باشد.شرکتهایی با کمتر از 10 نفر کارمند کوچک محسوب می شوند، زیرا آنها بسیار کوچک بوده و به کسب و کارهای خانوادگی گرایش دارند.تعدادی از مطالعات، ارتباط مثبتی بین اندازه شرکت و ویژگی های صادراتی و گرایش صادراتی را کشف کرده اند(سرا و همکاران،2012).[1]

بسیاری از محققان بین اندازه شرکت و فعالیت های صادراتی را مورد مطالعه قرار داده اند.اندازه شرکت از طریق حجم فروش سالانه و تعداد کارکنان اندازه گیری شده می باشد(کاوسگیل و نوار،1987).[2]

2-16-1-3)بهره گیری از تکنولوژی:

گرایش ها و تراکم تکنولوژی در ارتباط با گرایش به صادرات می باشد.کاوسگیل (1993) دریافت که گرایش بیشتر به تکنولوژی در ارتباط با شرکتها موجب تطبیق پذیری کمتر آنها می گردد.این موضوع نه تنها در مورد وضعیت محصول در بازار صادراتی می باشد،بلکه در رویکرد کلی آنان در مورد موقعیت صادرات می باشد.جین[3](2001) نشان داد که شرکتهای با تکنولوژی بالا بر بازارهای جهانی تاثیر می گذارد.یلی رنکو[4](2002) بر این موضوع بحث نمود که تکنولوژی های برتر بهتر در بازارهای خارجی کاربرد دارند و آنها بر سرمایه های اجتماعی، دانش و یادگیری در مورد فرصتهای رشد بین المللی و موفقیت در این زمینه بحث کردند.پس، شرکتهای کوچک و متوسط به طور بالقوه تأثیر مهمی در گرایش به صادرات دارند و چندین تأثیر هایی در هنگام تاثیر گذاری به انتقال دانش و تکنولوژی مشخص می گردد (سرا و همکاران،2012).

2-16-2)ویژگی های تصمیم گیرندگان:

در این بخش به مطالعه ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیم که خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می گردد.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد گردید.

2-16-2-1)ویژگی های عینی:

[1]Serra & etal

[2]Cavusgil & Naor

[3]Jane

[4]Yeli-Renco

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>