دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

و همچنین جذب مشتریان جدید انجام گردد.یعنی مشتری جدید می تواند حتی خلق مشتری جدید باشد و نه الزاما جذب مشتریان رقیب.

و گرایش به صادرات تمایل و میل قلبی برای ادامه صادرات می باشد.

1-9-1-2) ویژگی های شرکت: ویژگی های شرکت که مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از:اندازه شرکت،مزیت رقابتی،بهره گیری از تکنولوژی

انداز شرکت: اندازه شرکت یکی از پر اهمیت ترین متغیرها در زمینه ی صادرات می باشد،با این وجود در شرکتهای کوچک صادراتی به اندازه شرکت توجه زیادی نمی گردد.تعداد کارکنان،میزان فروش و حجم دارایی های شرکت مهمترین معیارها برای بدست آوردن اندازه می باشد.مطالعات بسیاری برای اندازه گیریاندازه ی شرکت و تعداد1-9-1-3) ویژگی های تصمیم گیرندگان: در این بخش به مطالعه ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیمکه خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می گردد.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد گردید

ویژگی های عینی: ویزگی های عینی شامل سن مدیران،سطح تحصیلات،تاثیر زبان خارجی می باشد که به مطالعه هر یک از آنها می پردازیم.

سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات می باشد.اگرچه ورا و آرتگان[1](2005)در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا[2](2003)پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی هست.گرایش  زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران می باشد.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که در ارتباط با رشد و توسعه باشد،بر می گزینند.صادرات نیاز به انرژی قابل ملاحظه ای دارد که تصمیم گیرندگان آن نیز جوان هستند.ممکن می باشد اینگونه درک گردد که مدیران مسن تر به امنیت در کار اهمیت بیشتری می دهند و کمتر گرایش به ریسک در صادرات دارند. علاوه بر آن، آنها بیشتر به بازارهای بین المللی فکر می کنند و عکس العمل های مثبت در مورد مسائل بین المللی دارند. در نهایت آنها نسبت به تصمیم گیرندگان مسن تر بیشتر به کسب درآمد و فروش فکر می کنند(سرا و همکاران،2012).

[1]Alema-vera & Suarez-Artegan

[2]Obben & Magagula

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>