دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1. مقدمه

فعالیت وکار، پایه و اساسی می باشد که نظام آفرینش بر روی آن استوار می باشد و ضامن بقای هر آفریده­ای می باشد. کوشش و زحمت برای رفاه و آسایش خود وخانواده و خدمت به جامعه از دیدگاه اسلام نوعی عبادت می باشد، به گونه­ای که قرآن آن را با نماز پیوند زده می باشد. اسلام که دینی می باشد فطری و اجتماعی کسب وکار را واجب شمرده می باشد و برای افرادی که بیکار می­نشینند ارزشی قائل نشده می باشد. از آنزمان که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته­ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیما کار کنند از کار دیگران بهره گیری می­نمودند و بدیشان چیزی به عنوان دستمزد می­پرداختند. با این تغییر و تحول ارتباط کار به وجود آمد؛ عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می­گذارند و از راه عوضی که به دست می­آورند زندگی خود را تأمین می­نمایند؛ در برابر؛ دسته­ای دیگر ازکار دسته­ی اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت بهره گیری می­کردند. به کسانی که برای دیگران در مقابل اجرت کار می­کنند،اجیر اطلاق می­گردد.  عقد اجاره از مهمترین عقودی می باشد که در بین مردم معمول و رایج می باشد.  این عقد یکی از راههای کسب رزق و روزی می باشد. در متون فقهی و حقوقی بیشتر به مبحث اعیان ارتباط موجر و مستأجر و عین مستأجره پرداخته شده وکمتر درمورد اجیر و احکام آن بحث شده می باشد. لذا پژوهش حاضر احکام اجیر را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد مطالعه قرار می­دهد تا هم ابهاماتی را که در این زمینه هست برطرف کند و هم مقایسه ای بین فقه و حقوق انجام دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام می­گیرد متشکل از چهار فصل و نتیجه گیری  می باشد. فصل اول کلیات و تعاریف، فصل دوم ارکان و آثار اجاره، فصل سوم انحلال اجاره و فصل چهارم به قراردادکار می­پردازد و در نهایت به نتیجه­گیری همت گمارده خواهد گردید.

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>