در این تحقیق تاثیر استقرار و اجراء سیستم مدیریت کیفیت ایزو بر سیستم های داخلی شرکت از جمله کاهش ضایعات و انگیزش کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است و در تحقیق حاضر اثرات سیستم مدیریت کیفیت بر فرآیندهای فروش و صادرات است که در هر دو تحقیق به اثرات مثبت ایزو اشاره گردیده است .
۴) پایان نامه ۱۳۷۵ ، باعنوان :
«بررسی سیستم کنترل کیفیت صنعت الکترواپتیک شیراز در مقایسه با استانداردهای سری ISO 9000»
در این تحقیق تاثیر تعاملی استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو و کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است ولی در تحقیق حاضر اثرات سیستم مدیریت کیفیت بر فرآیندهای فروش و صادرات است .
۵) پایان نامه احمدرضا کسرائی، ۱۳۷۵ ، باعنوان :
«بررسی موانع اجرای استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ در صنایع کشور»
در تحقیق فوق بررسی موانع اجرای استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ در صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفته است که در تحقیق حاضر نیز اشاره بر موانع اجرای ایزو شده ولی اثرات سیستم مدیریت کیفیت بر فرآیندهای فروش و صادرات موضوع اصلی بوده است.
پایان نامه مریم کریمی باعنوان :
بررسی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های دریافت کننده گواهینامه ایزو
( مطالعه موردی : شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو در استان اصفهان )
در این تحقیق اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های دریافت کننده گواهینامه ایزو مورد بررسی قرار گرفته و اینکه ایزو به دلایلی که در تحقیق اشاره شد نتوانسته است اثربخشی لازم را داشته باشد ولی در تحقیق حاضر اثربخشی ایزو در شرکتهای دارنده گواهینامه و مقایسه آن با شرکتهای فاقد گواهینامه مورد بررسی قرار گرفته است و بر اثرات مثبت ایزو اشاره کرده است .
بنابراین می توان گفت که به طور کلی در تحقیقهای داخلی بر تاثیرات ایزو ، موانع اجرای ایزو ، و مقایسه آن با سیستم مدیریت کیفیت در مکانی دیگر مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر از لحاظ موضوعی و مکانی با یکدیگر متفاوت بوده و در مکانهای مختلف تاثیرات آن مطابق با موضوع متفاوت بوده ولی در کل اثرات مثبت داشته است . تفاوت این تحقیق نیز با تحقیقهای مشابه بیشتر از لحاظ موضوع و مکان و فرضیه ها و روشهای آماری و مدل مفهومی بوده است .
۵-۱۲ محدودیت های تحقیق :
محدویت های تحقیق آن دسته از عواملی هستند که در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب مانع ایجاد می کند ، که معمولاً با دو نوع محدودیت مواجه هستیم : محدودیت های در اختیار محقق و محدودیت های خارج از اختیار محقق .
محدودیت های پژوهشی قابل کنترل ممکن است به دلایلی نظیر ضیق وقت یا اقتضای موضوع کنترل آنها میسر نشده باشد و پژوهشگر آنها را همانگونه که هست پذیرفته باشد . مانند محدودیت های موجود در انتخاب نمونه ، عدم توانایی در کنترل همه متغیرهای بازیگر در موقعیت پژوهشی ، محدودیت در صحت و دقت ابزار اندازه گیری
۱) در مراحل اجرا و جمع آوری پرسشنامه ها مقاومت برخی از شرکت ها در ارایه اطلاعات مالی و دسترسی به آمار و اطلاعات
۲) وجود متغیرهای مداخله گر و ناخواسته که به گونه های مختلف، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره انداختند .
۳) کمبود منابع علمی قابل دسترس و استفاده حداقل به صورت فارسی در این زمینه موجود است که به طور مستقیم به موضوع مورد مطالعه و تحقیق مربوط باشد ، به همین دلیل نیازمتد استفاده از منابع لاتین می باشم که خود مشکلات دیگری همچون محدود بودن زمان و برگردان درست متون لاتین به فارسی و یک دست کردن آنها را به همراه دارد .
۳) عدم دسترسی به مدیران شرکت ها
۴) اثرات تورم و مشکلات اقتصادی در نوسان قیمت ها و تاثیر آن بر نوسان فروش و صادرات
در تحقیقات علوم رفتاری ، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است . اما به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حد الامکان پیش بینی ، شناسایی و تمام احتیاط های لازم را به منظور کاهش آنها به کار برند .
در این تحقیق محدودیت مکانی به دلیل دسترسی کلیه شرکتها در یک محدوده وجود نداشت .
اما در قلمرو موضوعی ، کمبود منابع داخلی که مستقیماً بر بخش های مختلف موضوع اشاره داشته باشند را می توان از محدویت های تحقیق عنوان کرد .
۵-۱۲ جمع بندی :
در این فصل نتایج تحقیق،پیشینه تحقیق، پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی مطابق با فرضیه های تحقیق ارایه گردید .
پیوستها و ضمایم
نمونه ای از خط مشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ :
خط مشی کیفیت
شرکت ****
کد : QSB-QM-02-00
شرکت تولیدی***** در جهت اجرای وظایف و اهداف سازمانی و تولید و ارایه محصولات و کالاهای با کیفیت مطلوب و ایجاد زمینه هایی در جهت الزامات و خواسته‌های بهبود مداوم و اثر بخشی در سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000 ، تعیین چارچوب برای تعیین و بازنگری اهداف کیفیت در درون سازمان و تسهیل ارتباط برون سازمانی با هدف جلب رضایت مشتریان و تحلیل نیازهای آنان، همچنین مورد استفاده قرار دادن فرآیندهای بهبود مستمر به عنوان ابزاری در جهت بهبود کارآیی ، اثر بخشی و بهره‌وری شرکت ، و بهبود رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع، تلاش در جهت اقدامات اصلاحی فرآیندها و اقدام پیشگیرانه و توجه به فرآیند محوری در تجزیه و تحلیل سیستم سازمانی مدیریت و تولید شرکت. ،افزایش میزان رضایت مشتری از طریق بکارگیری مؤثر سیستم و فرآیندهایی که به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم می پردازد، همچنین زمینه را در جهت تحقق اهداف ذیل نیز فراهم می آورد :
برنامه ریزی بهتر تولید در جهت کاهش اتلاف زمان وافزایش کارایی
کنترل وکاهش ضایعات وتوقف خط تولید
کنترل وهماهنگی خریدها وسفارشات شرکت
۴- کنترل موجودی مواد ، نگهداری وفروش محصول
۵- بهینه وبروز سازی سیستم تعمیر ونگهداری خط تولید شرکت
۶- افزایش رقابت ورضایت مشتریان شرکت
از آنجائیکه دستیابی به اهداف فوق واستقرار ، حفظ واجرای مؤثر واثر بخش سیستم مدیریت کیفیت ، نیازمند تلاش ومشارکت تمام کارکنان محترم شرکت میباشد ، مدیریت شرکت ضمن متعهد دانستن خود وپشتیبانی از این طرح ، وبمنظور هماهنگی بیشتر ، با انتخاب اعضاء کمیته راهبردی ومعرفی نماینده مدیریت در اجراء صحیح سیستم فوق نظارت خواهد داشت .
بنابراین از تمامی همکاران عزیز انتظار دارد با همدلی ، همکاری وهمفکری صمیمانه خود در انجام این مهم شرکت را یاری نموده ، تا با نظارت وارزیابی مستمر فرآیندهای شرکت ، ضمن استقرار وحفظ استاندارد مذکور ، زمینه مناسب جهت رسیدن به نظام مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) فراهم گردد .
مدیرعامل شرکت***
پرسشنامه :
 

نوشته ای دیگر :   دسترسي به منابع مقالات : تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.