فرضیه ۲): «صادرات»
۱) صادرات از ابعاد دیگر مثلاً صادرات منطقه ای ، ملی و استانی بررسی شود.
۲) صادرات با توجه به دسته محصولات مورد بررسی قرار گیرد .
۳) صادرات بر اساس نوع کیفیت مورد بررسی قرار گیرد .
۴) صادرات بر اساس نوع استانداردهای محصول مورد بررسی قرار گیرد .
۵) صادرات به چه نوع کشورهایی انجام می شود .
سایر پیشنهادهای تحقیقی :
۱) بر روی متغیرهای مقایسه انواع سیستم های کیفیت مستقر شده در شرکت ها تحقیق شود. مثلاً سیستم های مدیریت کیفیت زیست محیطی و بهداشت و ایمنی
۲) ارایه آموزش و آگاهی به مدیران واحدهای تولیدی جهت اهداف و ضرورت های استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت
۳) مقایسه شرکتها بر اساس استاندارهای محصول و استاندارهای مدیریت کیفیت صورت گیرد .
۴) نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر داشتن کارکنان و سازمان توانمند
۵) رقابت پذیری کیفیت نسبت به قیمت در سطح ملی
۶) بهبود کیفیت و استانداردسازی عایق های رطوبتی مبنی بر بهبود شاخص های زیست محیطی
۷) تاثیرکیفیت برایجاد شبکه ها وکانال های بازاریابی داخلی وخارجی محصولات عایقهای رطوبتی
۸) تاثیر کیفیت بر ایجاد شبکه های خرید مواد اولیه
۵-۱۱ اشاره به تحقیقات مشابه :
نتایج به دست آمده از بررسی نتایج پیشینه تحقیق ها (داخلی) نشان می دهد تعداد زیادی مقاله و
پایان نامه مرتبط با موضوع انجام شده است که در این تحقیق به طور خلاصه به ۶ نمونه از تحقیق
ها (پایان نامه ها ) و نتایج آنها اشاره می شود .
۱) پایان نامه،۱۳۸۴، با عنوان :
«بررسی تاثیر سیستم ایزو بر بهره‌وری منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان»
در این تحقیق تاثیرات ایزو بر بهره وری منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته و به نتایج مثبت آن اشاره کرده است ، در تحقیق حاضر تاثیر استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو بر بهره وری منابع انسانی و نیز سیستم های داخلی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است ولی هدف اصلی ” اثرات سیستم مدیریت کیفیت بر فرآیندهای فروش و صادرات است” ،که حاکی از اثرات مثبت اجرای سیستم بر فرآیند های فوق بوده است .
۲)پایان نامه۱۳۸۱، باعنوان :
«ارزیابی نتایج استقرار مدیریت کیفیت(استانداردهای‏‎ (ISO 9000‎ برتولید در نیروگاه شهیدرجائی»
در این تحقیق نتایج استقرار مدیریت کیفیت بر تولید مورد بررسی قرار گرفته و در پایان بر تاثیرات مثبت آن اشاره کرده است و در تحقیق حاضر تاثیر استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو بر تولید به طور غیرمستقم اشاره شده و مباحث تاثیرات ایزو بر فروش و صادرات موضوع و هدف اصلی بوده و به نتایج موثربودن آن هم اشاره شد.
۳ )پایان نامه ۱۳۷۸، باعنوان :
«بررسی اثرات استقرار سیستم تضمین کیفیت براساس استانداردهای بین‌المللیISO 9000 در شرکت صنایع غذایی بینالود»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.