۷٫ وجود معادن و کارخانجات تولید پودرهای تالک
۸٫ عقد قراردادهای بزرگ توسط نهادهای دولتی و خصوصی درسطح کشور باتولیدکنندگان دلیجانی
۹٫ وجود هزاران نمایندگی فعال فروش و نصب عایق مربوط به دلیجان در اقصی نقاط کشور
۱۰٫ تصدی حدود ۱۵۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم و انتفاع کارگران و خانواده های آنها از اشتغال ایجاد شده در دلیجان
۱۱٫ ارزانی هزینه و سهولت حمل و نقل با توجه به مجاورت با یکی از راههای جنوبی کشور
۱۲٫ وجودکارخانجات ساخت و نصب تجهیزات خطوط تولید عایق رطوبتی درایران وخارج کشور
جدول ۲-۱ اطلاعات عمومی صنعت عایق رطوبتی دلیجان

عنوان صنعت عایق صنعت عایق عایق های رطوبتی دلیجان
محل استقرار صنعت عایق استان مرکزی – شهرستان دلیجان
دسته محصولات اصلی صنعت عایق عایق های رطوبتی دولایه (ساده و صادراتی )و تک لایه
میزان کل اشتغال صنعت عایق فعلی: ۱۴۰۰ نفر مستقیم وبا احتساب نماینده های فروش ، نصاب ها در سطح کشور ۱۸۰۰۰ نفر

۲-۲۷ عوامل انگیزشی ورود به صنعت عایق :
از جمله عوامل ذیل :
۱- فن آوری غیر پیچیده و نیمه مکانیزه تولید عایقهای رطوبتی پیش ساخته
۲-کنجکاوی و هوشمندی برخی از کارگران و تکنسین های ماهر در الگو برداری از اولین واحد
۳- هزینه های سرمایه گذاری ثابت در حد متوسط در زیر ساخت ها و شکل گیری واحد ها
۴- حمایتهای مالی نسبتا تسهیل شده بانک ها و بنگاههای مالی و وجود پتانسیل های مالی سرمایه گذاران در یک حرکت و کار جمعی.
۵- وجود فرهنگ از پیش شکل گرفته تجاری- اقتصادی منطقه دلیجان بواسطه موقعیت های جغرافیایی و مواصلاتی .
۶- انگیزه تحرک اجتماعی بواسطه تعامل مستمر با شهرهای تهران و اصفهان که در مسیر هر دو قرار دارد .
۲-۲۸ عوامل بازدارنده ورود به صنعت عایق :
همچنین سرعت وعمومیت در سرمایه گذاری ها در این صنعت منجر به این شد که برخی از زیر ساخت های مدیریتی و مکانیزم های کسب وکار از قوت وقدرت کافی برخوردار نگردند وموجبات موانع ورود رقبای خارج از صنعت عایق به صنعت فراهم گردیده است ، از آن جمله :
– عدم وجود بازاریابی فعال وعلمی ،که بصورت مستمر نیاز های مشتریان وبازار را تحلیل اجرایی نماید.
– کیفیت پایین برخی مواد اولیه ومحصولات تولید
– چالش استاندارد ملی و اجباری محصول
– تکنولوژی نسبتا قدیمی شده ومستهلک در خط تولید عایق های رطوبتی
– محصولات جانشین و تبدبل آن از خطر بالقوه به خطر بالفعل
– چالش بازار سیاه مواد اولیه ازجمله قیر، تیشو وفویل بویژه در فصل کار
– حجم بالای نقدینگی بویژه در تامین مواد اولیه
– ساختار و عملکرد مدیریت سنتی منابع انسانی