– کاربرد این استاندارد در سال‌های اخیر در تولید و تجارت جهانی و منطقه‌ای از اهمیت خاص و رو به گسترش برخوردار گردیده‌است و می‌رود که بتدریج در تولید داخلی در کشورها نیز از چنین اهمیتی برخوردار گردد.
– بنا برتوصیه بسیاری از متخصصان ذیصلاح مدیریت کیفیت، برای ایجاد و استقرار سیستم مدیریت کیفیت مناسب است که استانداردهای ایزو ۱-۹۰۰۴ و ۲-۹۰۰۴ بعنوان اساس و راهنمای ایجاد سیستم در نظر گرفته شود و همزمان حداقل الزامات تعیین شده در استانداردهای ایران ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲ و ۹۰۰۳ به عنوان الگوی تضمین کیفیت نیز تامین گردد.
– بسیاری از متخصصان مدیریت کیفیت، استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ را پدیده یا موضوع یا فن فوق‌العاده جدید یا اختراع جدید نمی‌دانند، بلکه معتقدند تدوین کنندگان این استانداردها اکثریت اصول اجرایی و مدیریتی که تا دهه ۱۹۷۰ در زمینه کنترل و بهبود کیفیت در بسیاری از کشورهای فعال در رقابت بین‌المللی از خود اثرات تاثیرگذار بر کیفیت، کاهش ضایعات و بهره‌گیری از خلاقیت و توانایی انسان‌ها، بر جای گذارده بودند را گردآوری نموده و آنرا در قالبی مدیریتی و بر پایه این دیدگاه که کیفیت در بخش به بخش سازمان خلق می‌گردد، به جامعه آگاه و جستجوگر ابزارهای مدیریتی موثر در صنعت جهانی و از طریق سازمان بین‌المللی استاندارد عرضه نموده‌اند.
تمامی استانداردهای ایزو بر اساس پیش نویس های مربوط بایستی هرپنج سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرند تا مورد تایید مجدد و یا تغییر قرار گیرند و یا جمع آوری شوند. کمیته فنی۱۷۶ ایزو، بازنگری دو مرحله ای را در سال۱۹۹۰ آغاز کرد که مرحله اول آن در سال۱۹۹۴ در قالب «ایزو۹۰۰۱ ویرایش۱۹۹۴» به پایان رسید و مرحله دوم از سال۱۹۹۶ آغاز شده است. توجه به نیازها و خواسته های مشتری از علل مهم اعمال تغییرات در این استانداردها بوده است. این امر نتیجه بررسی و تحقیق جهانی است که کمیته فنی ۱۷۶ در سال۱۹۹۷ در مورد۱۱۲۰ مشتری و استفاده کننده انجام داده و منجر به نتایج زیر شده است:
– استانداردهای ایزو۹۰۰۰ بایستی سازگاری و همگونی بیشتری با استانداردهای ایزو۱۴۰۰۰ داشته باشد.
– استانداردهای ایزو۹۰۰۰ بایستی ساختار فرآیند گرا داشته باشند.
– استانداردهای ایزو۹۰۰۰ بایستی امکان حذف الزاماتی را که ممکن است برای سازمان هایی کاربرد نداشته باشد فراهم آورند.
– استاندارد ایزو۹۰۰۰ بایستی نشان دهنده بهبود مستمر و پیشگیری از بروز عدم مطابقت باشند.
– ویرایش۱۹۹۴ بیشتر به موثر بودن می پردازد حال آنکه ویرایش جدید لازم است به موثر بودن و کارایی به طور همزمان اهمیت دهد.
– ویرایش جدید ایزو۹۰۰۴ لازم است در جهت تحقق اهداف همه طرف های ذینفع از قبیل صاحبان سرمایه، مالکان، کارکنان، عرضه کنندگان و حتی جامعه حرکت کند.
– استانداردها بایستی به کارگیری آسان، درک راحت و کاربرد زبان و واژگانی واضح را مدنظر قرار دهد.
۲-۲۰ تضمین کیفیت و استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰
از دیدگاه عمومی و بر پایه اصول علمی، (تضمین کیفیت) شواهدی را فراهم می آورد تا بر اساس آنها کلیه اشخاص ذیربط (از جمله مدیران، کارکنان و مشتریان اعتماد داشته باشند که تمامی فعالیت های مرتبط به کیفیت به طور موثر و کارا به اجرا در می آید.
در استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ به ممیزی سیستم کیفیت تاکید شده است، به طوری که انجام توام با هدف و برنامه آن ابزاری موثر برای تضمین کیفیت در هر سازمان طالب کیفیت، استمرار کیفیت و بهبود مستمر محسوب می شود.
استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ در واقع تعیین کننده، ویژگی ها و یا مشخصات فنی برای محصول نیستند بلکه استانداردهایی می باشند که بر فرآیند و عملکرد تمامی فعالیت هایی که بر کیفیت محصول یا خدمت نهایی تاثیر گذار است، توجه دارد و به همین دلیل برای هر صنعتی دارای کاربرد است.
استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استانداردهایی مدیریتی بوده و به این نکته تاکید دارد که کیفیت باید در فرآیند تولید و در تمامی بخش های یک سازمان (کارخانه یا شرکت) از جمله بخش طراحی، بخش تدارکات، بخش تولید، بخش کنترل کیفیت، بخش آموزش و غیره بوجود آید.
۲-۲۱ مزایای ثبت سیستم مدیریت برای سازمانها :
شرکتهاوسازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و میزان سودآوری علاقمندی زیادی برای ثبت سیستمهای مدیریتی همچون ISO 9001، ISO 14001 ،OHSAS 18001 دارند، زیرا باید نیازهای بازار، رضایت مشتری یا نیازمندیهای قانونی و تجاری را پوشش دهند. اجرای سیستماتیک و موفق این استانداردها با هدف ارتقای بهره وری و کاهش هزینه موجب می شود سازمانها از قابلیت رقابتی بالا برخوردار گردند و به سود آوری برسند.
بعلل اساسی علاقمندی سازمانها برای دریافت گواهینامه های استاندارد بین المللی ISO عبارتست از:
– بهبود فرآیند های سازمانی
– تولید محصول با کیفیت بهتر
– کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول و ایجاد تقاضا
– حصول اطمینان ازبرآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان
آمار ها نشان میدهد از مزایای استقرار و ثبت سیستمهای مدیریت کیفیت در شرکتها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۸۳% بهبود کنترل مدیریت گزارش
۷۰% بهبود واقعی در ارایه خدمات به مشتریان
۶۴% موفقیت در انعقاد قرارداد فروش و ارایه خدمات
۴۸% افزایش سهم بازار
۲-۲۲ نظامنامه در استاندارد مدیریت کیفیت ایزو :
این مدرک به صورت کتابچه ای تهیه میگردد که با مطالعه آن نحوه کلیه الزامات استانداردبه طور خلاصه در نظامنامه آورده می شود، اجرای سیستم در آن شرکت از آن استنباط می گردد .درچند دهه گذشته، کیفیت درتولید یکی از اساسی ترین ومهم ترین موضوعات مطرح در صنایع کشورهای صنعتی بوده و به تدریج این عامل مهم به صنعت کشورهای در حال توسعه نیز وارد شده است. گرایش به کیفیت، ابتدا به صورت کنترل کیفیت محصول نهایی مطرح و اجرا شد.
پس از چندی با توجه به اهمیت آن در افزایش فروش و گسترش بازار، شرکت های تولیدی علاوه بر محصول نهایی،‌کنترل کیفیت مواد اولیه و خام مورد استفاده برای تولید را مورد توجه قرار دادند. پس از آن کنترل و فرآیند تولید و آزمایش ها و نمونه برداری در حین تولید نیز بدان افزوده شد. با گذشت زمان راهکارهای تازه و تازه تر چهره نمود و سرانجام کیفیت، مفهوم جامع تر و عمیق تری پیدا کرد به طوری که امروزه از«مرغوبیت نهایی» به «رضایت خریدار و مشتری» تغییر یافته است.
۲-۲۳ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001 )
یک سازمان با دریافت گواهینامه ایزو برای همه روشن می کند که سیستم مدیریت آن توسط شخص ثالث بیطرفی مورد ممیزی و بازرسی قرار گرفته است ، بنابراین اعتماد مشتری به چنین سازمانی بیش از سازمانهای دیگر است . شایان ذکر است که منافع حاصل از استقرار سیستم در یک سازمان فقط به کسب اعتماد مشتری و دستیابی به سهم بیشتر در بازار خلاصه نمی شود بلکه منافع بسیاری برای مدیریت سازمان در پی خواهد داشت که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد :
۱- بهبود در برنامه ریزی سازماندهی و کنترل سازمان توسط مدیریت
۲- بازاریابی موثر و کارآمد در جهت افزایش تعداد مشتریان
۳- بالا بردن سطح رضایت مشتریان از طریق ایجاد اطمینان بیشتر و ارایه خدمات بهتر به آنان
۴- اعمال کنترل های موثر بر فرایندها و بهبود روشها
۵- کاهش هزینه ها ،ضایعات ، دوباره کاریها و تعداد خطاها
۶- بهبود کیفیت و نحوه ارایه خدمات
۲-۲۴  استاندارد در ایران :
اولین تشکیلات رسمی مربوط به استاندارد در ایران، در سال۱۳۰۴ هجری شمسی و بعد از تصویب قانون اوزان و مقیاسها در ایران تاسیس شد، اما تا سال۱۳۳۱ این موسسه فعالیت چندان مهمی انجام نداد. تا آنکه در سال۱۳۳۱ و با توجه به افزایش سطح مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها و لزوم نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی کشور، هسته اولیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در سال۱۳۳۹ موسسه استاندارد ایران به عضویت سازمان استانداردهای بین المللی (ISO) درآمد. از آن زمان تاکنون این موسسه یکی از اعضای فعال این سازمان است .
موسسه استاندارد ایران دارای۱۲۷ کمیته اصلی ایزو به عنوان عضو ثابت و۱۱۱ کمیته دیگر به عنوان عضو ناظر است، همچنین دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی شوینده ها، کودهای شیمیایی و فراورده های بهداشتی وآرایشی سازمان بین المللی استاندارد نیز در ایران مستقر است.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان های استاندارد بین المللی، با کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC) ، سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) وانجمن جهانی سازمان تحقیقات صنعتی (WAITRO) نیز همکاری می کند.این موسسه تنها سازمانی است که می تواند استانداردهای فراورده های تولید شده در کشور را تایید کرده و اجرای آن را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری کند. همچنین این سازمان برای تعیین استانداردهای فراورده های تولید شده در کشور از آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی جهان استفاده می کند.
اجرای استانداردهای ملی در ایران باعث افزایش فروش داخلی، صادرات و به دنبال آن رشد بیشتر اقتصاد کشور می شود و با تامین کردن ایمنی و سلامت محصولات، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و افزایش درآمد و رفاه عمومی را برای کشور به ارمغان می آورد.
استانداردهای ISO 14000 و ISO 9000 معروفترین استانداردهای ISO هستند. در حال حاضر۷۶ هزار کارخانه در۱۴۹ کشور جهان، استانداردهای ISO 14000 و ISO 9000 را رعایت می کنند.استانداردهای ISO 9000 شامل یک چهارچوب مرجع برای مدیریت کیفیت است که مراحل تهیه و تولید کالاها یا عرضه خدمات را ارزیابی می کنند. استانداردهای ISO 14000 ، نیز شامل قوانین مدیریتی در ارتباط با محیط زیست است که عملکرد کارخانه های تولیدکننده را کنترل می کند تا علاوه بر بالا بردن نتایج اقتصادی از فعالیت های تولیدی، کارایی تولیدکنندگان را نیز در حفظ بهتر محیط زیست افزایش دهند.بیشتر استانداردهای ISO مخصوص تولید محصولات یا مواد خاصی است، اما استانداردهای ISO 14000 و ISO 9000 هیچگونه محدودیتی ندارند و تمامی تولیدات یا خدمات را شامل می شوند. به طوری که نام «استانداردهای مدیریت روابط عمومی» را بر آنها گذاشته اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.