کیفیت یعنی مناسب بودن برای منظور .
کیفیت یعنی مشتری برگردد اما محصول برنگردد .
کیفیت یعنی قابلیت نگهداری و تعمیر .
کیفیت یعنی قابلیت اعتماد و دوام محصول .
کیفیت یعنی تحویل به موقع .
کیفیت یعنی بی نقص بودن .
۲-۱-۴ مدیریت کیفیت چیست؟
مدیریت کیفیت : در شرایط اقتصادی فعلی جهان، حضورفعال دربازارکسب وکار وموفقیت دراین بازار با توجه به کاهش تدریجی حمایت های دولتی و فروریختن انحصارات، مستلزم کیفیت بالای محصولات وخدمات درمفهوم جدیدآن یعنی لحاظ نمودن خواسته های مشتری همراه با مشخصات فنی و استانداردهاست. این فرهنگ که درحقیقت زاییده شرایط رقابتی است توانایی هایی را طلب می کند که مهمترین آنها را می توان به شرح زیربیان نمود(بیگوود ،۱۹۹۷، ص۴۱۸).
۱٫درک خواسته های مشتری و تامین آن درکوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح قیمت.
۲٫ ارایه محصولات و خدمات با کیفیت و مورد اعتماد با درنظرگرفتن شرایط محیطی و دوام آن.
۳٫ پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی گرفتن ازآن ها. بدیهی است که توانایی های فوق مستلزم تحول عمیق در فرهنگ سنتی مدیریت وآشنایی با مفاهیم جدیدمشتری، بهبود مستمراقدامات پیشگیرانه و مشارکت همگانی در بهبود فرآیندهای تولیدی و غیر تولیدی در محدوده داخلی و خارجی سازمان است که اینها مستلزم حرکتی سازمان یافته همراه با آموزش درکلیه سطوح سازمان و دربرگیرنده تمامی کارکنان جهت ایجاد فضای مناسب برای اجرای تغییرات با هدایت و حمایت مدیریت ارشد و مشارکت همگانی است و این تصویری جدید از مدیریت است که تحت عنوان ISO مطرح است.
مدیریت کیفیت عبارت است از روشی برای مدیریت یک سازمان که کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان اساس محور آن می باشد. و هدف آن نیل به موفقیت در درازمدت ازطریق جلب رضایت مشتریان و تامین منابع همه اعضای سازمان و جامعه است. تحول مدیریت کیفیت گویای آن است که فلسفه کیفیت اولین بار پس از جنگ جهانی دوم توسط متخصصین ومهندسین کیفیت آمریکا طرح گردید. با گذشت قریب به نیم قرن از پیدایش افکار اولیه مدیریت کیفیت توسط دمینگ ،جوران، وایشی کاوا، طی دهه گذشته از نیمه دوم۱۹۸۰، به بعد مدیریت کیفیت مقبولیت قابل ملاحظه ای درمحافل مدیریتی آمریکا و اروپا پیداکرده است. مدیریت کیفیت از صنعت سرمنشا گرفت و به یک حرکت اجتماعی مبدل گردید، که دامنه اش به سازمانهای بهداشت و درمان،آموزش، دانشگاههای دولتی و موسسات انتقاعی گسترش یافته است. (هاکمن ، ۱۹۹۵، ص ۱۵۰). شاید این سوال برای همگان مطرح شود که مدیریت کیفیت جامع با استاندارد ISO9000 و یا سایر استانداردهای مدیریت کیفیت چه تفاوتی دارد؟ گاهی مشاهده می شود که بعضی به اشتباه آنها را یکی قلمداد نموده و هر دو را یک استاندارد کیفیتی می نامند. باید توجه داشت که مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه و نگرش است و اهداف بلند مدت سازمان را در بردارد، در حالی که ISO9000 یک مدل اجرایی برای تحقق و رسیدن به مدیریت کیفیت جامع می باشد. در مدیریت کیفیت جامع از انگیزه نیروی انسانی، رفتارهای مدیریت، سیستم مدیریت مشارکتی، سیستم پیشنهادها ،گروه های کاری، ارتباطات و مسایل روانی نیروی انسانی صحبت می شود. از این طریق سازمان می تواند با شکوفایی استعدادهای بالقوه نیروی انسانی باعث بالا بردن بهره وری و کیفیت کالا و خدمات شده و در نهایت به بازارهای جهانی دسترسی پیدا نماید. در حالی که استانداردهای ISO9000 مدلی برای استاندارد کردن و کمی نمودن فرآیندهای تولید و همچنین بالا بردن کیفیت از طریق انجام صحیح عملیات و مستند سازی آنها می باشد. استاندارد ISO9000 و استقرار آن در یک سازمان زمینه را برای استقرار مدیریت کیفیت جامع و دسترسی به اهداف آن تسهیل می نماید. بنابراین می توان گفت که استاندارد ISO9000 ابزاری برای رسیدن به مدیریت کیفیت جامع است. برای دسترسی به مدیریت کیفیت جامع، راه ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد و یکی از آنها استقرار استاندارد ISO9000 می باشد.
مدیریت کیفیت: یک سری فعالیت های وظیفه عمومی مدیریت که خط مشی کیفیت، اهداف، مسئولیتها و بکارگیری آنها از طریق اقداماتی از قبیل طراحی، کنترل، تضمین وارتقای کیفیت در درون قالب کاری سیستم را تعیین می کند.
بر طبق یکی از نگرشها، مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه موردنظر طراح یا مشتری بوده است .
این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می شود.
قابلیت دسترسی، راحتی حمل و نقل، مصرف کم انرژِی، سهولت آموزش، بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می گردد و بکارگیری محصول و همچنین تعمیر و نگهداری و بازیافت را می توان از عوامل کیفیت برشمرد .
مدیریت کیفیت از چهار بخش یا رکن اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :
الف: طرح ریزی کیفیت Quality Planning
ب: تضمین کیفیت Quality Assurance
ج: کنترل کیفیت Quality Control
د: بهبود کیفیت Quality Improvement  مدیریت کیفیت یکی از مفاهیم مدیریتی نوین است که امروزه بحث بر سر آن رونق بسیار دارد .
مدیریت کیفیت فلسفه ای از مدیریت است که رضایت مشتری ، بهبود مستمر کار تیمی را تشویق و خود شکوفایی افراد را تسهیل می نماید . مدیریت کیفیت در جستجوی بهبود مستمر کیفیت عملکرد در همه فرایندها ، محصولات و خدمات یک سازمان با این هدف بنیادین که به رضایت و وفاداری مشتریان دست یابد می باشد .
اگر چه در مورد مدیریت کیفیت به عنوان یک فرایند اثربخش برای بهبود عملیات سازمانی توافق وجود دارد ولی بحث بر سر آن است که ارزشها و اصول اساسی آن هنگامی تضمین خواهید گردید که فرایند اجرایی بر مبنای مطالعات دقیق و جامع باشد . به همین دلیل محققان در حال مطالعه برای چگونگی ارتقای اجرای موفق مدیریت کیفیت هستند. مطالعات بسیاری صورت پذیرفته است تا عوامل مثبت و منفی تاثیرگذار بر اجرای مدیریت کیفیت را شناسایی و تبیین نماید .
با توجه به اینکه بازار رقابتی امروز دارای تغییرات سریع و زیادی در تولید محصولات متنوع وبا کیفیت شده است و ریشه اصلی این تغییرات در نیازها و خواسته های مشتریان می باشد، لذا سازمان ها و شرکت های تولیدی و خدماتی به منظور پاسخگویی مطلوب به نیازهای فراوان و متنوع مشتریان و نیز موفقیت در بازار به طور مستمر و واقعی تلاش می نمایند تا با بهره مندی از نظام های مدیریت کیفیت به اهداف خود نایل گردند.
۲-۱-۵ سیستم های مدیریت کیفیت :
درسال ۱۹۸۷ کمیته فنی سازمان ایزو سری استانداردهای ISO9000 را به جهانیان ارایه نمود. هدف از تدوین این سری استاندارد ، بوجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.
سیستم های مدیریت کیفیت به منظور حفظ سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان پیاده سازی می شود. در واقع استاندارد ایزو به یک محصول خاص داده نمی شود، بلکه فرایند تولید کالا یا خدمات را در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار می دهد. امروزه واحدهای خدماتی نیز مانند واحدهای صنعتی ، علاقه زیادی به استقرار سیستم کیفیت نشان می دهند.
سیستم مدیریت کیفیت عبارتست از یک سیستم مدیریتی که سازمان برای تطابق ویژگی‌های محصول با نیازمندی‌های مشتری محصول یا خدمت خود استقرار می‌دهد و استاندارد ISO 9001 مرجعی است برای استقرار این سیستم، مدیران به منظور هدایت سازمان بر اساس بهبود کیفیت محصول یا خدمت و اطمینان از انطباق با آنچه که مشتری می‌پسندد، رعایت الزامات این استاندارد را در دستور کار سازمان قرار می‌دهند.
۲-۲ اهداف مدیریت کیفیت :
۱- جلب رضایت کامل مشتری با کم‌ترین هزینه
۲- درگیرکردن کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایعات و در نتیجه انگیزش بهترآنها
۳- حفظ کیفیت و بهبود مستمرآن
۴- طراحی و انتخاب فناوری و فرآیندهای مناسب تولید
۵- افزایش بهره وری
۶- کاهش هزینه ها
۷-توسعه بازار فروش محصولات و خدمات
۸- کاهش زمان تحویل و تضمین کیفیت
۹- آموزش عینی کیفیت
۱۰- اندازه‌گیری کار
۱۱- توجه به نقطه بهینه هزینه‌های چرخه حیات
۱۲- بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر
۱۳- استانداردهای بالاتر
۱۴- سیستم‌ها و رویه های بهبودیافته
مهمترین اهداف مدیریت کیفیت شامل افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، توسعه بازار فروش محصولات وخدمات، کاهش زمان تحویل محصول به مشتری و تضمین کیفیت میباشند.
در رابطه با مطالب اشاره شده حداقل سه شرط مهم برای رسیدن به محصول باکیفیت به نظر میرسد:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir