دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
دانشکده مدیریت-گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)
گرایش داخلی
عنوان :
نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی
در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان
استاد راهنما :
دکتر حمیدرضا بهرامی
استاد مشاور :
دکتر سمیه قجری
نگارش :
زهرا صالحی
تابستان ۹۲
 
واحد نراق
” تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه”
اینجانب زهرا صالحی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی داخلی که در تاریخ ۷/۶/۹۲ از پایان نامه خود تحت عنوان ” نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی در شرکت های تولیدی عایق رطوبتی در شهرستان دلیجان ” با کسب نمره ۱۸ ( از ۱۸ ) ودرجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :
۱) این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام .
۲) این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
۳) چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
۴) چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
 
زهرا صالحی
۷/۶/۹۲
سپاسگذاری :
به نام خداوند متعال و سپاس از هر آنچه نعمت بیکران که بهره مند ساخته است.
در اینجا بر خود لازم دانسته که نهایت سپاس و قدردانی را نسبت به تمام بزرگواران و عزیزانی که در انجام این پژوهش از راهنمایی ها و مساعدت های با ارزش آنان و همچنین عزیزانی که از حمایت معنوی آنها بهره مند بوده ام ، به خصوص پدر و مادر عزیزم ابراز نموده و توفیق روز افزونشان را از درگاه احدیت آرزو نمایم ….
از استاد فرهیخته و دانشمند جناب آقای دکتر حمیدرضا بهرامی که به سبب قبول زحمت هدایت این پژوهش و مساعدت های بی شائبه و با ارزششان همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام و اکمال پایان نامه بوده است و همچنین از محضر وجودشان در تدریس علم و دانش بهره مند بوده ام ،کمال سپاس و امتنان و افتخار را دارم .
از استاد برجسته و گرامی خانم دکتر سمیه قجری که مشاور بنده در این پژوهش بودند ،کمال تشکر را دارم ….
از حضور محترم جناب آقای محمدرضا جلالی مدیرعامل خوشه صنعتی عایق های رطوبتی دلیجان که حمایت بی دریغ خود را در انجام این پژوهش ابراز داشتند ، سپاسگذاری می نمایم ….
و با تشکر خالصانه ازخدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند ….
زهرا صالحی
شهریور ماه ۹۲
تقدیم به :
پدر و مادر عزیزم
که قلب پراز مهرشان همواره بدرقه راهم بوده است …
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
چکیده فارسی ………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است