مرداد ۲۲, ۱۳۹۹

منابع پایان نامه با موضوع امکان‌سنجی، ارزش افزوده، دانشکده اقتصاد، اجتماعی و سیاسی

5-1- جمع بندی
با توجه به اهمیت مباحث ذکر شده در این پایان نامه، به بررسی و ارزیابی مالی و اقتصادی طرح استخراج شن و ماسه معدن شاه‌کوه با ظرفیت تولید 240 هزار تن در سال پرداخته شده است. جهت انجام ارزیابی در ابتدا اهداف و فرضیه‌ها و روش انجام تحقیق معرفی شده‌اند، در قدم بعدی با مروری بر مبانی نظری امکان‎سنجی به معرفی شاخص‌های مورد استفاده در این مطالعه پرداخته شده است. در مطالعات انجام شده مشخص گردید که روش جامع و نرخ بازدهی قابل قبول رایجی برای اینگونه پروژه‌ها مطرح نمی‌باشد، ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌های معدنی با دیگر طرح‌های سرمایه‌گذاری تفاوتی ندارد، بلکه باید ویژگی‌هایی از قبیل تجدید ناپذیر بودن منابع معدنی، زمان‌بر بودن دوره اکتشاف، ریسک استخراج و بازار محصولات معدنی و … را در نظر داشت.
پس از تعیین ساختار تولید در صنعت معدنکاری و بررسی راه‌های تولید مصالح در کارگاه‌های شن و ماسه، طرح پیشنهادی برای تولید شن و ماسه با ظرفیت تولید 100 تن در ساعت معرفی شده و نگاهی بر بازار تولید و ارزش تولید شن و ماسه در سال‌های 1388-1370 شده است. پس از معرفی بخش‌های هزینه‌ای در صنعت معدنکاری و تعیین این هزینه‌ها در طرح مورد مطالعه و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای اجرای نرم‌افزار کامفار، در نهایت نتایج بدست آمده از امکان‌سنجی مالی- اقتصادی اجرای طرح استخراج شن و ماسه معدن شاه‌کوه به شرح زیر بدست آمد :
کل سرمایه‌گذاری که برای این طرح هزینه شده است برابر با 8,629,347 هزار ریال می‌باشد و کل جریانات نقدی ورودی بمنظور تامین مالی طرح، برابر با 10,996,463هزار ریال است. بهای تمام‌ شده محصولات در سال مرجع که شامل کل هزینه‌های تولید و بازاریابی می‌باشد، 6,800,087 هزار ریال و درآمد حاصل از فروش محصولات بدلیل ثابت بودن ظرفیت تولید در تمام طول دوره بهره‌برداری برابر با 9,108,000.00 هزار ریال می‌باشد که در نتیجه سود ناخالص طرح در سال مرجع برابر با 2,307,912.02
هزار ریال بدست می‌آید، بدلیل وجود 10 سال معافیت مالیاتی، مقدار سود خالص با سود ناخالص در سال مرجع( سال دوم بهره‌برداری) برابر می‌باشد. ارزش فعلی خالص بدست آمده در نرخ تنزیل 30% برابر با 3,463,252.27 هزار ریال شده است که معرف سودده بودن و پذیرش طرح می‌باشد و نرخ بازدهی داخلی سرمایه‌گذاری محاسبه شده 48.50% بوده که بدلیل پوشش دادن نرخ تنزیل درنظر گرفته برای کل سرمایه‌گذاری(30%) و نرخ تنزیل در نظر گرفته شده برای آورده سرمایه‌دار(35%)، طرح از منظر اقتصادی پذیرفته می‌باشد. نسبت فایده به هزینه 1.18 بدست آمد که بدلیل آنکه بزرگتر از یک می‌باشد، نشان از اقتصادی بودن اجرای طرح دارد. سال سوم تولید، بعنوان دوره بازگشت سرمایه عادی(0%=i) محاسبه گردید که با توجه به اینکه طول دوران بهره‌برداری 12 سال است، اجرای طرح را در رده طرح‌های زودبازده طبقه بندی می‌نماید. سرمایه در گردش محاسبه شده، با توجه به تعریفی که برای مهلت پرداخت و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی و موجودی کالا در نرم‌افزار شده است، برابر با 1,011,431.27 هزار ریال محاسبه شده است که همانطور که انتظار می‌رود تقریبا برابر با 25% هزینه‌های جاری طرح (1,241,833.5 هزار ریال) بدست آمده است. اجرای پروژه استخراج شن و ماسه معدن شاه‌کوه با یک شیفت کاری به مدت زمان 8 ساعت در 25 روز از ماه برای 26 نفر بطور مستقیم در 12 سال عمر بهره‌برداری، ایجاد اشتغال نموده و ارزش فعلی ارزش افزوده خالص ملی طرح برابر با 13,608,494.26 هزار ریال محاسبه گردیده است.
در بررسی 4 سناریوی ممکن، سناریویی که در آن ظرفیت تولید با تغییر ساعات کاری به دو شیفت 8 ساعته با طول عمر بهره‌برداری 12 سال، به 480 هزار تن در سال افزایش پیدا کرد، بیشترین سوددهی حاصل شد و مقدار ارزش فعلی خالص این سناریو برابر با 16,695,783.14 هزار ریال و نرخ بازدهی داخلی 116.81% بدست آمد.
5-2- پیشنهادات
به منظور فراهم شدن شرایط مناسب برای پیگیری، تکمیل و توسعه نتایج حاصل از این پژوهش در آینده، در ادامه پیشنهاداتی ارائه گردیده شده است :
مطالعه بخش استخراج معدن بصورت مجزا و تعیین تاثیر هزینه‌های این بخش در برآورد نهایی که مشخص شود صرفه اقتصادی در این است که این بخش بدست پیمانکار سپرده شود و یا اینکه سرمایه‌گذار نسبت به تجهیز و سرمایه‌گذاری در این قسمت بهره‌برداری اقدام کند.
در کنار خط استخراج، در مطالعات آتی توصیه می‌شود بحث توجیه پذیری احداث کارخانه آسفالت سازی و بتن پیش ساخته، انجام شود که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند و اثر آن در نتیجه نهایی مورد مطالعه قرار گیرد.
معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی نیز در انجام ارزیابی طرح و سناریوها مورد بررسی قرار گیرند.
توصیه می‌گردد در واقعیت به این شکل، از امکان‌سنجی طرح‌های معدنی استفاده شود و سناریوهای مختلف که امکان پذیر می‌باشند، مورد بررسی قرار گیرند.
منابع و ماخذ
اسکونژاد، محمد مهدی(1390). اقتصاد مهندسی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ سی و هفتم.
اورعی، کاظم. خداوردی، احمد(1386). اقتصاد منابع معدنی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.
تاجی، محمد(1389). ارزیابی اقتصادی و بازارسنجی معادن حاجی آباد هرمزگان، شرکت مهندسی سامان کاوش.
تاجی، محمد(1390). ارزیابی فنی معادن شن و ماسه حاجی آباد هرمزگان، اداره صنایع و معادن هرمزگان، شرکت مهندسی سامان کاوش. تخمه‌چی، بهزاد. سروش، حامد(1383). بررسی ویژگی‌های ژئوتکنیکی و اقتصادی آهک و ایگنمبریت سازند قم به منظور جایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه‌ای. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.
خوبیاری، سپنتا(1390). تحقیق شن و ماسه، عمران دانشگاه یزد.
صیادی، احمدرضا. منجزی، مسعود. حیدری، مهرداد. وحیدی، مهدی(1386). ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک معدن مس سونگون، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن.
طایی،حسن(1390). جزوه درس ارزیابی طرح‌های اقتصادی. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.]]>