تیر ۱۹, ۱۳۹۹

منابع تحقیق با موضوع کاهش انتشار، تجارت انتشار، جبران خسارت، پرسش نامه

– سایر روش ها (روش های ویژه)
در خصوص هزینه های اجتماعی مربوط به سلامت انسان می توان از روش های زیر استفاده کرد: 3-3-11- روش VSL: (Value Of Statistical life)
در این روش به وسیله تجزیه و تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده از افراد جامعه در خصوص تمایلشان به پرداخت وجه به منظور کاهش یک مورد مرگ، میزان ارزش آماری زندگی انسان محاسبه میشود. شکی نیست که این برآورد با توجه به نرم افزارهای فرهنگی ،درآمد ناخالص ملی و تنوع روش های برآورد متفاوت خواهد بود .مزیت این روش در قابلیت تبدیل وتعمیم آن از یک کشور به سایر کشورهاست که با در نظر گرفتن برابری قوه خرید انجام می شود.
محاسبه هزینه اجتماعی عمر انسان در این روش به شرح زیراست:
(3-6) Sc=vsl*dt
که درآن:
Sc: هزینه اجتماعی ناشی از عمر از دست رفته
Vsl: ارزش آماری عمر هر انسان
Dt: تعداد انسان از دست رفته به خاطر آلودگی 3-3-12- دیه:
روش دیه تنها روش اجرای جبران خسارت (غیرعمد) در کشور است. از آنجا که اصول حاکم بر آن برای قرون متمادی ثابت باقی مانده است ،تنها اختلاف اجرایی آن در خصوص تنوع حق انتخاب صاحب دم در موارد شش گانه است .لذا جهت جلوگیری از اختلاف نظر ،هر ساله ارزش ریالی آن طبق فتوای رهبری از طریق وزارت دادگستری به عنوان مبنای عملکرد محاکم قضایی وشرکت های بیمه اعلام می شود.
3-3-13- روش درآمد:
محاسبه ارزش عمر افراد بر اساس تولید اقتصادی آنها قطعاً دیدگاه ارزش معنوی مترتب بر حیات را پوشش نمی دهد اما به عنوان یکی از شیوه های رایج مورد استفاده قرار می گیرد.
ار آنجا که افراد از قابلیت های فردی متفاوتی بر خوردارند لذا در آمدهای انتظاری آنها در طول زندگی کاملاً متفاوت خواهد بود . بنابر این برای محاسبه هزینه سال های از دست رفته عمر باید ارزش حال در آمدهای آتی فرد لحاظ گردد.محاسبه آن به شرح زیر است :
(3-7) Sc=p1*f1+p2*f2
Sc: هزینه اجتماعی ناشی ازعمر از دست رفته
P1: دیه مرد ایرانی
P2: دیه زن ایرانی
F1: تعداد مردهای ایرانی فوت شده در اثر آلودگی
F2: تعداد زنان ایرانی فوت شده در اثر آلودگی 3-3-14- روش بیمه:
اشخاص به منظور تقلیل اثرات منفی فوت برای بازماندگان (براساس توانایی های مالی و احتمال وقوع خطر فوت) یا سرمایه گذاری و ایجاد امکان مصرف بیشتر در سنین بالا اقدام به خرید بیمه های عمر میکنند. از نظر حقوقی بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معین مبلغی (سرمایه یا مستمری) به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد.
اما آنچه شدیداً تقاضای بیمه نامه را می تواند تحت تاثیر قرار دهد ،حق بیمه پرداختی است که با در نظر گرفتن محدوده زمانی مناسبی برای استخراج متوسط سرمایه بیمه عمر می توان به ترکیبی از ارزش ذهنی افراد نسبت به بهای اقتصادی زندگی وقدرت باز پرداخت آنها پی برد. 3-3-15- پولی کردن اثرات خارجی منفی و مثبت:
یکی از موارد مهم قابل بحث در محاسبه هزینه ها ومنافع اجتماعی طرحهای سرمایه گذاری ،پولی کردن اثرات مثبت و منفی خارجی است .یک شیوه استاندارد ومشخص برای پولی کردن اثرات وجود ندارد.همین امر می تواند میزان منافع یا زیان اجتماعی را کمتر یا بیشتر از حد تخمین نماید. مثلاً در بحث تولید برق از انرژی های فسیلی ،هزینه انتشار آلاینده ها بطور متوسط در مناطق مختلف یکسان در نظر گرفته می شود در حالیکه بسته به موقعیت نیروگاه و نزدیکی آن به مراکز مسکونی ونیز شرایط جوی ،این خسارت ها می تواند کمتر یا بیشتر برآورد گردند .
بعلاوه لحاظ پارامترهای محلی در کنار پارامترهای جهانی مثلاً گرم شدن کره زمین محاسبات رادر سطح نسبتاً بالایی تغییر می دهد .این مسئله خصوصاً در مورد هزینه های سلامت انسانی بیشتر صادق است. اینکه انتشار آلاینده ها بر چند نفر تاثیر گذارده وباعث مرگ چند نفر گردیده بسیار پیچیده است .متوسط مبلغی که شرکتهای بیمه برای مرگ در نتیجه حادثه می پردازند در مقابل برآورد در آمدهای خالص شخص اگر به دلیل آلودگی جان خود را از دست نمی داد،ارقام بسیار متفاوتی را بدست می دهد. راههای رقیب مانند هزینه ای که بایستی صرف شود تا از آلودگی جلوگیری شود نیز دارای شقوق مختلفی است که در جای خود برآوردهای متفاوتی را بدست می دهند .جلوگیری از انتشار آلاینده ها دریک نیروگاه برق فسیلی می تواند با تغییر نهاده مصرفی یعنی سوخت مصرفی مثلاٌ از گازوئیل و زغال سنگ به گاز طبیعی صورت پذیرد .همچنین هزینه کنترل انتشار آلاینده ها می تواند با نصب جاذب ها برآورد گردد. با توجه به روشهای فوق نمی توان به یک سطح مشخصی از هزینه های اجتماعی ناشی از آلاینده های زیست محیطی دست یافت اما به هر جهت با برآورد هزینه ها به روش های مختلف می توان دامنه ای از هزینه ها را به دست آورد که معمولاً در تحلیل حساسیت محاسبات نیز مورد استفاده قرار می گیرد.بنابراین پولی کردن اثرات خارجی منفی از جمله مواردی است که محاسبه هزینه های اجتماعی را با عدم اطمینان ودقت مواجه می سازد.32 3-4- حرکت به سمت تخصیص بهینه اجتماعی وترغیب بکارگیری انرژی های پایدار:
بستن مالیات بر آلای نده ها ویا ایجاد یک بازار برای تجارت آلاینده ها می تواند ابزاری برای کنترل انتشار آلاینده ها وفراهم سازی نقدینگی لازم برای توسعه انرژیهای پایدار باشد. تعیین حد مجاز انتشار آلاینده ها و امکان انتشار بیشتر آلاینده ها با خرید مجوزهای آلودگی که از طرف نهاد سیاستگذار به فروش میرسد، می تواند امکانات فوق را فراهم سازد. برنامه مالیات بر انتشار آلاینده ها یا فروش مجوزها می تواند به نفع توسعه انرژی های پایدار عملی گردد واین در عمل به معنای حرکت به سمت تخصیص بهینه اجتماعی و تخریب کمتر محیط زیست باشد. در واقع با ایجاد این بازار می توان سه هدف کاهش انتشار آلاینده ها در سطح ملی، بهینه سازی مصرف انرژی وایجاد یک منبع دائمی مالی برای توسعه انرژیهای پایدار فراهم ساخت.
کنگره آمریکا به توصیه اقتصاددانان مبنی بر توانایی بازار برای تخصیص کارای هزینه های کاهش آلودگی هوا، لایحه اصلاحی قانون هوای تمیز (CAAA) را در سال 1990 به تصویب رساند. این قانون بازار را برای مبادله مجوزهای مربوط به انتشار دی اکسید سولفور (SO2) توسط نیروگاههای زغال سوز فراهم ساخت .دی اکسید سولفور موجود در فضا هنگام نزولات جوی باعث ریزش بارانهای اسیدی می شود که هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کنند . فکر استفاده از بازار برای کاهش اثرات خارجی منفی همچون آلودگی اولین بار توسط پیگو ارائه شده است .پیگو خاطر نشان کرده که مالیات بر آلودگی پتانسیل بالایی را برای کاستن از هزینه های کاهش انتشار ایجاد می کند .گوس خطر نشان کرده است که اگر طرفین (یعنی ضرربینندگان و ایجادکنندگان ضرر) بتوانند بدون هزینه وبدون مشکل مذاکره کنند ،بازار توانایی لازم را برای حذ ف اثرات خارجی خواهد داشت و شکست نخواهد خورد.
روش مطروحه CAAA برگرفته از مطالعه دالس می باشد او خاطر نشان کرده است که ایجاد حق مالکیت برای منابع عمومی مانند هوای تمیز وآب تمیز می تواند باعث توسعه یک بازار برای این منابع شود .با ایجاد بازار قیمت ها به راحتی خواهند توانست به صورت کارائی هزینه های نگهداشت منابع را بین مصرف کنندگان تخصیص دهند.مونتگومری نیز ثابت کرده است که در یک محیط رقابتی با اطلاعات کامل هیچ طرح قانونمند دیگری وجود ندارد که بتواند استانداردهای محیطی مشخص را با هزینه ای کمتر از آنچه روش تجارت جواز های آلودگی بدست می دهد ارائه نماید.
با توجه به مطالب فوق کنگره آمریکا لایحه CAAAرا به تصویب رساند و عملاٌ بازار مبادله جوازهای آلایندگی را ایجاد نمود.
برای حرکت به سمت تخصیص بهینه اجتماعی و لحاظ هزینه های مربوط به اثرات خارجی منفی دو راه حل پیشنهاد میگردد:
1- ایجاد بازار خریدو فروش مجوزهای آلایندگی
2- داخلی کردن اثرات خارجی جدول 3-1- خلاصه ای از مهمترین روشهای درونی سازی آثار خارجی زیست محیطی33
مشکلات
مزایا
روش درونی سازی
زمانبر بودن – پرهزینه بودن
دقت بسیار بالای نتایج
واکنش – دز
محدودیت حوزه کاربرد
آسانی محاسبه برای کالاهای بازاری
هزینه جایگزینی
به اطلاعات زیادی نیاز دارد.
نمی تواند تغییرات ارزش را بر اساس تغییر در کیفیت محیط زیست بدون اولویت بندی پیش بینی کند. استفاده از اطلاعات واقعی بازار
قیمت گذاری هدانیک
ممکن است به آمارهای تکمیلی عظیمی نیاز داشته باشد.
مشکلاتی در مورد سفرهای دارای مقاصد چند گانه روی می دهد.
نمی تواند تغییرات در ارزش را بر اساس تغییر در کیفیت محیط زیست بدون الویت بندی پیش بینی کند.
استفاده از قیمت های واقعی
هزینه سفر
دارای محدوده بسیار وسیعی از کاربرد نیست
در مورد آلودگی هوا کاربرد بسیاری دارد
هزینه بیماری
این روش نسبتاٌ گران است.
سناریوهای متعددی را بسته به توان پاسخ دهندگان مطرح می کند ولذا پیچیده به نظر می رسد.
به جز متخصصان برای افراد غیر متخصص ومشاهده گران ارزیابی کیفیت کار ودقت آن مشکل است .
می تواند ارزشهای استفاده یا عدم استفاده را تخمین بزند.
برای ارزشگذاری تغییرات در کیفیت محیط زیست مناسب است .روشهای پرسشنامه ای نمای کامل جامعه هدف را نمایش می دهند.
مفهوم استفاده از منافع وآثار بیرونی می تواند برای پاسخگویان به پرسش نامه آسان باشد.
ارزش گذاری مشروط
به ندرت برآوردی از ارزش اقتصادی کالاهای زیست محیطی
را به دست می دهد.
ارائه مفیدی از آستانه پایین ارزشها
سهولت استخراج ارزش تغییرات کوچک از طریق تجزیه وتحلیل مخارج برای کاهش خطر پیامدهای ناخوشایند بر سلامتی افراد
استخراج ارزشهای ویژگیهای غیر بازاری محیط زیست بر مبنای تمایل افرادبه پرداخت برای پیشگیری از پیامدهای ناخوشایندبر بهداشت وسلامتی آنان
مخارج بازدارنده
3-5- توسعه پایدار
توسعه پایدار یا (Sustainable Development) در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه ومحیط زیست است .
در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (IUCN) آمد این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی بکار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست بلکه به یاری آن هم می آید.
پایداری می تواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه های اقتصادی واجتماعی آن هم توجه می کند .توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقت صاد و محیط زیست است.یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی که در زمینه توسعه پایدار وجود دارد نشست جهانی توسعه پایدار (WSSD) است. در این نشست توافق هایی در زمینه توسعه پایدار میان شرکت کنندگان انجام شد. کاهش تعداد افرادی که دسترسی به آب ندارند به نصف تا سال 2015 میلادی، به حداقل رساندن مواد شیمیایی که بر سلامتی انسان و طبیعت اثر مخرب می گذارند تا سال 2020 میلادی ،نصف کردن سرعت کاهش ذخیره های دریایی ورساندن منابع دریایی به سطحی پایدار تا سال 2015 میلادی، کاهش روند از بین رفتن تنوع طبیعی تا سال 2010 میلادی، افزایش پایداری در استفاده از انرژی تجدید شونده و برنامه ریزی برای تدوین برنامه ای 10 ساله در مورد توسعه پایدار از اصلی ترین توافقات این نشست بود.
با رشد مصرف بی رویه انرژی وافزایش تولیدات، علاوه بر تهی شدن منابع انرژی، محیط زیست جهانی به طور جدی به مخاطره افتاده است و دگرگونیهای عمدهای در شرایط جوی و آب و هوای کره زمین را سبب شده است بدین منظور در جهان امروز ما ناگزیر به انجام یکسری اقداماتی هستیم تا امنیت و سلامت خود و زمین و بقاء آن را برای نسل آینده تضمین نمائیم از اینرو در سالهای اخیر اقداماتی در راستای جلوگیری از گرمایش زمین و حفظ محیط زیست و ” توسعه پایدار” که از طریق کنترل انتشار گازهای گلخانه ای می باشد صورت گرفته است که می توان به تشکیل کنوانسیون های زیست محیطی و سایر کنفرانسهای متعاهدین در خصوص حل بحرانهای زیست محیطی و تغییرات آب و هوا اشاره نمود.مصوبات کنفرانس های متعاهدین تغییرآب وهوا اثرات مهمی در اجرائی شدن “پروتکل کیوتو” وراههای اجرائی آن دارد بنابر این مشاهده می شود که مصوبات و دستورالعملهای کنفرانسهای متعاهدین فوق العاده مهم واساسی هستند این مصوبات نه تنها بر کنترل و کاهش گازهای گلخانه ای اثر دارد بلکه اثرات مستقیم بر بازار نفت و گاز وانرژی خواهد داشت .با توجه به کنفرانسها و اقدامات انجام شده در راستای توسعه پایدار به منظور افزایش رفاه ،رشد وترقی وعملی شدن این اقدامات امکان ندارد مگر با اجرای معاهداتی نظیر “پروتکل کیوتو” که درآن به این مسائل بوسیله مکانیزمهایی نظیر:
CDM (روشهای اجرای طرح مکانیسم توسعه پاک)
ET (تجارت انتشاربه صورت آزاد و جامع)
JI (طرح اجرای مشترک)
پرداخته شده است .از این رو به اجرا در آوردن پروتکل کیوتو اجباری به نظر می رسد.
کنوانسیون تغییر آب وهوا یک پیمان زیست محیطی مهم است تا در جهت کنترل وتثبیت انتشار گازهای گلخانه ای و نیز بررسی آسیب پذیری کشورهای مختلف جهان در قبال پدیده تغییر آب وهوا، چهارچوبهای لازم برای همکاریهای بین المللی را فراهم آورد. اجرای کنوانسیون و پروتکل کیوتو می تواند نقش عمدهای در تحولات آتی تکنولوژی در زمینه های مختلف داشته باشد. این تحولات در زمینههای انرژی و تبدیل انرژی، فرآیندهای صنعتی، مدیریت آب و پسابها، مدیریت پسماندهای جامد، روشهای نوین کشاورزی و مدیریت دام، مدیریت جنگلها و بطور کلی مدیریت کاربری زمین خواهد بود که در راستای اهداف توسعه پایدار می باشند. در پروتکل کیوتو هریک از اعضا به طور مستقل یا مشترک متعهد شده اند که انتشار گازهای گلخانه ای را حذف یا کاهش دهند. 3-6- اندیشه توسعه پایدار
با شروع انقلاب صنعتی مهاجران زیادی از نقاط روستایی به شهرهایی مثل منچستر، لندن و غیره وارد شدند در این مقطع کمبود شدیدی در عرضه مسکن و خدمات به وجود آمد و برخی]]>