منابع تحقیق با موضوع صنعت نفت کشور، استان خوزستان، کاهش انتشار، دوره بازگشت

میدانیم که بیواتانول یک جایگزین تجدید پذیر برای سوخت های فسیلی است.بنابراین تحقیق در زمینه این نوع صنعت با در نظر گرفتن حجم بالای ضایعات کشاورزی در ایران (نهاده اولیه) و بررسی صرفه های اقتصادی ناشی از آن امری حیاتی بشمار می رود وبا مطالعه موردی کشت و صنعت هفت تپه می توان این روش را به سایر نقاط و واحدهای عمده کشاورزی در ایران بسط داد. 1-3- اهداف تحقیق:
1- معرفی سوخت های زیستی (BIO FUELS)
2- معرفی صنعت تولید بیواتانول.
3- بررسی ضایعات نیشکر درکشت و صنعت هفت تپه خوزستان.
4- بررسی ظرفیت تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات کشت و صنعت هفت تپه.
5- معرفی هزینه ها و منافع تولید بیواتانول.
6- بررسی منافع اقتصادی جایگزینی بیواتانول تولیدی با MTBE در بنزین تولیدی کشور .
7- بررسی امکان ایجاد اشتغال درناحیه هفت تپه خوزستان با استفاده از انرژی های نو. 1-4 سوالات تحقیق:
1- آیا تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکرهفت تپه امکان پذیراست ؟
2- ظرفیت تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر موجود درهفت تپه به چه میزان است؟
3- قیمت تمام شده بیواتانول در هفت تپه چقدر است؟
4- با توجه به قیمت تمام شده بیواتانول آیا جایگزینی آن با MTBE در بنزین تولید داخل کشور توجیه اقتصادی دارد ؟
5- با توجه به قیمت تمام شده بیواتانول آیا امکان صادرات این محصول به سایر کشورها وجود دارد؟ 5-1- فرضیه های تحقیق:
1- تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکردرتولیدات کارخانه هفت تپه خوزستان اقتصادی است.
2- جایگزینی بیواتانول با MTBE در تولید بنزین باعث ایجاد منافع اقتصادی میشود.
3 – گسترش تولید بیو اتانول باعث ایجاد اشتغال در مناطق شهری و روستایی می گردد . 1-6- روشها و فنون اجرایی تحقیق:
روش تحقیق از شیوه روشهای تحلیلی- توصیفی است.
ابتدا صنعت تولید بیواتانول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد فنی و مشاوره با کارشناسان از طریق مراجعه به مراکز پژوهشی استفاده از پایان نامه های دانشگاهی مراجعه به کتابخانه های تخصصی استفاده از مقالات علمی در نشریات پژوهشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس هزینه ها و منافع تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر برآورد میشود و با استفاده از نرم افزار کامفار نسبت به آزمون فرضیه و پاسخ به سؤالات مطرح شده اقدام میگردد.
در بخش تحلیل هزینه- فایده از نرمافزار (COMFAR) برای محاسبه شاخص هایی چون ارزش حال حاضر NPV، نرخ بازده داخلی IRR ، دوره بازگشت سرمایه PAYBACK PERIOD و استخراج روابط و نمودارها استفاده شده است. 1-7- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
تا کنون در زمینه سوخت های زیستی و به ویژه مباحث مربوط به ارزیابی اقتصادی واحد های تولید آنها با توجه به پتانسیل های موجود در کشور فعالیت های عمده ای صورت نگرفته است و این از جمله ویژگیها و امتیازات این طرح میباشد .
_از جمله مطالعات صورت گرفته در مورد روش تولید اتانول میتوان به پایان نامه آقای احسان کهریزی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با عنوان “تولید الکل از ضایعات لیگنوسلولزی به روش آبکافت و تخمیر همزمان” اشاره کرد که فاقد جنبه های اقتصادی است .
– ونیز می توان به پایان نامه آقای علیرضا گلزار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با عنوان” بررسی اقتصادی تولید بیواتانول به منظورجایگزینی با MTBE در ایران اشاره کرد که آن تحقیق فقط بر روی ضایعات گندم انجام گرفته است.
– همچنین مطالعاتی در مورد امکان استفاده از اتانول در سوخت بنزین توسط موسسه صنعت نفت کشور صورت گرفته است .
مهمترین تحقیق در سطح جهانی که هم جنبه های اقتصادی و هم جنبه های فنی را در بر میگیرد طرح تولید بیواتانول با استفاده از لیگنو سلولزها (بررسی شده توسط سازمان NREL) (NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY) میباشد. 1-8- منابع مورد استفاده:
– سازمان مطالعات بین المللی انرژی
– سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
– پایان نامه های دانشکده تربیت مدرس دانشکده کشاورزی قابل دسترس در وب سایت :
http://www.modares.ac.ir
– وزارت جهاد کشاورزی دفتر آمار و فناوری اطلاعات بانک اطلاعات زراعت قابل دسترس در
وب سایت : http://www.maj.ir – مجله اقتصاد انرژی شماره 105
فصل دوم ادبیات موضوع
و
پیشینه تحقیق
مقدمه:
یکی از مهمترین مسائل که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند مسئله تأمین انرژی است. سهم انرژی در تولید محصول ملی تقریباً در تمامی کشورها نسبت به سایر عوامل تولید افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. به دلیل استفاده روزافزون از عامل انرژی و همچنین افزایش شدت انرژی در تولید محصول ملی، امروزه کالاهایی که در آنها بیشتر از سرمایه و نیروی کار استفاده می شده است، جای خود را به کالاهایی داده اند که در تولید آنها بیشتر از انرژی استفاده می شود، به همین دلیل در جوامع پیشرفته، انرژی خمیر مایه توسعه اقتصادی محسوب می شود.
استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود، محققان را در جهت یافتن منا بع جدید انرژی غیرنفتی ترغیب نموده است. در حال حاضر میزان تقریبی حجم ذخایر نفتی جهان به اندازه ای است که چنانچه روند تکیه بر سوختهای فسیلی ادامه یابد در آینده نزدیک، جهان با مشکلات زیادی در موارد زیست محیطی و کمبود مواد اولیه و کاهش سرعت رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.
با افزایش قیمت جهانی نفت، در عمل تقاضا برای بازه گسترده ای از انرژی های تجدیدناپذیر، از توربین های بادی گرفته تا ماشین های الکل سوز، افزایش یافته است. اگر چه روی آوردن به سوخت های جدید تنها هنگامی نمایان می شود که قیمت نفت در بازارهای جهانی به یکباره اوج می گیرد، اما جنبش انرژی های تجدیدپذیر به تدریج در حال وارد شدن به مرحله جدیدی از پویایی است.
امروزه تولید و مصرف انرژی های جانشین نه تنها واکنشی سریع و احساسی به تغییر کوتاه مدت قیمت های جهانی سوخت های فسیلی است، بلکه افراد با نگاهی سطحی به میزان ذخایر موجود انرژی و تعدد مسائل زیست محیطی درمی یابند که چاره ای جز روی آوردن به اقتصادهای مبتنی بر انرژی های جانشین در شهرها روستاهای خود ندارند.
در این فصل پس از بیان تقسیم بندی انواع انرژی، به معرفی سوختهای زیستی به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر پرداخته و سپس بیواتانول را به عنوان یکی از انواع سوختهای زیستی مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم. بعداز آن وضعیت تولید سوختهای زیستی در ایران ونیز روش و فرآیند تولید بیو اتانول از باگاس به صورت مختصر آورده شده است. سپس به معرفی ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی اتانول به عنوان محصول این پروژه می‌پردازیم و آمار و اطلاعات منتشره در مورد میزان تولید جهانی وداخلی کشورهای مختلف و کاربردها و مزایای زیست محیطی اتانول آورده شده است. درقسمت پایانی این فصل پس از بیان ویژگیهای استان خوزستان به عنوان شکرستان ایران و خصوصیات گیاه نیشکر و وضعیت تولید آن در ایران، به معرفی کشت و صنعت هفت تپه خوزستان و برشمردن امتیازات و ویژگیهای آن برای احداث واحد تولیدبیواتانول می‌پردازیم. 2-1- تقسیم بندی انواع منابع انرژی
منابع انرژی را بر اساس طبیعت منابع یا فناوری تبدیل آنها دسته بندی می کنند. از نقطه نظر طبیعت منابع، انرژی یا از منابع پایان پذیر و یا از منابع تجدیدشونده بوجود می آید. نفت به عنوان سوخت مایع، زغال سنگ به عنوان سوخت جامد، گاز طبیعی به صورت سوخت گاز و اورانیم به صورت سوخت هسته ای یا معدنی در تامین انرژی انسانها مورد استفاده قرار می گیرند. منابع انرژی مذکور جزو منابع پایان پذیرند. مصرف منابع پایان پذیر موجب کاهش سریع ظرفیت ذخایر می شود، طوری که طبیعت آنها را مجدداً جایگزین و یا جبران نمی کند. از این رو تولید و تکثیر مجدد منابع پایان پذیر در طبیعت خود به خود صورت نمی گیرد و بدین جهت استخراج و بهره برداری از این ذخایر طول عمر آنها را محدودتر و کوتاهتر می کند.1
از طرف دیگر، انرژی تجدیدپذیر از منابع تجدیدشونده بوجود می آید که طبیعت مصرف آن را جبران می کند و خودبخود در طبیعت تجدید می شود. انرژی تجدیدپذیر دائمی بوده و در مناطق مختلف جهان از نظر کیفیت و کمیت متفاوت اند.
از سال 1973 کشورهای واردکننده نفت تحقیقات بیشتری را در مورد جایگزین نمودن انرژیهای تجدیدشونده بجای سوختهای فسیلی آغاز نمودند و به گسترش تحقیقات در مورد انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، باد، آب، انرژی حاصل از اختلاف حرارت سطح و عمق اقیانوسها، انرژی جزر و مد، گرمای درون زمین، امواج دریا، انرژی شیمیایی، سوختهای زیستی پرداختند که نتیجه این تحقیقات موجب پیشرفت تکنولوژی و کاهش تکیه بر سوختهای فسیلی شده است. حرکت در این مسیر پیشرفت از دو جنبه قابل تامل است: 1- کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی که بخصوص برای کشورهای واردکننده نفت حائز اهمیت است. 2- مسائل زیست محیطی و تلاش در جهت کاهش آلودگیهای ناشی از سوختهای فسیلی که مورد توجه اغلب جهانیان است.
باید توجه داشت که با توجه به کاهش ذخایر سوختهای فسیلی و بخصوص نفت و پیشرفت کشورهای توسعه یافته در جایگزینی سوختهای تجدیدشونده با سوختهای فسیلی، باید کشورهای در حال توسعه نیز استراتژیهای توسعه ای خود را به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدشونده سوق دهند. نمونه بارز چنین استراتژیهایی در کشور برزیل دیده می شود. 2-2- سوختهای زیستی (BIO-FUELS) و مزایای استفاده از آن
از جمله منابع تجدیدپذیر انرژی که امروزه بسیار مورد توجه کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار گرفته است، سوخت های زیستی (Biofuels) می باشند. این نوع سوختها از جنبه های تجزیه پذیری، جایگزینی سریع مواد اولیه و سازگاری های زیست محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند. توجه به سوختهای زیستی از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی در آمریکا و اروپا آغاز شده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می گردد، به طوریکه کشورهای اروپایی تا سال 2010 میلادی حدود 10 درصد از سوخت موردنیاز خود در حمل و نقل جاده ای را توسط سوختهای زیستی جایگزین نموده اند.2 یکی از پیش بینی های خوش بینانه بیان می دارد که تا سال 2050 میلادی نیمی از تقاضای انرژی کشورهای توسعه یافته بوسیله سوختهای زیستی تامین خواهد شد3 که این امر لزوم توجه به سوختهای زیستی برای کشورهای در حال توسعه را نیز نشان می دهد.
از جمله تجربیات موفق در بین کشورهای در حال توسعه می توان به پیشرفت کشورهای چین، هندوستان و برزیل در استفاده از اینگونه انرژیها اشاره کرد.
سوخت های زیستی نوعی از سوخت ها هس تند که از منابع زیست توده (بیوماس) (BIOMASS) به دست می آیند. زیست توده اصطلاحی در زمینه انرژی برای توصیف کلیه محصولات ناشی از فتوسنتز در میان انواع منابع تجدیدپذیر می باشد. این سوخت ها شامل اتانول مایع، متانول، بیودیزل و سوخت های دیزل گازی همچون هیدروژن و متان است. تحقیقات روی سوخت های زیستی با سه هدف عمده انجام می شود که عبارتند از:
– تولید سوخت های زیستی
– پیدا کردن راه های بهره گیری و استفاده از آن
– تعیین پراکندگی ساخت ها آن
از منابع اولیه تولید این سوخت ها می توان به ضایعات چوبی، تفاله های محصولات کشاورزی، نیشکر، غلات، روغن گیاهان و سبزیجات اشاره کرد.
استفاده از سوخت های زیستی در کشورهای مختلف جهان نتایجی در برداشته است، از جمله:4
1- در صورت کاهش هزینه های تولید مانند استفاده از ضایعات کشاورزی ارزانتر از فرآورده های نفتی هستند.
2- موجب کاهش وابستگی به کشورهای تولیدکننده نفت می شوند.
3- تمیزتر می سوزند و اثرات زیست محیطی کمتری دارند.
4- گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کنند.
5- موجب توسعه سریعتر مناطق روستایی می شوند که در نتیجه سبب کاهش مهاجرت به شهرها می گردند.
6- می توانند صنایع صادراتی جدیدی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کنند.
7- هر کشوری با هر سطح تکنولوژی می تواند قدم در راه استفاده از سوختهای زیستی بردارد.
8- امکان سرمایه گذاری و همکاری بین کشورهای در حال توسعه را ایجاد می کند.
سوختهای زیستی شامل بیو اتانول (Bio ethanol)، بیومتانول (Bio methanol)، بیودیزل (Bio diesel)، بیو گاز (Bio gas)، بیو سنتتیک گاز (Bio syngas) و بیو هیدروژن (Bio hydrogen) می شود.
از انواع سوختهای زیستی ذکرشده در بالا که بخصوص امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند بیودیزل (Biodiesel) و بیو اتانول (Bio ethanol) می باشند.
بیودیزل سوختی است که از گیاهان روغنی از جمله کلزا، سویا، آفتابگردان و جاتروا بدست می آید و به عنوان جایگزین برای درصدی از گازوئیل به کار می رود. اختلاط این محصول با گازوئیل در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به صورت قانون در آمده است. از جمله مزایای بیودیزل نسبت به سوخت دیزل معمولی به موارد زیر می توان اشاره نمود:
تجزیه پذیری بیشتر، کاهش انتشار آلاینده هایی از جمله اکسید گوگرد و منواکسید کربن و ذرات معلق، کاهش بو، دوده، ایمنی بیشتر به هنگام استفاده و افزایش روانکاوی موتور.
سوخت زیستی دیگری که مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار گرفته است، بایواتانول می باشد. بیو اتانول سوختی است که از ضایعات محصولات کشاورزی (منابع تجدیدپذیر) توسط فرآیند تخمیری تولید می گردد. از جمله این محصولات کشاورزی می توان به نیشکر، گندم، جو، برنج، چغندرقند، ذرت و… اشاره نمود. البته لازم است توجه داشته باشیم که اگر سوخت الکلی با استفاده از مواد زاید و دور ریختنی در بخش کشاورزی و دامپروری نظیر: ساقه نیشکر، کاه و کلش، چوب ذرت و سایر موادی که طبیعتاً دور ریخته می شوند ساخته شود، نیازی به زمین اضافی برای زیر کشت بردن نخواهیم داشت.
اتانول در صنایع سوختی، غذایی، داروئی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد اما استفاده از آن به عنوان سوخت کامل یا ترکیبی با بنزین به سرعت در حال افزایش است و هزینه های جهانی تولید بایواتانول پیوسته در حال کاهش می باشد، به طوریکه در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا برنامه های گوناگونی برا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *