دانلود پایان نامه

از مهاجران در واحدهای مسکونی با کیفیت پائین و فاقد هر گونه امکانات بهداشتی ساکن شدند انگلس در توصیف این شرایط عنوان می کند : هر یک از خانه های محقر که حداقل دارای 2 اتاق کوچک و یک زیر شیروانی و در بهترین حالت یک زیرزمین می باشد به طور متوسط 20 نفر زندگی می کنند چه بگویم وقتی که در تمام محله یک مستراح برای 120 نفر وجود دارد که اکثر اوقات غیر قابل استفاده است . از سالهای نخستین دهه 1960 تأثیرات منفی توسعه بر محیط زیست مورد توجه قرار گرفت از جمله می توان به کتاب خاموش نوشته راشل کارسون زیست شناس آمریکایی اشاره کرد که نسبت به ظرفیت محدود محیط برای جذب مواد شیمیایی و خطرات ناشی از آن هشدار داده و عزم جهانی برای حفاظت از محیط زیست را خواستار شد . در سال 1968 شاهد بوجود آمدن کلوپ رم هستیم که هدف آنها ایجاد درک کلی از مسالهدار بودن محیط زیست جهان بود آنها نخستین شبیه سازی کامپیوتری از تأثیرات محیطی تولیدات صنعتی، رشد جمعیت، و مصرف مواد طبیعی را انجام دادند. انتشار کتاب محدودیت رشد در سال 1971 که چهار میلیون نسخه از آن طی چهار سال به فروش رفت باعث ارتقاء آگاهیهای عموم گردید. دغدغه های زیست محیطی موجب برگزاری کنفرانس ملل متحد در استکهلم در سال 1972 گردید. در واقع به دنبال طرح مسائل جدی محیط زیست ، نظیر آلودگی هوا و صدای ناشی از تمرکز صنایع و وسایل نقلیه موتوری توسعه بی رویه و نامحدود شهرها بصورت افقی و عمودی و جنگل زدایی تولید بی سابقه مواد زائد ، پدیدار شدن اثرات گلخانه ای و جزایر حرارتی، افزایش دمای کره زمین و … که همه در نتیجه انقلاب صنعتی و توسعه صنعت بود. سازمانهای رسمی نیز در مقام پاسخگویی در قبال مسائل مطرح شده برآمدند بدین ترتیب بحث پایداری در قالب توسعه پایدار در سال 1987 از طریق گزارش موسوم به گزارش برانت لند تحت عنوان آینده مشترک، توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه بطور رسمی در دستور کار سیاسی قرار گرفت همچنین در سال 1992 در اجلاس سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو تحت عنوان اجلاس سران زمین سندی در همین رابطه توسط 187 کشور به امضاء رسید که به عنوان دستور کار 21 انتشار یافت بر طبق سند مزبور تمام کشورها مکلف به تدوین برنامههای استراتژیک و عملی جهت اجرای مفاد دستور کار 21 در مقیاس ملی کشور خود تحت عنوان دستور کار 21 محلی گردیدند. برنامه اجرائی مطرح شده در دستور کار 21 شامل موارد زیر می باشد:
1- نیاز به حفاظت زیستی محیطی از آب و خاک و تنوع زیستی که حیات به آنها وابسته است.
2- نیاز به توسعه اقتصادی برای غلبه بر فقر
3- نیاز به عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی در جهت آنکه اجتماعات محلی در بیان ارزشهایشان
برای حل مسائل توانمند گردند.

3-7- مفهوم پایداری:
واژه “پایدار” امروزه به طور گسترده ای به منظور توصیف جهانی که در آن نظامهای انسانی و طبیعی تواماً بتوانند تا آیندهای دور ادامه حیات دهند به کار گرفته می شود .فرهنگ دهخدا پایداری را با معنای بادوام ، ماندنی آورده است و معنای کنونی واژه پایداری که در این بحث مد نظر می باشد عبارت است از “آنچه که می تواند در آینده تداوم یابد ریشه لغوی و عبارات مرتبط با آن در انگلیسی شامل “SuStain” یعنی حمایت زنده نگه داشتن، ادامه دادن مستمر و “Sustenance” به معنی “فرایند پایداری زندگی” و ” Sustainable” پایداری صفتی که چیزی را توصیف میکند که باعث آرامش و تغذیه و تامین زندگی و در نتیجه به تداوم زندگی و طولانی کردن آن منجر می شود. بنابراین “پایداری” عبارت از مجموعه پایداری و قابل حفاظت که نیاز به بقا و تداوم داشته و شامل کیفیتهای محیطی حوزه های ویژه، بهداشت عمومی،کانون های فعالیت، سیمای زمین ،‌ظرفیت بندی محیطی، کیفیتهای بصری، عناصر ساختار طبیعی و اکولوژیکی می باشند. واژه توسعه پایدار نیز توسعهای است کیفی و متوجه کیفیات زندگی است. و هدف از آن بالا بردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگان می باشد .

مطلب مرتبط :   سبکهای دلبستگی، همبستگی پیرسون

3-8- موانع تحقق پایداری:
حال پس از گذشت چند دهه از مطرح شدن مفهوم پایداری در ادبیات و زمینه های مختلف و بسط و گسترش دامنه مطالعات نظری- پژوهشی در ابعاد گوناگون مربوط به موضوع از یک سو ، کاربرد نتایج و دستاوردهای آن در زمینه های مختلف از سویی دیگر قاعدتا باید شهرسازان را در همه جا متقاعد کرده باشد که هر گونه تغییر در روند کنونی تنزل کیفیت شهرها راهی به جز تبعیت از مفهوم پایداری در برنامه ریزی و طراحی شهری ندارند اما تحقق این اهداف با موانعی رو به رو است ، به سهولت می توان تصور کرد که این موانع فنی نیست که موجب عدم پیاده شدن عملی توسعه پایدار در کلان شهرهای کشور شده بلکه در درجه اول عوامل نهادی و ساختاری هستند که به عنوان مانع اساسی بر سر راه تحقق پایداری ظاهر شده اند در زیر به اهم موانع مذکور به طور خلاصه اشاره می شود :
1- غلبه تفکر سنتی نظیر بخشی نگری ، آنی و کوتاه مدت
2- فقدان ساختار و تشکیلات لازم
3- عدم آشنایی با مکانیزمها و روشهای اندازه گیری پایداری: شاخص پایداری
4- غلبه جنبه های سیاسی بر جنبه های حرفه ای و تخصصی
5- عدم استفاده از مفاهیم و روشهای ارزیابی در تصمیم گیریها خصوصا ارزیابی زیست محیطی
6- عدم توجه به تقابل یا تعادل بین ابعاد اکولوژیکی اجتماعی و اقتصادی در توسعه پایدار
7- ضرورت توجه به عدالت اجتماعی
8- ضرورت شفاف سازی تصمیم ها
9- نیاز به حسابداری و حسابرسی کامل در تصمیم گیریها
10- ضرورت در نظر گرفتن پایداری به عنوان یک فرایند و نه یک محص
ول نهایی
11- نیاز به حاکمیت مردمی
12- ضرورت توجه به ظرفیت سازی
13- توجه به آموزش و آگاهی عمومی به عنوان کلید اصلی تحقق پایداری
14- نیاز به آمار و اطلاعات دقیق ، صحیح و کامل بر حسب مقیاس مناطق مورد نظر
3-9- اهداف کارکردی توسعه پایدار:
هدفهای کارکردی توسعه پایدار که توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در نظر گرفته شده است دقیق تر و وسیع تر می باشد . طبق نظر این نوع کمیسیون اهدافی که در مفهوم توسعه پایدار مورد توجه می باشد عبارتند از :
1- افزایش رشد 2- تغییر کیفیت رشد
3- رفع نیازهای ضروری برای اشتغال 4- کنترل جمعیت در یک حد پایدار
5- حفاظت و نگهداری از منابع 6- دگرگونی تکنولوژیکی
7- مد نظر قرار دادن توام محیط زیست و اقتصاد در تصمیم گیریها
8- دگرگون کردن روابط بین الملل اقتصادی 9- مشارکتی کردن توسعه

مطلب مرتبط :   متیقن، اصولیان

3-10- الزامات توسعه پایدار
برای رسیدن به توسعه پایدار لزوماٌ نیاز به در اختیار بودن مجموعه ای از عوامل وشرایط است .کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه الزامات زیر را برای رسیدن به توسعه پایدار بر می شمارد:
1- وجود یک نظام سیاسی که با تامین امنیت برای شهروندان آنها را در تصمیم گیریها مشارکت دهد.
2- وجود یک نظام اقتصادی که بتواند برای تنش های ناشی از ناموزونی توسعه چاره اندیشی کند.
3- وجود یک نظام تولیدی که ملزم به حمایت از محیط زیست باشد و محیط را اساس توسعه بداند.
4- وجود یک نظام بین المللی که الگوهای پایداری تجاری را فراهم نماید.
5- وجود یک نظام بین المللی که الگوهای مناسب را ایجاد کند.
6- سرانجام وجود یک نظام مدیریتی قابل انعطاف که ظرفیت خوداصلاحی را داشته باشد.

3-11- تحلیل های موجود در مورد توسعه پایدار :
تعریف واژه توسعه پایدار: در تعاریفی که تاکنون ارائه شده است . بیشتر اطلاق به توسعه اقتصادی همراه با حفاظت از محیط زیست شده که تعریف جامعی نیست.
مفهوم پایداری در توسعه، همانند مفهوم پایداری در فیزیک نیست، بلکه بدین معناست که در طی روند دستیابی به توسعه پایدار، باید منابع تجدید ناپذیر به طور بهینه و اثربخش ، مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند و به مرور زمان منابع تجدید شدنی، جایگزین منابع تجدید ناپذیر شوند. همچنین میزان ضایعات و پسمانده های جامد و مایع حاصل از روند توسعه، کمتر از میزان جذب و تحلیل توسط طبیعت باشد. بدین ترتیب توسعه پایدار، به معنی مدیریت پایدار منابع و محیط زیست و صرفه جویی در استفاده از منابع کمیاب و تدبیر گسترده در استفاده از منابع تجدید پذیر میباشد، که در جای خود تعریف مناسبی است. تعاریف دیگری هم برای توسعه و مدیریت پایدار صورت گرفته که به بعضی از آنها اشاره می شود.
* ترکیب توسعه و محافظه کاری به گونه ای که اطمینان حاصل شود که بشر در سیاره زمین بقا و رفاه همه موجودات را تضمین می کند.
* توسعه پایدار به معنای آن است که از درآمد طبیعت استفاده شود، نه از سرمایه های موجود در طبیعت.
* توسعه پایدار به معنای جستجوی راه هایی برای رفع نیازهای فعلی، بدون تخریب امکان پاسخ گویی به این نیاز در آینده است.

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید