منابع تحقیق با موضوع سازمان ملل، مصرف مواد

1- نیاز به حفاظت زیستی محیطی از آب و خاک و تنوع زیستی که حیات به آنها وابسته است.
2- نیاز به توسعه اقتصادی برای غلبه بر فقر
3- نیاز به عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی در جهت آنکه اجتماعات محلی در بیان ارزشهایشان
برای حل مسائل توانمند گردند. 3-7- مفهوم پایداری:
واژه “پایدار” امروزه به طور گسترده ای به منظور توصیف جهانی که در آن نظامهای انسانی و طبیعی تواماً بتوانند تا آیندهای دور ادامه حیات دهند به کار گرفته می شود .فرهنگ دهخدا پایداری را با معنای بادوام ، ماندنی آورده است و معنای کنونی واژه پایداری که در این بحث مد نظر می باشد عبارت است از “آنچه که می تواند در آینده تداوم یابد ریشه لغوی و عبارات مرتبط با آن در انگلیسی شامل “SuStain” یعنی حمایت زنده نگه داشتن، ادامه دادن مستمر و “Sustenance” به معنی “فرایند پایداری زندگی” و ” Sustainable” پایداری صفتی که چیزی را توصیف میکند که باعث آرامش و تغذیه و تامین زندگی و در نتیجه به تداوم زندگی و طولانی کردن آن منجر می شود. بنابراین “پایداری” عبارت از مجموعه پایداری و قابل حفاظت که نیاز به بقا و تداوم داشته و شامل کیفیتهای محیطی حوزه های ویژه، بهداشت عمومی،کانون های فعالیت، سیمای زمین ،‌ظرفیت بندی محیطی، کیفیتهای بصری، عناصر ساختار طبیعی و اکولوژیکی می باشند. واژه توسعه پایدار نیز توسعهای است کیفی و متوجه کیفیات زندگی است. و هدف از آن بالا بردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگان می باشد . 3-8- موانع تحقق پایداری:
حال پس از گذشت چند دهه از مطرح شدن مفهوم پایداری در ادبیات و زمینه های مختلف و بسط و گسترش دامنه مطالعات نظری- پژوهشی در ابعاد گوناگون مربوط به موضوع از یک سو ، کاربرد نتایج و دستاوردهای آن در زمینه های مختلف از سویی دیگر قاعدتا باید شهرسازان را در همه جا متقاعد کرده باشد که هر گونه تغییر در روند کنونی تنزل کیفیت شهرها راهی به جز تبعیت از مفهوم پایداری در برنامه ریزی و طراحی شهری ندارند اما تحقق این اهداف با موانعی رو به رو است ، به سهولت می توان تصور کرد که این موانع فنی نیست که موجب عدم پیاده شدن عملی توسعه پایدار در کلان شهرهای کشور شده بلکه در درجه اول عوامل نهادی و ساختاری هستند که به عنوان مانع اساسی بر سر راه تحقق پایداری ظاهر شده اند در زیر به اهم موانع مذکور به طور خلاصه اشاره می شود :
1- غلبه تفکر سنتی نظیر بخشی نگری ، آنی و کوتاه مدت
2- فقدان ساختار و تشکیلات لازم
3- عدم آشنایی با مکانیزمها و روشهای اندازه گیری پایداری: شاخص پایداری
4- غلبه جنبه های سیاسی بر جنبه های حرفه ای و تخصصی
5- عدم استفاده از مفاهیم و روشهای ارزیابی در تصمیم گیریها خصوصا ارزیابی زیست محیطی
6- عدم توجه به تقابل یا تعادل بین ابعاد اکولوژیکی اجتماعی و اقتصادی در توسعه پایدار
7- ضرورت توجه به عدالت اجتماعی
8- ضرورت شفاف سازی تصمیم ها
9- نیاز به حسابداری و حسابرسی کامل در تصمیم گیریها
10- ضرورت در نظر گرفتن پایداری به عنوان یک فرایند و نه یک محص ول نهایی
11- نیاز به حاکمیت مردمی
12- ضرورت توجه به ظرفیت سازی
13- توجه به آموزش و آگاهی عمومی به عنوان کلید اصلی تحقق پایداری
14- نیاز به آمار و اطلاعات دقیق ، صحیح و کامل بر حسب مقیاس مناطق مورد نظر
3-9- اهداف کارکردی توسعه پایدار:
هدفهای کارکردی توسعه پایدار که توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در نظر گرفته شده است دقیق تر و وسیع تر می باشد . طبق نظر این نوع کمیسیون اهدافی که در مفهوم توسعه پایدار مورد توجه می باشد عبارتند از :
1- افزایش رشد 2- تغییر کیفیت رشد
3- رفع نیازهای ضروری برای اشتغال 4- کنترل جمعیت در یک حد پایدار
5- حفاظت و نگهداری از منابع 6- دگرگونی تکنولوژیکی
7- مد نظر قرار دادن توام محیط زیست و اقتصاد در تصمیم گیریها
8- دگرگون کردن روابط بین الملل اقتصادی 9- مشارکتی کردن توسعه 3-10- الزامات توسعه پایدار
برای رسیدن به توسعه پایدار لزوماٌ نیاز به در اختیار بودن مجموعه ای از عوامل وشرایط است .کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه الزامات زیر را برای رسیدن به توسعه پایدار بر می شمارد:
1- وجود یک نظام سیاسی که با تامین امنیت برای شهروندان آنها را در تصمیم گیریها مشارکت دهد.
2- وجود یک نظام اقتصادی که بتواند برای تنش های ناشی از ناموزونی توسعه چاره اندیشی کند.
3- وجود یک نظام تولیدی که ملزم به حمایت از محیط زیست باشد و محیط را اساس توسعه بداند.
4- وجود یک نظام بین المللی که الگوهای پایداری تجاری را فراهم نماید.
5- وجود یک نظام بین المللی که الگوهای مناسب را ایجاد کند.
6- سرانجام وجود یک نظام مدیریتی قابل انعطاف که ظرفیت خوداصلاحی را داشته باشد.
3-11- تحلیل های موجود در مورد توسعه پایدار :
تعریف واژه توسعه پایدار: در تعاریفی که تاکنون ارائه شده است . بیشتر اطلاق به توسعه اقتصادی همراه با حفاظت از محیط زیست شده که تعریف جامعی نیست.
مفهوم پایداری در توسعه، همانند مفهوم پایداری در فیزیک نیست، بلکه بدین معناست که در طی روند دستیابی به توسعه پایدار، باید منابع تجدید ناپذیر به طور بهینه و اثربخش ، مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند و به مرور زمان منابع تجدید شدنی، جایگزین منابع تجدید ناپذیر شوند. همچنین میزان ضایعات و پسمانده های جامد و مایع حاصل از روند توسعه، کمتر از میزان جذب و تحلیل توسط طبیعت باشد. بدین ترتیب توسعه پایدار، به معنی مدیریت پایدار منابع و محیط زیست و صرفه جویی در استفاده از منابع کمیاب و تدبیر گسترده در استفاده از منابع تجدید پذیر میباشد، که در جای خود تعریف مناسبی است. تعاریف دیگری هم برای توسعه و مدیریت پایدار صورت گرفته که به بعضی از آنها اشاره می شود.
* ترکیب توسعه و محافظه کاری به گونه ای که اطمینان حاصل شود که بشر در سیاره زمین بقا و رفاه همه موجودات را تضمین می کند.
* توسعه پایدار به معنای آن است که از درآمد طبیعت استفاده شود، نه از سرمایه های موجود در طبیعت.
* توسعه پایدار به معنای جستجوی راه هایی برای رفع نیازهای فعلی، بدون تخریب امکان پاسخ گویی به این نیاز در آینده است.]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *