دانلود پایان نامه

این آنزیم که قدرت ضد تجمع پلاکتی بسیار قوی دارد نقشش از بین بردن لخته

خون می باشد.

لیپاز واستراز:

این آنزیم ها خاصیت لیپولیتیک دارند برای مثال چربی را آب کرده و بهره گیری

های درمانی از آن شروع شده می باشد.

آنتی الاستاز:

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی