دانلود پایان نامه

کس از دست جور زبانها نرست

 

اگر خودنمای می باشد و گر حقپرست

­­

اگر بر پری زیرا ملک ز آسمان   به دامن در آویزدت بد گمان

­

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد: « عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

Written by