‌بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره
دانشکده هنر
پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تصویر متحرک
عنوان پایان نامه نظری
مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر)
عنوان پایان نامه عملی
ساخت یک فیلم انیمیشن تعاملی بر اساس تکنیک تلفیقی
استاد راهنما
دکتر فاطمه حسینی شکیب
استاد مشاور
فرشاد عسکری کیا
دانشجو
سمانه یاسایی
نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲
چکیده:
این پژوهش به بررسی مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری تصاویر متحرک تعاملی می‌پردازد و قصد دارد علاوه بر تعریف مفهوم تعامل در انیمیشن‌های ارائه شده در بستر رسانه‌های نوین، خاستگاه، پیامدها و تآثیرات تکنولوژی دیجیتال را در آفرینش این آثار تحلیل کند. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان علم رسانه، روانشناسی و سینمای تجربی، تلاش شده است تا این مفهوم نوین در صنعت انیمیشن بازتعریف شود. هدف دیگر، شناخت دلایل و انگیزه‌های مؤلف در ساخت اثر تعاملی است. این پژوهش سعی دارد جایگاه هنرمند و مخاطب را به عنوان مؤلفان اثر تعاملی بررسی کند و میزان آزادی حقیقی مخاطب را در این روند مورد ارزیابی قرار دهد. در مطالعه‌ی ساختار انیمیشن‌های تعاملی، به مفاهیمی از قبیل واقعیت مجازی، الگوی روایت تعاملی، جایگاه مخاطب آگاه و مقایسه‌ با آثار کلاسیک انیمیشن پرداخته شده است. دست‌یابی به تعریفی مشخص از روایت با مسیرهای موازی، حس عاملیت مخاطب و تأثیرات روانی ناشی از مواجهه‌ او با احتمالات از پیش تعیین شده‌ی محدود، از مسائل اصلی در انجام این مطالعه است و در اصل هدف از بازتعریف این مفاهیم، شناسایی موقعیت حقیقی مخاطب و تحلیل وضعیت او در رویارویی با مفهوم نوین تصویر متحرک است.
واژه‌های کلیدی: انیمیشن تعاملی، رسانه، مخاطب، تماشاگر، عاملیت.
فهرست
فهرست تصاویر ‌د
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۴
۱-۱ بیان مساله ۴
۱-۲ پیشینه تحقیق ۵
۱-۳ اهداف تحقیق ۶
۱-۴ فرضیه و سوالات کلیدی تحقیق ۶
۱-۵ روش تحقیق ۷
فصل دوم: خاستگاه هنرهای تعاملی ۸
۲-۱ جایگاهی برای تعامل در اثر هنری ۸
۲-۲ پیشرفت تکنولوژی وگسترش زمینه‌های ارتباطی هنر ۱۴
۲-۳ پیوند تکنولوژی و هنر‌های رسانه‌ای ۱۹
۲-۴ اینترنت، شبکه‌ی جهانی بستری برای ارائه‌ هنر تعاملی ۲۲
فصل سوم: هنر تعاملی؛ شاخصه‌ها و اهداف ۳۰
۳-۱ هنرهای چند رسانه‌ای و تعامل ۳۰
۳-۲ جایگاه تصاویر متحرک در هنرهای تعاملی ۳۳
۳-۳ شاخصه‌های هنر تعاملی و هدف ۳۴
۳-۳-۱ واقعیت مجازی در دنیای تصاویر متحرک تعاملی ۳۴
۳-۳-۱-۱ بازتولید و واقعیت ۳۵
۳-۳-۱-۲ مفهوم مخاطب در فضای مجازی ۳۸
۳-۳-۱-۳ ارتباط مخاطب با «واقعیت» در فضای مجازی ۳۹
۳-۳-۱-۴ واقعیت مجازی؛ تعریف ۴۱
۳-۳-۲ روایت در انیمیشن‌های تعاملی ۴۴
۳-۳-۳ مخاطب آگاه، تکمیل‌کننده‌ی اثر تعاملی ۵۳
۳-۳-۳-۱ زمینه‌های فعالیت مخاطب ۵۳
۳-۳-۳-۲ تعریف مخاطب و جایگاه او ۵۴
۳-۳-۳-۳ مجذوب شدن و شرکت در اثر ۵۷
۳-۳-۳-۴ هم‌ذات‌پنداری ۵۹
۳-۳-۳-۵ درک و حضور ۶۳
۳-۳-۳-۶ شبیه‌سازی حسی و آغاز مرحله‌ی درگیری تماشاگر ۶۵
۳-۳-۳-۷ لذت طلبی مخاطب ۶۸
۳-۳-۳-۸ زیبایی‌شناسی وابسته به احساس مخاطب ۷۱
۳-۳-۳-۹ حس آزادی و خلاقیت مخاطب ۷۱
۳-۳-۳-۱۰ ویژگی مخاطب خلاق: در پی معنی و لذت ۷۳
فصل چهارم: موردپژوهی و نتیجه‌گیری ۷۵
۴-۱ مورد‌پژوهی ۷۵
۴-۲ نتیجه گیری ۸۲
منابع ۸۸

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

فهرست تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *