مزایای ایجاد پیاده‏راها

مزایای ایجاد پیاده‏راهادر زمینه های زیر قابل ذکر می باشد:
* اولویت حرکت پیاده به سواره  (بازنگری در الگوهای حرکتی، توجه به حرکت پیاده و پیاده‏روی، تشویق به عدم استفاده از خودروی شخصی و تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، تماس بیشتر با محیط شهری)
* ادراک بصری (بهبود سیمای بصری، ایجاد تصور ذهنی، خوانایی و ادراک محیط شهری)
* ادراک زمان (ارتباط با محیط شهری متناسب با سرعت پیاده، بهبود دسترسی به نواحی مرکزی شهر)
*  تسلای خاطر، ایجاد حس مکان، امنیت محیط، ایمنی عابرین پیاده و مقیاس انسانی ( آرامش روحی و روانی حاصل از تدابیر کالبدی و تحکیم رابطه انسان و محیط: یعنی شهروندان به راحتی و بدون دغدغه به انجام امور و خرید خود می پردازند و کودکان و سالمندان از خطر تهدید خودرو در امانند)
* ملاحظات زیست محیطی، اقلیمی و پایداری  (کاهش آلودگی ها، بهره گیری ازعناصر طبیعی، بهبود شرایط فیزیکی و ارتقاء چهره مرکز شهرها و ایجاد شرایط آسایش و رفاه و سلامت فیزیکی و روانی انسان)
* بهبود و افزایش برخوردهای اجتماعی  (امکان برخورد و گفتگو با دیگران و تماس با محیط شهری)
* ایجاد فعالیت های متنوع و مبادلات تجاری (ایجاد فعالیت ها و کاربری ها ی متعدد و متنوع، ایجاد تحرک سرزندگی و امنیت در فضای شهری، بهبود مبادلات تجاری در مرکز شهرو جذب سرمایه گذاری های جدید)
* فرهنگ  (شناسایی ارزش های تاریخی و سنتی محیط شهری، هویت مکانی و نیز عوامل پیوند دهنده افراد با یکدیگر و با محیط شهری)
* ایجاد حس مشارکت (حضور فعال افراد و گروه ها در تصمیم گیری و اجرا، حس مسئولیت، مالکیت و وابستگی بیشتر به محیط). 6) ، 1999 ، Andren)
پیاده‏راه‏سازي به عنوان فرآیند بیرون راندن خودروها و در برخی موارد کاهش سرعت خودروها و خلق خیابا نهاي دوستدار پیاده، مزایاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی دارد که در جدول شماره 1 آورده شده است:
جدول (2-8): مزایای پياده‏راه‏سازی

مزایای اقتصادی مزایای اجتماعی مزایای زیست محیطی
بهبود اقتصاد کلی منطقه خلق فضاهای عمومی و گسترش تعاملات اجتماعی کاهش آلودگی هوا و صوت
بالا رفتن قیمت املاک ایجاد حس قوی مکانی و خلق غرور مدنی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
جذب افراد توانمند به مناطق رو به زوال افزایش مشارکت مردم در فضا و همبستگی آنان و تجدید حیات مدنی کاهش مصرف سوخت های فسیلی
حمایت از اقتصاد محلی ترویج پیاده روی و دوچرخه سواری کاهش نیاز به توسعه­ی زمین
قابلیت دسترسی و کاهش هزینه های حمل و نقل خانوار افزایش سلامت روحی و روانی (مرض چاقی کمتر، تناسب اندام، کاهش اختلالات روانی) حفظ فضاهای باز
کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی افزایش عدالت اجتماعی حفظ تنوع زیستی
کاهش هزینه های ثابت و متحرک استفاده از خودرو افزایش استقلال کودکان و کهنسالان بهبود کمیت و کیفیت آب
کاهش هزینه های زیرساختی (جاده و پارکینگ و … ) افزایش امنیت  
جذب توریست و گردشگر    

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تأثیرگسترش پیاده ‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه)