۲-۴-۳٫ پاتولوژی
پاتولوژی این بیماری به طور کل شبیه آسم بوده و علت اصلی بیماری ایجاد التهاب در مجاری تنفسی می‌باشد که در نهایت سبب محدود شدن جریان هوا به سمت ریه می‌شود. تفاوتی که در این بین مطرح می‌شود آن است که در آسم این انسداد در مجاری تنفسی بزرگ (برونش) اتفاق می‌افتد و انسداد موقتی و برگشت‌پذیر بوده اما در COPD این التهاب، در راه‌های هوایی کوچک (برونشیول‌ها یا آلوئول‌ها) اتفاق می‌افتد و تقریبآ برگشت‌ناپذیر و پیشرونده می‌باشد (۶۴).
COPD هم مثل آسم نتیجه‌ای از برهم کنش ۲ عامل محیطی و ارثی می‌باشد. اما بیشترین عامل مستعدد ساز در آسم، آتوپی و واکنش‌های حساسیتی می‌باشد و در COPD، سیگار کشیدن مهمترین رکن به شمار می‌آید.
COPD را بر اساس نوع درگیری مجای تنفسی به دو دسته تقسیم می‌کنند (۶۵):
۲-۴-۳-۱٫ آمفیزم
یکی از انواع بیماری مزمن انسدادی ریه است و به معنای تخریب دیواره آلوئولها و کاهش خاصیت ارتجاعی آنهاست که منجر به از بین رفتن دیواره آلوئول‌های ریه می‌شود. از اتصال چند آلوئول یک حفره بزرگ به وجود می‌آید که موجب کاهش سطح تنفسی و اِشکال در جذب اکسیژن می‌شود. در نهایت این بیماری موجب پر هوایی ریه و محدودیت جریان هوا در ریه‌ها و گیر افتادن هوا در ریه می‌شود. تمامی سیگاری‌ها به درجاتی از آمفیزم دچار می‌شوند. در این بیماری دیواره‌ی حبابچه‌ها به تدریج از بین رفته و فرد مبتلا به تنگی نفس می‌شود. در این بیماری بیمار اغلب لاغر است و خلط و سرفه کم است (۶۵).
۲-۴-۳-۲٫ برونشیت
التهاب مزمن برونشیول‌ها است و علائم به علت افزایش ترشح موکوس و التهاب برونشیول‌ها ایجاد می‌گردد. در این بیماران خلط و سرفه زیادتر از حالت قبلی می‌باشد و بیشتر ممکن است فرد چاق و سیانوزه باشد (۶۵).
۲-۴-۴٫ تفاوت‌های آسم و COPD
BSM, bronchial smooth muscle; CD, cluster of differentiation; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; IL, interleukin; LTB4, leukotriene B4; Th, T helper; TNF-α, tumor necrosis factor-α.
شکل ۲-۴-۱٫ تغییرات پاتولوژیک و مدیاتورهای التهابی در آسم و COPD (66)
این ۲ بیماری نکات مشترک زیادی با هم دارند ولی باید با توجه به وجوه افتراقیشان از هم تفکیک شوند و مورد درمان درست قرار بگیرند. قابل ذکر است که علائمی چون سرفه، تنگی نفس و تنفس سخت در هر ۲ بیماری مشاهده می‌شود، اما می‌توان سرفه‌های دائم و مستمر را به COPD نسبت داد و سرفه‌های گذرایی که در شب هنگام یا موقع فعالیت ایجاد می‌شوند، را به آسم نسبت داد. همچنین نوع سلول‌ها و مدیاتورهای التهابی ایجاد کننده‌ی التهاب، سن شروع بیماری، سابقه‌ی سیگار کشیدن، تأثیرپذیری فصلی هم وجه تمایزی بین این ۲ بیماری محسوب می‌شوند. اما آنچه می‌تواند مهمترین عامل ایجاد تمایز بین این بیماری‌ها باشد بررسی عملکرد ریه، به کمک اسپیرومتری می‌باشد که برگشت‌پذیر بودن یا نبودن انسداد در آن توسط برونکودیلاتور مورد ازریابی قرار می‌گیرد (۶۴).
جدول ۲-۴-۲٫ تفاوت‌های آسم و COPD(55)

مشخصات کلیدی COPD مشخصات کلیدی آسم
دیس پنه پیشرونده
ترشح خلط مزمن
سرفه‌های مداوم
سابقه سیگار کشیدن و در مرض آلودگی هوا و شغلی بودن
سن بیش از ۴۵ سال
۷۰%>FEV1/FVC پس از مصرف برونکودیلاتور
دوره‌های مکرر سرفه و ویزینگ و خس خس سینه
بدتر شدن علائم در شب هنگام و صبح زود
بدتر شدن علائم هنگام ورزش عفونت‌های تنفسی تغییرات آب و هوا و استرس و
آتوپی و زمینه حساسیت و آلرژی
شروع در سال‌های اولیه زندگی
افزایش ۱۲% در FEV1 پس از مصرف برونکودیلاتور

۲-۴-۵٫ عامل بیماری
عامل اصلی بیماری COPD کشیدن سیگار و برای افراد غیر سیگاری، استنشاق دود سیگار افراد سیگاری می‌باشد. زنانی که در دوره‌ی بارداری خود سیگار می‌کشند، ممکن است که خطر ابتلای کودک خود به بیماری COPD را افزایش دهند. از عوامل دیگر می‌توان آلودگی‌های شغلی و آلودگی هوا نام برد. عموماً این نوع در معرض قرار گرفتن باید در طول چندین دهه اتفاق بیفتد تا عوارض این بیماری ظاهر شود. سابقه‌ی ژنتیکی فرد نیز می‌تواند بر روی این خطر تأثیرگذار باشد (۶۴).
۲-۴-۶٫ تشخیص
تشخیص عمدتاً بر اساس اسپیرومتری می‌باشد. در این بیماران نتایج اسپیرومتری به صورت زیر می‌باشد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.