استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های طولانی اثر به طور منظم یا
آنتاگونیست لکوترین یا
تئوفیلین
مرحله ۵: استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های کوتاه اثر در صورت نیاز +
استفاده از دز بالا کورتیکواستیروئید استنشاقی به طور منظم +
استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های طولانی اثر به طور منظم
مرحله ۶: استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های کوتاه اثر در صورت نیاز +
استفاده از دز بالا کورتیکواستیروئید استنشاقی به طور منظم +
استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های طولانی اثر به طور منظم +
استفاده از کورتیکواستیروئید خوراکی به طور منظم
در صورت کنترل علائم آسم با هر یک از مراحل بالا به مدت ۳ ماه می‌توان درمان با مرحله قبلی را آغاز نمود و در صورت عدم بهبود و کنترل علائم مرحله‌ی بعدی درمان را آغاز می‌کنیم (۶۱).
Figure Stepwise approach for managing asthma in youths greater than or equal to 12 years of age and adults
شکل ۲-۳-۲٫ درمان مرحله به مرحله‌ی آسم در افراد بزرگتر از ۱۲ سال
۲-۳-۷٫ تشخیص افتراقی
بسیاری از بیماری‌های دیگر می‌تواند باعث بروز علائمی مشابه آسم شود. در کودکان، سایر بیماری‌های مجاری هوایی فوقانی مانند رینیت آلرژیک و سینوزیت باید از این جمله در نظر گرفته شود، و همچنین علل دیگر از جمله انسداد راه هوایی: آسپیراسیون جسم خارجی، تنگی تراشه یا تراکئومالاسی، بزرگ شدن گره‌های لنفاوی و یا توده‌های گردن. در بزرگسالان، COPD، نارسایی احتقانی قلب، بزرگ شدن راه هوایی، و همچنین سرفه ناشی از دارو به علت استفاده از مهار کننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسیون (ACE) باید مد نظر قرار داده شود. در هر دو جمعیت اختلال عملکرد تارهای صوتی نیز ممکن است مشابه باشد (۵۶).
جدول ۲-۳-۳٫ خلاصه‌ی داروهای مورد استفاده در آسم (۶۱)

کاربرد بالینی اثرات مکانیسم اثر زیر گروه
آسم و بیماری انسدادی ریوی (COPD) داروی انتخابی در برونکواسپاسم حاد ریوی
آسم و بیماری انسدادی ریوی (COPD)
آنافیلاکسی وحملات شدید آسم
آسم و بیماری انسدادی ریوی (COPD)
آسم و آلرژی‌های چشمی بینی
آسم و COPD
آسم و COPD
آسم شدید که به سایر درمان‌ها پاسخ نمی‌دهد
اتساع برونشی سریع و مؤثر
شروع اثر آهسته عمدتاً دارای عملکرد پیشگیری کننده
اتساع برونشی همراه با سایر اثرات سمپاتومیمتیک بر دستگاه قلبی- عروقی
کاهش واسطه‌های التهابی پیشگیری کننده مؤثر حملات تشدید شده
پیشگیری از آسم حاد
اتساع برونش افزایش قدرت عضلات اسکلتی (دیافراگم)