مرحله ۵ یا ۶: شدید پایدار
Severe persistent

مداوم

۷بار/هفته

<۶۰٪

>۳۰٪

≥۲ بار در روز

۲-۳-۶٫ درمان
برای درمان آسم باید با توجه به مرحله‌ای که فرد آسمی در آن قرار گرفته درمان را شروع کرد و در صورت عدم درمان مرحله‌ی بعدی درمان را شروع کرد.
داروهای مورد استفاده برای درمان آسم به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. داروهای با قدرت تسکین سریع که برای درمان علائم حاد استفاده می‌شوند؛
  2. داروهای کنترل دراز مدت که برای جلوگیری از تشدید بیشتر مورد استفاده قرارمی‌گیرند (۶۳).

با تأثیر سریع
داروهای کوتاه اثر گیرنده‌های آدرنرژیک آگونیست بتا ۲، نظیر سالبوتامول خط اول درمان علائم آسم هستند.
داروهای آنتی‌کلی‌نرژیک مانند ایپراتروپیوم بروماید در هنگام استفاده به همراه سالبوتامول در کسانی که علایم متوسط یا شدید دارند، مزایای زیادی دارد. در صورت عدم تحمل آگونیست بتا ۲ می‌توان از گشادکننده‌های برونش آنتی‌کلی‌نرژیک استفاده نمود.
آگونیست‌های آدرنرژیک که داروهایی قدیمی‌تر و با قدرت انتخابی کمتر هستند مانند اپی نفرین استنشاقی اثربخشی مشابهی با داروهای ای آدرنرژیک آگونیست بتا ۲ دارند. با این حال استفاده از آن‌ها با توجه به نگرانی در مورد تحریک بیش از حد قلب توصیه نمی‌شود (۶۳).
کنترل طولانی مدت
به‌ طور کلی کورتیکواستروئیدها مؤثرترین درمان موجود برای کنترل طولانی مدت تلقی می‌شوند انواع استنشاقی آن معمولاً در همه موارد به‌جز بیماری شدید استفاده می‌شود، و در این حالت‌های شدید ممکن است استفاده از کورتیکواستروئیدهای خوراکی نیز لازم باشد.
آگونیست طولانی‌ اثر گیرنده آدرنرژیک بتا (LABA) مانند سالمترول و فورموترول می‌توانند حداقل در بزرگسالان و هنگامی که همراه با کورتیکواستروئیدهای استنشاقی تجویز می‌شوند، کنترل آسم را بهبود بخشند.
ممکن است داروهای آنتاگونیست لوکوترین (مانند مونتلوکاست و زافیرلوکاست) یا مشتقات گزانتین‌ها مثل تئوفیلین هم علاوه بر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی و معمولاً همراه با LABA استفاده شوند.
داروهای تثبیت کننده ماست سل (مانند کرومولین سدیم) یکی دیگر از گزینه‌های جایگزین غیر ارجح برای کورتیکواستروئیدها محسوب می‌شوند (۶۳).
۲-۳-۶-۱٫ داروهای مورد استفاده
هدف از درمان بیماری آسم عبارت است از جلوگیری از عود این بیماری. هیچ درمانی برای بیماران آسمی وجود ندارد، فقط می‌توان علائم آن را کاهش داد. بیماران آسمی با دارو درمانی می‌توان زندگی عادی خود را داشته باشند.
برای دارو درمانی آسم باید با توجه به مرحله‌ای که فرد آسمی در آن قرار گرفته درمان را شروع کرد و در صورت عدم درمان مرحله‌ی بعدی درمان را شروع کرد.
مرحله ۱: استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های کوتاه اثر در صورت نیاز
مرحله ۲: استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های کوتاه اثر در صورت نیاز +
استفاده از دز کم کورتیکواستیروئید استنشاقی به طور منظم.
مرحله ۳: استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های کوتاه اثر در صورت نیاز +
استفاده از دز کم کورتیکواستیروئید استنشاقی به طور منظم +
استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های طولانی اثر به طور منظم یا
آنتاگونیست لکوترین یا
تئوفیلین
مرحله ۴: استفاده از بتا ۲ آگونیست‌های کوتاه اثر در صورت نیاز +
استفاده از دز متوسط کورتیکواستیروئید استنشاقی به طور منظم +