جدول ۴-۵٫ نتایج مربوط به آزمون کنترل فیزیکوشیمیایی روی فرمولاسیون سری A 118
جدول ۴-۶٫ نتایج مربوط به آزمون کنترل فیزیکوشیمیایی روی فرمولاسیون سری B 122
جدول ۴-۷٫ نتایج مربوط به آزمون کنترل فیزیکوشیمیایی روی فرمولاسیون سری C 12
جدول ۴-۸٫ نتایج مربوط به آزمون کنترل فیزیکوشیمیایی روی فرمولاسیون سری D 125
جدول ۴- ۹٫ نتایج مربوط به آزمون کنترل فیزیکوشیمیایی روی فرمولاسیون سری E 126
جدول ۴-۱۰٫ نتایج بررسی طعم و مزه روی فرمولاسیون منتخب ۱۲۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱٫ تعیین طیف UV تئوفیلین ۱۱۳
نمودار ۴-۲٫ جذب غلظتهای مختلف محلولهای استاندارد تئوفلین در محیط آب مقطر و طول موج ۲۷۲ نانومتر ۱۱۵
نمودار ۴-۳٫ طیف IR تئوفیلین ۱۱۶
نمودار ۴-۴٫ طیف IR تئوفیلین در مراجع ۱۱۷
نمودار ۴-۵٫ نمودار آزادسازی دارو از قرص سریع باز شونده تئوفیلین (فرمولاسیون A3 و A2) در محیط آب ۱۱۹
نمودار ۴-۶٫ نمودار آزادسازی دارو از قرص سریع باز شونده تئوفیلین (فرمولاسیونA4 ،A5 و A6) در محیط آب ۱۲۰
نمودار ۴-۷٫ نمودار آزادسازی دارو از قرص سریع باز شونده تئوفیلین (فرمولاسیونA7 ، A8 و A9) در محیط آب ۱۲۱
نمودار ۴-۸٫ نمودار آزادسازی دارو از قرص سریع باز شونده تئوفیلین (فرمولاسیونA3 ، A6 و A9) در محیط آب. ۱۲۱
نمودار ۴-۹٫ نمودار آزادسازی دارو از قرص سریع باز شونده تئوفیلین (فرمولاسیون A6 و B3) در محیط آب ۱۲۳
نمودار ۴-۱۰٫ نمودار آزادسازی دارو از قرص سریع باز شونده تئوفیلین (فرمولاسیون C3) در محیط آب ۱۲۴
نمودار ۴-۱۱ .نمودار آزادسازی دارو از قرص سریع باز شونده تئوفیلین (فرمولاسیون E و C3) در محیط آب ۱۲۶
نمودار ۴-۱۲٫HPLC تئوفیلین استاندارد ۱۲۸
نمودار ۴-۱۳٫HPLC تئوفیلین (نمونه) ۱۲۹
نمودار ۴-۱۴٫HPLC تئوفیلین (مربوط به یکنواختی محتوا) ۱۳۰
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۲-۱٫ ساختمان شیمیایی کراس کارملوز ۶۲
شکل ۲-۲-۲٫ ساختمان شیمیایی کراس پوویدون ۶۳
شکل ۲-۲-۳٫ ساختمان شیمیایی سدیم استارچ گلیکولات ۶۴
شکل ۲-۲-۴٫ ساختمان شیمیایی مانیتول ۶۵
شکل ۲-۲-۵٫ ساختمان شیمیایی سلولز میکروکریستالین ۶۵
شکل ۲-۲-۶٫ ساختمان شیمیایی آسپارتام ۶۶
شکل ۲-۲-۷٫ ساختمان شیمیایی اودراژیت- ایی ۶۷
شکل ۲-۲-۸٫ ساختمان شیمیایی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ۶۷
شکل ۲-۳-۱٫ تفاوت راه‌های هوایی در افراد سالم و مبتلا به آسم ۷۱
شکل ۲-۳-۲٫ سلول‌ها و میانجی‌های زیادی در ایجاد آسم دخیل هستند و اثرات متعددی بر مجاری هوایی دارند ۷۲
شکل ۲-۳-۳٫ درمان مرحله به مرحله آسم در افراد بزرگتر از ۱۲ سال ۷۸
شکل ۲-۴-۱٫ تغییرات پاتولوژیک و مدیاتورهای التهابی در آسم و COPD 83
خلاصه فارسی
قرص‌های سریع باز شونده دهانی، اشکال دارویی جامدی هستند که در سه دهه اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند و به عنوان جایگزینی برای قرص‌ها و کپسول‌های معمولی مطرح هستند.
این قرص‌ها در تماس با بزاق دهان در عرض کمتر از ۱ دقیقه بدون بر جای گذاشتن باقی مانده‌ای از خود به سرعت تجزیه شده و تبدیل به گرانول‌های ریز قابل حل می‌گردند و در نتیجه به سادگی بلعیده می‌شوند و به راحتی جذب پری گاستریک دارند. هدف از این پایان‌نامه تهیه و ارزیابی فرمولاسیون قرص‌های سریع باز شونده دهانی، تئوفیلین ۱۰۰ mg می‌باشد. تئوفیلین از خانواده گزانتین‌ها بوده که دردرمان آسم و بیماری‌های انسدادی مجاری تنفسی کاربرد دارد و از آن استفاده می‌شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.