۲-۲-۱-۴-۴-۲-۷-۱٫ انواع باز کنندهها
باز کنندها شامل یک گروه از موادی هستند که در اثر تماس با آب متورم شده، هیدراته میگردند (آب جذب میکنند تغییر در حجم یا وضعیت آنها داده میشود، و یا به صورت شیمیایی واکنش میدهند تا ایجاد شکنندگی در داخل قرص نمایند این گروه از مواد عبارتند از: اشکال مختلفی از نشاسته و مشتقات آن (نشاستههای ژلاتینه و نشاستههای تعدیل شده یا تغییر شکل یافته) سلولزها و مشتقات آنها میکروکریستالین سلولز، آلژیناتها، صمغهای گیاهی، خا‌ک‌رس‌ها، رزینهای تعویض کنندهی یونی، ترکیبات اسیدی-قلیایی )جوشان) و پلیمرهای کراس لینک. فهرستی از باز کنندهها و مقادیر پیشنهادی جهت استفاده در فرمولاسیون قرص و کپسول عبارتاند از (۳۴، ۳۶):
جدول ۲-۲-۱٫ انواع باز کنندههای مصرفی در قرص‌سازی

نشاسته usp= 20-5% نشاسته ۱۵۰۰= ۱۵-۵% میکروکریستالین سلولز ۱۰۱ و ۱۰۲= ۱۵-۵%
سلولز= ۱۰-۵% سدیم گلیکولات نشاسته= ۸-۲% اسید آلژینیک= ۱۰-۵%
صمغ گوار= ۵-۵/۰ پلی وینیل پیرولیدون کراس لینک ۵-۵/۰% رزین تعویض بودن آمبرلیت IPR88=5-5/%0
متیل سلولز، سدیم کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ۱۰-۵%

۲-۲-۱-۴-۴-۲-۷-۲٫ بازکنندههای جدید
ارزیابی باز کنندههای قوی و جدید سهم فعال و مهمی را در تحقیقات بر روی قرصها دارا هستند. در حالی که جستجو برای یافتن باز کنندههای بهتر و جدیدتر ادامه دارد. بعضی از مواد که به دارا بودن خواص خوب بازکنندگی شناخته شدهاند، هنوز مورد توجه قرار دارند و تلاش و فعالیت جهت پذیرش و استفاده از این مواد در فرمولاسیون قرصها ادامه دارد. یک گروه جدیدی که به عنوان باز کننده قوی شناخته شدهاند، اخیراً به عنوان عامل باز کننده مورد توجه واقع شده و متداول و رایج گشتهاند چون این مواد در سطوح و مقادیر کم (۴-۲%) به طور کامل مؤثر هستند، لذا عنوان باز کنندههای قوی از این جهت به اینها اطلاق شده است. این گونه مواد هنگامی که زمانهای باز شدن طولانی یا آهسته و کند ایجاد اشکال میکند، میتوانند به نحو قابل توجهی مؤثر و مفید واقع شوند. این باز کنندههای جدید عبارتند از:
۱- سدیم کربوکسی متیل نشاسته یا سدیم گلیکولات نشاسته با اسامی تجاری primogel® و explotab® این دو از لحاظ درجه جانشینی (کربوکسی متیلاسیون) و اتصالات با یکدیگر متفاوتند.
۲- سدیم کربوکسی متیل سلولز با درجه جانشینی کم با نام تجاری nimcel در بازار موجود است. کراس کارملوز Ac-Di-Sol کراس لینک داخلی سدیم کربوکسی متیل سلولز است.
۳- پلی وینیل پیرولیدون کراس لینک یا کراس پوویدون با نام تجاری پلی پلاسدون XL
۴- هیدروکسی پروپیل سلولز با استخلاف کم تحت نام تجاری LHPC
۵- متیل کازئین با نام تجاری Esma- Spreng(34-36)
۲-۲-۱-۴-۴-۲-۷-۳٫ عوامل مؤثر در باز شدن قرصها
عوامل متعددی که میزان و سرعت انحلال یا میزان و سرعت باز شدن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، عبارتند از:
۱- مشخصات و خصوصیات مخصوص ماشین قرص‌ سازی
۲- فرمول پایهای و اصلی که در تهیه گرانول‌ها استفاده میشود.
۳- خواص فیزیکی و شیمیایی مواد موجود در فرمولاسیون قرص
۴- اندازه، شکل، وزن، سختی و طول مدت نگهداری قرص
۵- اندازه ذرات ماده مؤثرهی دارویی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.