شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

روانشناسی در مورد : سبک پردازش هویت و اهداف تحصیلی و شغلی

سبکای پردازش هویت و روابط بین فردی

 

نوجوانان با سبک هویت اطلاعاتی روابط بین فردی سنجیده تری دارن. اونا تحمل بیشتری نسبت به عقاید جور واجور بیان می دارن و نیاز کمتری به تأیید بقیه واسه کسب اطمینان نسبت به خود دارن (برزونسکی و کوک، ۲۰۰۷). افراد با سبک هویت هنجاری، نمرات کمتری رو در روابط بین فردی سنجیده به دست می بیارن در نظر اول، ممکنه این نکته با تمایل این آدما به دقیق شدن و فوکوس کردن روی انتظارات اجتماعی و پیشنهاد های بقیه همخوانی نباشه (بروزنسکی، ۲۰۰۷). با اینکه این گروه با افراد سبک اطلاعاتی در روابط با همسالان قابل مقایسه هستن، اما نمرات اونا در تحمل و اختیار عاطفی به صورت معناداری پایین تره. این گروه به دلیل کمبود در اختیار عاطفی، ارزش ها و اهداف بقیه رو به خاطر دوری از احساس گناه و کسب رضایت افراد مهم، داخلی می کنن. در حالی که ارزش ها هدفایی که با سبک هویت اطلاعاتی داخلی می شن، با رفتارای خود تعیین گر و پذیرش مسؤولیت شخصی هم بستگی داره (سوئنز و همکاران، ۲۰۰۸)

افراد با سبک هویت مغشوش – اجتنابی، با مشکلاتی واسه تشکیل روابط دوستی و حفظ شبکه ای از پشتیبانی های اجتماعی روبه رو هستن. اونا روابط ضعیفی رو با همسالان برقرار می کنن و روابط اجتماعی سطح پایینی از نظر صمیمیت، گشودگی، صبر و اعتماد دارن (برزونسکی، ۲۰۰۷). افراد مغشوش – اجتنابی، هنگام ورود به دانشگاه به دلیل ضعف در ایجاد و نگهداری شبکه های پشتیبانی اجتماعی و از دست دادن صمیمیت، انعطا ف پذیری و اعتماد به بقیه، مشکلات اجتماعی و تحصیلی زیادی رو تجربه می کنن. (برزونسکی، ۲۰۰۸)

مشکلات

سبک های پردازش هویت و سن

با افزایش سن به کار گیری سبک هویت اطلاعاتی افزایش می یابد و در سنین پایین تر تمایل بیشتری به به کار گیری سبک هنجاری یا سبک مغشوش – اجتنابی دیده می شه (برزونسکی و نی میر ۲۰۰۷) تحقیقات روی تغییر مفروضه های معرفت شناختی هم نشون میده که افراد در جریان رشد، از یه دیدگاه معرفتی واقع گرایانه نسبت به حقیقت مطلق، به دیدگاه های ذهنی و تفسیری از واقعیت نسبی دست می پیدا کنن (برزونسکی، ۲۰۰۵). برزونسکی (۲۰۰۸) گزارش کرد که افراد با افزایش سن، نمرات بالاتری در سبک هویت اطلاعاتی و نمرات پایین تری در سبک هنجاری کسب می کنن. این یافته ها با احتمال تغییرات تحولی در هویت همخوانی داره.

[۱] – Berzonsky, M.D.& Kak.C

View all posts by →